300 modlitebních bodů za finanční požehnání

2
19008
an

Deuteronomium 8: 18:
18 Budeš si pamatovat na Pána, svého Boha. Neboť on dává tobě moc, abys získal bohatství, aby ustanovil smlouvu svou, kterouž vzdal svým otcům, jako je tomu dnes.

Finanční požehnání je právo na narození každého věřícího v Krista. Bůh chce, aby si všechny Jeho děti užily hojnosti podle svých vlastních úrovní, 3 Jan 2. Dnes jsme shromáždili 300 modlitebních bodů za finanční požehnání. Tyto modlitební body vám udělí zvláštní řád moudrosti k vytvoření bohatství v Ježíšově jménu. Co je však finanční požehnání? Je to stav hojných financí, které se postarají o vaše každodenní činnosti. Finanční požehnání je, když máte kontrolu nad penězi a jejich ekvivalenty. V této době jsou peníze v církvi důležitější než kdy jindy.

Peníze jsou jednoduše prostředkem směny zboží a služeb. Jako věřící lze v našem životě a na ministerstvech dosáhnout mnoha věcí penězi. Bible nám říká, že peníze odpovídají na všechno, Kazatel 10:19. Bez peněz nemáme hlas, bez peněz nemůžeme šířit evangelium široko daleko, bez peněz budeme utlačováni záležitostmi poháněnými penězi a konečně bez peněz nejsme skutečně svobodní žít své sny v tomto životě . Mnoho věřících je uvězněno ve slepých uličkách jednoduše proto, že potřebují peníze. Mají sny, ale nedostatek peněz nebo finanční svobody jim nedovolí žít podle svých snů. Ale když dnes zapojujete tyto modlitební body za finanční požehnání, vidím, že máte vládu nad svými financemi ve jménu Ježíše.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Pět klíčů k finančnímu požehnání

Je důležité si uvědomit, že peníze nerostou na stromech, ani nespadají z nebe. Peníze jsou stvořením člověka. Bůh stvořil člověka a člověk vydělal peníze. Pokud se chcete těšit z finančních požehnání, musíte se naučit, jak vydělat peníze. Abychom pomohli maximalizovat tyto modlitební body za finanční požehnání, budeme zkoumat 5 klíčů k finančnímu požehnání. Tyto klíče dále posílí naši víru a zmocní nás k tomu, abychom po modlitbách jednali s cílem dosáhnout požadovaných výsledků.

1). Peníze:

Jak si člověk myslí ve svém srdci, tak je to on. Jste produkt vaší myšlenky. Nemůžete myslet jako lupič a skončit jako bohatý muž. Mnoho věřících očekává, že jim Bůh žehná, ale mají mentalitu chudoby. Jak můžete být zaměstnavatelem práce, když si nepřetržitě myslíte, že jste zaměstnanec? Nejprve si ve své mysli musíte představit prosperitu, věřit jí ve své srdce, vyhlásit ji ústy a podniknout nezbytné kroky, aby své sny splnily.

2). Vydělat peníze:

Peníze jsou vytvářeny člověkem. Pokud chcete peníze, pak vydělejte peníze. Abyste si mohli užít finančních požehnání, musíte strávit čas učením se, jak vydělat peníze legálně. Práce za peníze není totéž jako vydělávání peněz. Vydělávat peníze znamená hledat lidský problém a hledat řešení. Když řešíte problémy, vyděláváte peníze. Ale když pracujete pro peníze, jednoduše pracujete pro ty, kteří řeší problémy. Každý křesťan musí být kreativní. Musíme investovat čas do učení dovedností o vydělávání peněz, musíme jít na finanční semináře, obchodní semináře, semináře, které nám vystavujeme skutečným nápadům na vydělávání peněz, tento podnik vybaví naši mysl k vytvoření bohatství. Existuje mnoho příležitostí k vydělávání peněz online i offline, jeden si modlitebně vyberte a začněte vydělávat peníze.

3). Správa peněz:

Finanční řízení je velmi mocným nástrojem při tvorbě bohatství. Není to dost vydělat peníze, musíte se naučit spravovat peníze. Pokud vám chybí dovednosti v oblasti správy peněz, skončíš s plýtváním. Mnoho věřících dnes vydělává hodně peněz, ale nakonec utratí více, než vydělávají, žádné plánované výdaje, žádný rozpočet na měsíc, žádné úspory a investiční plány. Takhle nikdy nemůžeš prosperovat. Musíte se naučit plánovat všechny své výdaje. Musíte se naučit mít měsíční rozpočet a také plán úspor a investic. To vám zaručí úspěch v životě.

4). Vynásobte peníze:

Peníze ve vašich rukou se musí znásobit, abyste byli bohatí. Naučte se dát své peníze do práce. Nechte peníze pracovat za vás. Toho lze dosáhnout investováním vašich výdělků do jiných ziskových podniků. Násobení peněz je tajemstvím velkého bohatství. Pokud máte více zdrojů příjmu, říká se vám, že prosperujete. Nenechte peníze ve vašich rukou stagnovat, znásobte je a užívejte si velkého bohatství.

5). Dej peníze:

Jediným důvodem, proč vám Bůh žehná, je to, abyste mohli být požehnáním. Naučte se dávat peníze v každé životní fázi. To, co nemůžeš nechat jít, se stane tvým idolem. Mnoho křesťanů uctívá peníze, mohou za peníze zradit kohokoliv, to není v pohodě. Naučte se být požehnáním na jakékoli úrovni, na které se ocitnete. Ve své církvi plaťte desátky a oběti, ve svém okolí dávejte chudým a potřebným kolem sebe, protože tak činíte, Bůh vás hojně obohatí ve jménu Ježíše. 2. Korinťanům 9: 8.
Těchto pět klíčů je připravit vás k pochopení těchto modlitebních bodů. Tyto modlitební body za finanční požehnání vám otevřou neomezené finanční dveře pro vaši firmu a kariéru a zapojení těchto 5 klíčů vám pomůže tyto finanční dveře maximalizovat. Zapojte je dnes ve víře a uvidíte, jak Bůh mění váš příběh ve jménu Ježíše.

300 modlitebních bodů za finanční požehnání

1. Ó Pane, dej mi nové jméno v Ježíšově jménu.

2. Nechte déšť vašich požehnání začít pršet nyní na mé suché podnikání !!!, ve jménu Ježíše.

3. Nechť je každý zlý spiklenec shromažďující se proti mým požehnáním rozpuštěn ohněm ve jménu Ježíše.

4. Nechť jsou zlé šipky proti mým financím zneplatněny ve jménu Ježíše.

5. Ty síly tmy bojující proti mým obchodům a kariéře, zničím tě nyní ohněm ve jménu Ježíše.

6. Každý hluboce zakořeněný problém v mém životě, vykořeněný ohněm, ve jménu Ježíše.

7. Odmítám každou zlou nadvládu chudoby ve svém životě ve jménu Ježíše.

8. Můj anděl požehnání mě dnes najde ve jménu Ježíše.

9. Můj anděl požehnání nepůjde, pokud mě nepožehná ve jménu Ježíše.

10. Pane, nech dnes moje výkřiky provokují andělskou pomoc.

11. Pane, dej mi jméno, které by mi dnes požehnalo ve jménu Ježíše

12. Nechť jsou všechny satanské překážky namířené proti mému podnikání zničeny ve jménu Ježíše

13. Ó Pane, vysvoboď mě ze zlých kamenů, které na mě hodí nepřátelští přátelé.

14. Každá zlá vzpoura a zuřivost proti mně je ostudou, jménem Ježíše.

15. Ó Pane, vysvoboď mě ze satanské jámy zaostalosti ve jménu Ježíše

16. Ó Pane, vysvoboď mě z moci obchodní stagnace ve jménu Ježíše

17. Nechť je každý zlý dav, který se snaží vzít můj život, rozptýlen k pustině, ve jménu Ježíše.

18. Nechť všechny nemoci, které mě stojí peníze, vyjdou nyní se všemi svými kořeny, jménem Ježíše.

19. Nechť jed nemoci vyčerpávající mé finance nyní vyjde z mého systému, jménem Ježíše.

20. Nechť je nyní každá abnormalita v mém těle přijímána božským uzdravením ve jménu Ježíše.

21. Nechte nyní každou fontánu slasti vyschnout ve jménu Ježíše.

22. Každý lovec mého zdraví, zklamaný, jménem Ježíše.

23. Nechť každý tvrdohlavý pronásledovatel mého zdraví padne a zemře nyní ve jménu Ježíše.

24. Moje hlava nebude ukotvena ke zlu ve jménu Ježíše.

25. Nechť zlo pronásleduje všechny nenásilné zlé pracovníky ve jménu Ježíše.

26. Neutralizuji každou tragédii ve jménu Ježíše.

27. Ve jménu Ježíše mě nepředstírá zlo.

28. Každá zlá příprava proti mně, frustrovaná, v Ježíšově jménu.

29. Nechť nyní každé mrtvé místo mých požehnání dostává vzkříšení ve jménu Ježíše.

30. Nechť vzkříšená moc Pána Ježíše nyní přijde na díla mých rukou, ve jménu Ježíše.

31. Ó Pane, požehnej mě v ohromující míře ve jménu Ježíše

32. Ó Pane, zvětšuj mé pobřeží v Ježíšově jménu

33. Nechte každé embargo na můj pokrok padnout a rozptýlit se ve jménu Ježíše.

34. Odmítám satanská omezení ve všech oblastech mého života, jménem Ježíše.

35. Nechť jsou na mně mocné ruce Boží ve jménu Ježíše.

36. Pane, drž mě před veškerou zlou moudrostí a manipulací ve jménu Ježíše

37. Odmítám každé pozvání ke jmenování se smutkem, jménem Ježíše.

38. Rozptýlím zlé zástupy shromážděné proti mně ve jménu Ježíše.

39. Nechť je Bůh Bohem proti mým utlačovatelům ve jménu Ježíše.

40. Pán nebude v mých věcech divákem, nýbrž účastníkem ve jménu Ježíše.

41. Pane, zachraň mě před potopením v moři života ve jménu Ježíše

42. Moje hlava nebude ukotvena ve pochybnostech ve jménu Ježíše.

43. Odmítám jakékoli zneužití zla ve jménu Ježíše.

44. Nebudu svlékat oči Pána Ježíše ve jménu Ježíše.

45. Ó Pane, ukotv své milosrdenství k mé hlavě ve jménu Ježíše

46. Pane Ježíši, dovolte mi nyní dostat dotek znamení a zázraků.

47. Nechť Bůh je Bůh v mé situaci Rudého moře, ve jménu Ježíše.

48. Ó Bože, ať je známo, že jsi Bůh v každém oddělení mého života, ve jménu Ježíše.

49. Pane, udělejte svým nepřátelům novou věc, která by trvale rozebrala jejich moc ve jménu Ježíše

50. Ó Pane, nechť jsou použity neobvyklé techniky k zneuctění jakékoli opozice proti mému životu ve jménu Ježíše.

51. Nechť se Země otevře a spolkne každého tvrdohlavého pronásledovatele v mém životě ve jménu Ježíše.

52. Ó Pane Bože Abrahama, Izáka a Jakuba, projev se ve své moci požehnat mi.

53. Ó Pane, začni odpovídat každému zlému silnému muži, který ohněm bojuje proti mému finančnímu pokroku a pečeme je na popel.

54. Každá síla, která v mém životě zpochybňuje Boží sílu, bude nyní zneuctěna ve jménu Ježíše.

55. Nechť se nyní ve jménu Ježíše zneuctí každý vztek nepřítele proti mým finančním průlomům.

56. Nechť je každá zlá představivost proti mně frustrována a zneuctěna ohněm ve jménu Ježíše.

57. Nechť je každý satanský plán proti mé finanční budoucí slávě zneplatněn ve jménu Ježíše.

58. Vládci zla se shromáždili proti mně, rozptýleni až k pustině, ve jménu Ježíše.

59. Ó Pane, hle, vyhrožuj mým nepřátelům, dej mi božskou odvahu prosperovat nad nimi ve jménu Ježíše

60. Ó Pane, natáhni svou mocnou ruku, abys v mém životě ve jménu Ježíše vykonával znamení a zázraky

61. Mluvím o zničení každého pouštního ducha chudoby v mém životě ve jménu Ježíše.

62. Hanebně mluvím s duchem neúspěchu ve svém životě, ve jménu Ježíše.

63. Mluvím neúspěchem v duchu nemožnosti ve svém životě, ve jménu Ježíše.

64. Nechť je nyní v mém životě ochromen každý duch neplodnosti v mém životě, ve jménu Ježíše.

65. Odmítám veškerého ducha dluhu a bankrotu v mém životě. Buďte nyní ochromeni ve jménu Ježíše.

66. Odmítám každého ducha podnikání a selhání práce v mém životě. Buďte nyní ochromeni ve jménu Ježíše.

67. Duch slabosti v mém životě, nyní ochromen, ve jménu Ježíše.

68. Duch zničení manželství v mém životě, nyní ochrnutý, ve jménu Ježíše.

69. Každý pouštní bezpečnostní muž přidělený proti mému životu padl a zemřel nyní ve jménu Ježíše.

70. Osvobozuji každou fakultu mého života z nadvlády pouštního ducha ve jménu Ježíše.

71. Paralyzuji činnosti pouštního ducha v mém životě, ve jménu Ježíše.

72. Každá zlá dávka pouštního ducha v mém životě se vrať ke svému odesílateli ve jménu Ježíše.

73. Každé pomazání pouštního ducha na můj život vyschlo ohněm Ducha svatého ve jménu Ježíše.

74. Ježíšova krev, zablokujte všechny dveře chudoby ve jménu Ježíše

75. Všechny mocnosti pomáhající chudobě v mém životě jsou svázány ve jménu Ježíše.

76. Můj život, přijímej pomazání plodnosti ve jménu Ježíše.

77. Můj život, odmítám být připoután ke každému zlu ve jménu Ježíše.

78. Moje hlava, odmítám nést jakékoli zlé břemeno ve jménu Ježíše.

79. Odmítám vstoupit do jakéhokoli problému jménem Ježíše.

80. Mé ruce, odmítni mi magnetizovat problémy, ve jménu Ježíše.

81. Každý satanský architekt problémů, které jsou proti mně svěřeny, bude pražen ve jménu Ježíše.

82. Přerušuji páteř jakéhokoli problému spojeného s každou sekundou mého života, jménem Ježíše.

83. Jakákoli moc, která dodávala sílu mým problémům v mém životě, je zbytečná ve jménu Ježíše.

84. Odmítám plavat v oceánu problémů v mém životě, jménem Ježíše.

85. Každý dálkově ovládaný problém napájený zlovolností domácnosti, být pohlcen Judským levem, ve jménu Ježíše.

86. Vyhodil jsem a rozpustil jakoukoli moc za problémy mého života jménem Ježíše.

87. Pane Ježíši, odmítám být zaneprázdněn ďáblem.

88. Dostávám moc převádět selhání navržená pro můj život na vynikající úspěchy, jménem Ježíše.

89. Dostávám moc uzavřít každou satanskou továrnu určenou pro mě, jménem Ježíše.

90. Andělé požehnání, začni mě nyní hledat pro svá požehnání v tomto programu nyní ve jménu Ježíše.

91. Působí na náhodné problémy, nejsem tvůj kandidát. Padněte a zemřete ve jménu Ježíše.

92. Dostávám moc přerušit všechny okruhy problémů ve jménu Ježíše.

93. Každý pokus osudových zabijáků proti mému osudu musí být ve jménu Ježíše frustrován k smrti.

94. Přikazuji Boží oheň, aby přišel na každý osud xkiller pracující proti mému osudu ve jménu Ježíše.

95. Svůj osud odstraním z tábora osudových zabijáků jménem Ježíš.

96. Používám oheň Boží a Ježíšovu krev k obklopení mého osudu ve jménu Ježíše.

97. Každá síla, která pracuje proti naplnění mého osudu, bude zneuctěna ve jménu Ježíše.

98. Rozkazuji svému osudu, aby odmítl každé okouzlení jménem Ježíše.

99. Svůj osud osvobozuji ze sevření osudových vrahů, ve jménu Ježíše.

100. Každé zlo způsobené mému osudu zlým bytím, nyní obráceno, ve jménu Ježíše.

101. Každá loď osudových zabijáků byla vytvořena proti mému finančnímu osudu, padla a zemřela ve jménu Ježíše.

102. Nechte zemi nyní otevřít a spolkněte všechny osudové vrahy pracující proti mým cílům ve jménu Ježíše.

103. Každé shromáždění zla proti mému finančnímu osudu je rozptýleno ve jménu Ježíše.

104. Můj osud, nebudeš řídit chudobu ve jménu Ježíše.

105. Můj osud, nezvládneš selhání ve jménu Ježíše.

106. Rozkazuji svému osudu, aby se začal nyní měnit, to nejlepší ve jménu Ježíše.

107. Moje hlava nebude nést zlé břemeno ve jménu Ježíše.

108. Každý nepřítel pokroku v mém životě padl a zemřel nyní ve jménu Ježíše.

109. Odmítám každou zlou manipulaci proti mému osudu ve jménu Ježíše.

110. Paralyzuji každou činnost osudových zabijáků v každé oblasti mého života, jménem Ježíše.

111. Každého obra „skoro tam“ rozbiju na kousky, ve jménu Ježíše.

112. Zničím každý hrad zaostalosti ve jménu Ježíše.

113. Přijímám pomazání, abych zničil každého zabijáka osudu ve jménu Ježíše.

114. Nechť je každý satanský strážce organizovaný proti mému životu a financím ochromen ve jménu Ježíše.

115. Frustruji každou zlou síť navrženou proti mému životu ve jménu Ježíše.

116. Nepřátelé nebudou rozumět otázkám mého života ve jménu Ježíše.

117. Nepřátelé nebudou rozumět otázkám mých financí a požehnání ve jménu Ježíše.

118. Všechno, co se stalo se šnekem, aby zpomalilo můj život, bylo zničeno Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.

119. Odmítám každého ducha zaostalosti ve jménu Ježíše.

120. Odmítám život v kleci ve jménu Ježíše.

121. Ve jménu Ježíše odmítám finance v klecích.

122. Ve jménu Ježíše odmítám zdraví v klecích.

123. Odmítám manželství v kleci jménem Ježíš.

124. Odmítám každého ducha stagnace ve jménu Ježíše.

125. Každý satanský řetěz na mých nohou, přerušte se nyní ve jménu Ježíše.

126. Nechť je každá díra v mých rukou blokována Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.

127. Můj život nebude zavěšen na polici ve jménu Ježíše.

128. Vlasy mého Samsona nebudou oholeny ve jménu Ježíše.

129. Každý duch proti pokroku, svázaný ohněm, ve jménu Ježíše.

130. Každý satanský dozorce vězení mě drží ve vězení chudoby, padám a umírám, ve jménu Ježíše.

131. Nebudu havarovat v rase života ve jménu Ježíše.

132. Můj pokrok nebude ve jménu Ježíše ukončen.

133. Nechť je můj život příliš horký na to, aby ho nepřítel zvládl, ve jménu Ježíše.

134. Každá moc postavená, aby mě duchovně strhla, byla zneuctěna ve jménu Ježíše.

135. Každá moc postavená, aby mě fyzicky strhla, byla zneuctěna ve jménu Ježíše.

136. Každá moc připravená, aby moje manželství strhla, byla zneuctěna ve jménu Ježíše.

137. Každá moc připravená, aby svrhla mé finance, byla zneuctěna ve jménu Ježíše.

138. Žádná zbraň finančního zničení nepřevládne nad mým životem, ve jménu Ježíše.

139. Dostávám moc vynikat v každé oblasti svého života, ve jménu Ježíše.

140. Na křídla se postavím jako orli ve jménu Ježíše.

141. Vybírám své bohatství z ruky manželky a jejích dětí ve jménu Ježíše.

142. Nebudu rozhazovat své božské příležitosti ve jménu Ježíše.

143. Musím se modlit, abych získal výsledky v tomto programu, ve jménu Ježíše.

144. Rozebírám veškerou moc, která působí proti mé účinnosti, jménem Ježíše.

145. Odmítám zamknout dveře požehnání proti sobě, jménem Ježíše.

146. Odmítám být toulavou hvězdou ve jménu Ježíše.

147. Odmítám vypadat, že zmizí ve jménu Ježíše.

148. Nechť se bohatství pohanů přenese na mě ve jménu Ježíše.

149. Ať Pánové andělé pronásledují každého nepřítele mé prosperity ke zničení ve jménu Ježíše.

150. Nechť se proti meči Goliáša chudoby obrátí ve jménu Ježíše.

151. Nechť mě bohatství změní ruce v mém životě ve jménu Ježíše.

152. Ó Pane, udělej mi díru ve střeše pro mou prosperitu ve jménu Ježíše

153. Nechť je jho chudoby na můj život přerušeno na kousky, jménem Ježíše.

154. Nechť je umlčena každá satanská siréna vyplašující mé pomocníky jménem Ježíše.

155. Nechť je zničena každá maškarní síla pohlcující mou prosperitu ve jménu Ježíše.

156. Nechť každý hrob vykopaný proti mé prosperitě spolkne majitele jménem Ježíš.

157. Nechť jsou cesty zlých andělů chudoby delegované na mě temné a kluzké ve jménu Ježíše.

158. Pane Ježíši, zvětš mi peněženku v Ježíšově jménu.

159. Každý démonický nedostatek rozpuštěný ohněm ve jménu Ježíše.

160. Díky bohatému jménu Ježíše nechte k mým dveřím vrazit nebeské zdroje.

161. Útokuji na můj nedostatek ohnivým mečem ve jménu Ježíše.

162. Satanský dluh a úvěr, rozpuštěný ve jménu Ježíše.

163. Ó Pane, buď můj věčný pokladník jménem Ježíš

164. Svázám ducha dluhu. Nebudu si půjčovat k jídlu, ve jménu Ježíše.

165. Každé zlé shromáždění svoláno proti mé prosperitě, rozptýlené bez opravy, ve jménu Ježíše.

166. Každá šipka bezbožnosti vystřelila na mou prosperitu, byla zneuctěna ve jménu Ježíše.

167. Nechť můj život magnetizuje přízeň k průlomům, ve jménu Ježíše.

168. Ve jménu Ježíše zatknu každý gadget chudoby.

169. Zachraňuji svá požehnání ze všech vod, lesů a satanských břehů, jménem Ježíše.

170. Nechť je obnovena veškerá moje odešlá sláva jménem sJesus.

171. Nechť jsou obnoveny všechny mé opustené ctnosti ve jménu Ježíše.

172. Nechť vstane Bůh a nechají se všichni moji tvrdohlaví pronásledovatelé rozptýlit ve jménu Ježíše.

173. Každý útok zlých nočních tvorů bude zneuctěn jménem Ježíše.

174. Nechť jsou křídla každého ducha létajícího proti mně roztříštěna na kusy ve jménu Ježíše.

175. Andělé živého Boha, prohledávejte zemi živých a zem mrtvých a obnovte mé ukradené vlastnosti ve jménu Ježíše.

176. Každá pomůcka frustrace, rozbitá na kousky, ve jménu Ježíše.

177. Přerušuji každou kletbu chudoby, která pracuje na mém životě ve jménu Ježíše.

178. Svázám každého ducha, který pije krev své prosperity ve jménu Ježíše.

179. Pane, vytvářej pro mě nové a výnosné příležitosti ve jménu Ježíše

180. Ať mi sloužící andělé přinášejí zákazníky a laskavost ve jménu Ježíše.

181. Každý, kdo sídlí v mém sídle prosperity, jasně ve jménu Ježíše.

182. Pane, udělej mi cestu v zemi živých v Ježíšově jménu

183. Svázám ducha falešných a zbytečných investic, ve jménu Ježíše.

184. Všechny neprodané materiály, prodávané se ziskem, jménem Ježíš.

185. Ať se všechny obchodní neúspěchy přemění na úspěch, v Ježíšově jménu.

186. Každá kletba na mých rukou a nohách, zlomená, ve jménu Ježíše.

187. Ó Pane, v každé oblasti mého života v Ježíšově jménu mě rozpaky hojnosti

188. Každý účinek podivných peněz, které ovlivňují mou prosperitu, je ve jménu Ježíše neutralizován.

189. Nechť vyvstávají mosazná nebesa a přinesou déšť, ve jménu Ježíše.

190. Ve svém životě ve jménu Ježíše přerušuji kontrolu nad každým duchem chudoby.

191. Pane Ježíši, pomazej mi oči, abys viděl skryté bohatství tohoto světa.

192. Pane Ježíši, inzeruj své průlomy v mém životě.

193. Nechť se bohatství bezbožných přenese do mých rukou ve jménu Ježíše.

194. Povstanu nad nevěřícími kolem mě ve jménu Ježíše.

195. Ó Pane, udělej z mě referenční bod božských požehnání ve jménu Ježíše

196. Nechť požehnání napadá můj život ve jménu Ježíše.

197. Nech na mě padne pomazání dokonalosti ve jménu Ježíše.

198. odzbrojuji jako krále a autoritu nad svou prosperitou ve jménu Ježíše.

199. Nechť sklizeň převezme sklizeň v mém životě ve jménu Ježíše.

200. Nechť sklizeň předčí rozsévač v mém životě ve jménu Ježíše.

201. Každá kletba vyslovená proti mému zdroji příjmu se zlomí ve jménu Ježíše.

202. Nechť se moje průlomy v Ježíšově příjmení nadobro obrátí.

203. Prokletí působící proti mému osudu, zlomit, ve jménu Ježíše.

204. Ó Pane, propoj mě se svými božskými pomocníky v Ježíšově jménu

205. Ať mě ve Ježíšově jménu předběhnou průlomy, které měnily život.

206. Nechť mě předjímá božská schopnost ve jménu Ježíše.

207. Ó Pane, doveď mě k těm, kteří mě žehná v Ježíšově jménu

208. Nechť moje přízeň zmaří plány nepřítele, ve jménu Ježíše.

209. Budu svědkem pádu mého siláka ve jménu Ježíše.

210. Budu půjčovatelem a nikoliv vypůjčovatelem, jménem Ježíše.

211. Moje práce nebude zbytečná ve jménu Ježíše.

212. Nechť mě ve jménu Ježíše předejdou trapné požehnání.

213. Ó Pane, zasadíš mě řekami prosperity v Ježíšově jménu

214. Neznámá zlá semínka v mém životě, přikazuji ti, abys odmítl klíčit ve jménu Ježíše.

215. Odmítám uváznout na jedné úrovni požehnání, ve jménu Ježíše.

216. Budu mít všechny dobré věci, které sleduji, ve jménu Ježíše.

217. Každý účinek prokletého domu a půdy na mou prosperitu, zlomit, ve jménu Ježíše.

218. Každá síla, která mě chrání před průlomy, padne a zemře ve jménu Ježíše.

219. Nechť zahrada mého života přináší hojnost, ve jménu Ježíše.

220. Každý pouštní duch, uvolni se nad mým životem, ve jménu Ježíše.

221. Duchu Svatý, zapoj můj život do božské prosperity, ve jménu Ježíše.

222. Každý satanský agent v táboře mých průlomů musí být odhalen a zneuctěn jménem Ježíše.

223. Každá mocnost ovládající démonický gadget proti mé prosperitě klesá a umírá ve jménu Ježíše.

224. Každá síla, která prochází zlým proudem do mých financí, ztratíš svou moc ve jménu Ježíše.

225. Přerušuji všechny okruhy finančních turbulencí ve jménu Ježíše.

226. Rozbil jsem hlavu chudoby na ohnivou zeď, ve jménu Ježíše.

227. Ošklivé nohy chudoby, teď odejděte ze svého života, ve jménu Ježíše.

228. Každý oděv z chudoby, přijměte Boží oheň, ve jménu Ježíše.

229. Odmítám finanční pohřeb ve jménu Ježíše.

230. Každý oděv z chudoby, přijměte Boží oheň, ve jménu Ježíše

231. Odmítám finanční pohřeb ve jménu Ježíše.

232. Odmítám každý čarodějnický pohřeb mé dobroty, ve jménu Ježíše.

233. Běda každé nádobě chudoby, která mě pronásleduje, ve jménu Ježíše.

234. Nechť oheň Boží spálí zlé duchovní vlastnosti ve jménu Ježíše.

235. Identifikační značky chudoby musí být otírány Ježíšovou krví.

236. Ó Pane, uzdrav všechny finanční malomocenství v mém životě ve jménu Ježíše

237. Nechť je můj základ posílen, aby nesl božskou prosperitu ve jménu Ježíše.

238. Každý ukradený majetek a satanický převod ctnosti musí být obnoven ve jménu Ježíše.

239. Nechť je zrušeno každé vysvěcení dluhu nad mým životem ve jménu Ježíše.

240. Ó Pane, vytvoř mi pro Ježíše novější a výnosné příležitosti

241. Každý podivný oheň zapálený proti mé prosperitě, uhasený ve jménu Ježíše.

242. Nechť ti, kteří posílají mé peníze na duchovní márnici, padnou a zemřou ve jménu Ježíše.

243. Každá síla, která děsí mou prosperitu, je paralyzována ve jménu Ježíše.

244. Každý známý duch, který sdílí své peníze, než je dostanu, je trvale svázán ve jménu Ježíše.

245. Nechť zdědí každý zděděný návrh chudoby ohněm ve jménu Ježíše.

246. Nechť je ve jménu Ježíše rozebráno každé zlé přemístění prosperity.

247. Veďte mě, Pane, do mé vlastní země, která proudí mlékem a medem ve jménu Ježíše.

248. Ať satanští obři zabírající moji zaslíbenou zemi padají a zemřou ve jménu Ježíše.

249. Ó Pane, zmocni mě, abych vyšplhal na svou horu prosperity ve jménu Ježíše

250. Silný člověk chudoby v mém životě padl a zemřel ve jménu Ježíše.

251. Duchy hladomoru a hladu, můj život není tvůj kandidát ve jménu Ježíše.

252. Odstraňuji své jméno z knihy finančních rozpaků ve jménu Ježíše.

253. Každá síla, která posiluje chudobu proti mně, ztratíš svou moc ve jménu Ježíše.

254. Osvobozuji se z každého otroctví chudoby, ve jménu Ježíše.

255. Bohatství pohanů přijde ke mně ve jménu Ježíše.

256. Nechť jsou do mých rukou vysazeny božské magnety prosperity ve jménu Ježíše.

257. Vezmu svou kabelku z ruky Jidáše ve jménu Ježíše.

258. Nechť dojde ke zpětnému převodu mého satansky převáděného bohatství, jménem Ježíše.

259. Přebírám bohatství hříšníka ve jménu Ježíše.

260. Obnovuji volant svého bohatství z rukou zlých řidičů ve jménu Ježíše.

261. Odmítám zamknout dveře požehnání proti sobě, jménem Ježíše.

262. Ó Pane, obnov moje požehnání v Ježíšově jménu

263. Ó Pane, vracej moje ukradená požehnání ve jménu Ježíše

264. Ó Pane, pošli Boží anděly, aby mi přinesli požehnání ve jménu Ježíše

265. Ó Pane, nechť se všechno, co potřebuje v mém životě změnit, aby mi přinesla požehnání, se změní ve jménu Ježíše.

266. Ó Pane, odhal mi mi klíč k mé prosperitě ve jménu Ježíše

267. Každá moc sedí na mém bohatství, padá a umírá ve jménu Ježíše.

268. Ó Pane, přeneste bohatství světa do mého vlastnictví ve jménu Ježíše

269. Nechť se stydí všechny, kdo nenávidí mou prosperitu, ve jménu Ježíše.

270. Každý zlý pták spolkl mé peníze, padl a zemřel ve jménu Ježíše.

271. Každá šipka chudoby, jdi zpět, odkud jsi přišla, jménem Ježíše.

272. Svým slovem proti mým průlomům svázám každé slovo ve jménu Ježíše.

273. Každý obchodní dům povzbuzený satanem, složte, ve jménu Ježíše.

274. Ničím všechny hodiny a časový plán chudoby, ve jménu Ježíše.

275. Každý vodní duch, nedotýkejte se mé prosperity, ve jménu Ježíše.

276. Ať muži a ženy vrhnou bohatství na mé dveře, ve jménu Ježíše.

277. Odmítám dočasná požehnání ve jménu Ježíše.

278. Každá šipka chudoby povzbuzená polygamií klesá a umírá ve jménu Ježíše.

279. Každá šipka chudoby, která je podněcována domácím zločinem, padne a zemře ve jménu Ježíše.

280. Nech mě moc změnit ruce v mých financích, ve jménu Ježíše.

281. Každý had a štír chudoby umírá ve jménu Ježíše.

282. Odmítám jíst chléb smutku. Odmítám vodu utrpení ve jménu Ježíše.

283. Nechť božský výbuch dopadne na mé průlomy, ve jménu Ježíše.

284. Nepřítel nepřetáhne mé finance na zem, ve jménu Ježíše.

285. Ó Pane, propaguj své bohatství a moc v mém životě ve jménu Ježíše

286. Nechť povýšení setká povýšení v mém životě ve jménu Ježíše.

287. Pronásleduji a předjímám svého nepřítele a získám z něj své bohatství ve jménu Ježíše.

288. Duch svatý, nasměruj mé ruce k prosperitě ve jménu Ježíše.

289. Otče, přestaň mě božskými myšlenkami, abych velel velkému bohatství v Ježíšově jménu

290. Otec nařídil mé kroky ke správným obchodním příležitostem ve jménu Ježíše

291. Otče, nenech mě peníze být mým idolem v Ježíšově jménu.

292. Otče, udělej z mě finančníka království ve jménu Ježíše

293. Otče, udělej ze mě věřitele národům ve jménu Ježíše

294. Prohlašuji, že peníze budou mým otrokem v tomto životě ve jménu Ježíše

295. Prohlašuji, že pomocí peněz přesunu Ježíšovo evangelium až na zem, nikoli na jméno Ježíšovo

296. Prohlašuji, že peníze budou pracovat pro mě ve jménu Ježíše

297. Prohlašuji, že budu finanční požehnáním ve jménu Ježíše

298. Děkuji Pane, že jsi mi dal nadpřirozený finanční průlom ve jménu Ježíše

299. Děkuji Pane za otevření dveří finančního požehnání pro mě ve jménu Ježíše

300. Děkuji Pane za odpověď na mé modlitby ve jménu Ježíše.

 

 


2 KOMENTÁŘE

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.