50 duchovních válečných modliteb za finanční průlom

3
25624

Žalm 35: 27:
27 Nechť křičí radostí a radují se, kteříž upřednostňují mou spravedlivou věc. Ano, řekněme jim neustále: Nechť se zvětšuje Pán, který má potěšení z prosperity svého služebníka.

Dnes se díváme na 50 duchovních válečných modliteb za finanční průlom. Ve 3. Jan 2 Boží slovo nám říká, že Božím největším přáním je vidět nás prosperovat. Chce, abychom prosperovali, fyzicky, duchovně a finančně.

Pokud jde o fyzickou prosperitu, Bůh chce, abychom byli zdraví, On nevydává žádnou radost z nemocí svých dětí, Bůh chce, abychom si užívali zdravého zdraví po všechny naše dny na Zemi. Skutky 10:38 nám říká, že Bůh pomazal Ježíše, aby uzdravil ty, kteří jsou utlačováni z ďábla. Je to proto, že nemoc je útlakem ďábla, nemoc není od Boha a Bůh nikdy neznepokojí své děti nemocí, aby je naučil lekci. Je to milující Otec, který má radost ze zdravého zdraví svých dětí.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Bůh také chce, abychom duchovně prosperovali, řekl: „jaký užitek bude mít člověk, pokud získá celý svět a ztratí svou duši“ Marek 8: 36–38, Bůh nechce, aby zahynulo žádné z jeho dětí, chce všechny je uložit. Duchovní prosperita je o záchraně vaší duše. Je to všechno o tom, že přijímáš Ježíše jako svého Pána a spasitele. Pouze Ježíš Kristus může zachránit vaši duši, pouze Jeho spravedlnost vás může před Bohem ospravedlnit. Bůh smíří svět sám se sebou skrze Krista a nepočítá, že by k nim došlo. 2. Korintským 5: 17--21. Miluje lidstvo natolik, že se vzdal svého jediného zplozeného syna Ježíše, aby za nás zemřel. Musíme tedy pochopit, že naše duchovní prosperita je nejvyšší prioritou bohů. Proto, když se zapojujete do této modlitby duchovního boje za finanční průlom, vidím, že měníte úrovně ve jménu Ježíše.


Bůh také chce, abychom prosperovali finančně, bible nám říká, že peníze odpovídají na všechny věci Kazatel 10:19. Potřebujeme peníze, abychom mohli žít v tomto světě. Peníze jsou prostředkem směny za zboží a služby. Dokud budete naživu a dobře, budete vždy potřebovat peníze. Bůh chce, aby všechny Jeho děti měly peníze a měly je v hojnosti. Můžeme vidět, jak Bůh požehnal svým služebníkům v bible, například otci Abrahámovi a králi Šalomounovi. Bůh chce, abychom byli velmi bohatí, 2 Korintským 8: 9 bible řekla, že Ježíš se stal chudým, abychom my díky Jeho chudobě mohli zbohatnout. Musíme však vědět, že finanční prosperita je volba. Aby jste byli finančně svobodní, musíte podniknout určité kroky. Tato duchovní válečná modlitba za finanční průlom je jen prvním krokem, musíte položit ruku na něco, aby vám Bůh žehnal. Bůh žehná nečinným lidem, žehná pouze řešitelům problémů.

Pamatujte také, že peníze neznamená duchovnost, že máte peníze, neznamená to, že jste blíže Bohu než ostatní, kteří je nemají. Můžete být bohatí a jít do pekla, můžete také být chudí a jít do téhož. Nesnažte se po penězích usilovat o úkor ztráty duše. Láska k penězům je zdrojem všeho zla. Dívejte se na peníze jako na nástroj k naplnění svého osudu, kterým má být požehnání pro lidstvo. Nechte peníze ve vašich rukou konat dobro. Moje modlitba za vás je tato, protože když se zapojíte do této modlitby duchovního boje za finanční průlom, budete prosperovat fyzicky, duchovně i finančně ve jménu Ježíše.

50 duchovních válečných modliteb za finanční průlom

1. Otče, děkuji ti, že jsi opravdu můj Jehova Jireh, Bůh, který mi vždy poskytuje ...

2. Otče, uvolňuji tvůj Oheň, abych spotřeboval všechny satanské látky, které skrývají moje požehnání ve jménu Ježíše.

3. Odděluji se od jakéhokoli finského jedla jménem Ježíše.

4. Přikázám hromu Boha, aby rozbil na kusy všechny démonické siláky stojící mezi mnou a mým finančním průlomem, ve jménu Ježíše.
5. Mám všechny své vlastnosti ve jménu Ježíše.

6. Ať jsou všechny satanské nástroje použité proti mým financím úplně zničeny, ve jménu Ježíše.

7. Přikazuji, aby všechny satanské clearingové domy a agenti byli praženi ve jménu Ježíše.

8. Úplně paralyzuji veškerý nákup a prodej čarodějnic a čarodějů proti mému životu ve jménu Ježíše.

9. Nechť jsou všechny satanské zbraně vytvořené proti mně zneuctěny ve jménu Ježíše.

10. Nebeský Otče, nechť vyjde veškerá krev uložená v satanské bance ve jménu Ježíše.

11. Odmítám být podroben finančnímu selhání, ve jménu Ježíše.

12. Odmítám vykonávat neziskovou práci ve jménu Ježíše.

13. Každá zlá síla proti mé práci byla zničena ve jménu Ježíše.

14. Posílám zpět odesílateli každou šipku ďábla proti plodům mé práce ve jménu Ježíše.

15. Prohlašuji, že díla mých rukou budou prosperovat ve jménu Ježíše.

16. Zakrývám svou práci ohněm Božím ve jménu Ježíše.

17. Zakrývám své dílo ohnivým uhlím, nedotknutelným za zlé síly, ve jménu Ježíše.

18. Ó Pane, zahanbí všechny síly proti prosperitě, které jsou proti mé práci.

19. Moje ruční práce, přijmi dotek Pána, ve jménu Ježíše.

20. Každý strom neúspěšné tvrdé práce, vykořeněn, ve jménu Ježíše.

21. Vy pracujte pošetilých, sbalte své břemeno a vyjděte z mého života ve jménu Ježíše.

22. Ve svém životě nebudu ve jménu Ježíše přenášet žádné zlé břemeno.

23. Ó Pane, vypusťte satanské vklady z mého podnikání a ruční práce.

24. Vypouštím oheň Ducha svatého proti každé podivné ruce proti mému podnikání a ve jménu Ježíše.

25. Nechť nyní nyní na mne ve jménu Ježíše padne duch laskavosti.

26. Ó Pane, zvětšuj mé pobřeží v Ježíšově jménu

27. Ve své práci, ve jménu Ježíše, pokárávám každého jedlého.

28. Ó Pane, způsob, aby sloužící andělé přinášeli zákazníky a peníze do mého podnikání.

29. Svolím každého ducha zkoušek a omylů ve jménu Ježíše.

30. Nechť jsou všechny potíže, které vyplynuly ze závistivých obchodních partnerů, prohlášeny za neplatné ve jménu Ježíše.

31. Ó Pane, překvapuj mě hojností v každé oblasti mého života.

32. Přikazuji, abych všem zlým nohám na finance ve jménu Ježíše přikázal přestat.

33. Nechť pomazání za nápady vydělávající peníze padne na můj život ve jménu Ježíše.

34. Svázám každého ducha falešných a zbytečných investic, ve jménu Ježíše.

35. Přikazuji, aby byl každý účinek cizích peněz na mé podnikání neutralizován jménem Ježíše.

36. Otče, Pane, ať všichni satanští hostitelé proti mé prosperitě obdrží slepotu a rozruch ve jménu Ježíše.

37. Všechny překážky mé prosperitě, usmrceny elektrickým proudem, ve jménu Ježíše.

38. Nechť jsou všechny mé chyby převedeny na zázraky a svědectví ve jménu Ježíše.

39. Přikazuji všem, kteří slibují, že mi v prosperitě znemožní salto, stanou se nahými a přiznám se k smrti, ve jménu Ježíše.

40. Přikazuji všem svým pohřbeným požehnáním, aby vyšla z hrobů ve jménu Ježíše.

41. Otče Pane, užívej muže i ženy, aby mě požehnal ve jménu Ježíše.

42. Říkám všem svým požehnáním, aby mě dnes našli ve jménu Ježíše.

43. Všechna moje požehnání spojená s mým místem narození jsou propuštěna ve jménu Ježíše.

44. Otče Pane, požehnej mě všem lidem v mém prostředí a nech mě na Ježíše padnout pomazání prosperity.

45. Pane, mocí krve, odeberte z mého života jakoukoli překážku nepřítele v Ježíši

46. ​​Ó Pane, odvez všechny formy nedostatku v každé oblasti mého života ve jménu Ježíše

47. Pane, ochraň mě před všemi formami podvodu v Ježíšově jménu

48. Pane, otevři oči mého porozumění, abys viděl tajemství velkého bohatství v Ježíšově jménu

49. Pane, nech mě, očima mého srdce, tě jasně vidět ve jménu Ježíše.

50. Otče, děkuji za odpověď na mé modlitby ve jménu Ježíše

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

3 KOMENTÁŘE

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.