100 denních modliteb za úspěch v životě

1
26201

Lukáš 18: 1:
1 A mluvil jim za tímto účelem podobenství, aby se lidé vždy modlili, a ne omdleli;

Modlitba je komunikace s Bohem a denní modlitby prostě znamená každodenní komunikaci s Bohem. Jako věřící, abyste našli skutečný úspěch v životě, musíte být neustále v souladu s vaším tvůrcem. Bůh má plány našeho života, zná náš konec od začátku, a proto musíme být s Ním neustále spojeni prostřednictvím našeho Pána Ježíše Krista, abychom uspěli v životě. Ježíš mluvil v Jan 15: 5-9, řekl, že On je Vine a my jsme větve, aby větev mohla přinést ovoce, musí být připojena k vinné révě, v okamžiku, kdy jsou odděleny, nemohou být ovoce ložiskové větve. Stejně tak nemůžeme najít skutečný úspěch v životě, když jsme odpojeni od Boha. Dnes se podíváme na 100 denních modliteb za úspěch v životě. Pokud chcete být křesťany úspěšní, měli byste to udělat modlitby váš životní styl.

úspěch v životě nejde jen o vydělávání peněz. Mnoho lidí plave v penězích, ale nejsou úspěšní, mají všechno, co si peníze mohou koupit, ale nemají cenné věci života. Úspěch nespočívá v hojnosti majetku, který se nashromáždil. Úspěch je prostě žít život naplnění, žít život zaměřený na účel. Říká se o vás, že jste v životě úspěšní, když plníte svůj životem předepsaný záměr s Bohem. Jak ale zjistím svůj smysl života? Neexistuje lepší způsob, jak zjistit svůj účel v životě, ale spojením se s výrobcem. Bůh je náš výrobce a modlitby jsou způsob, jakým se připojujeme k našemu výrobci, abychom poznali náš smysl života. Tyto každodenní modlitby za úspěch v životě vám pomohou objevit váš smysl života. Povzbuzuji vás, abyste žili v modlitbě, vždy se připojovali ke svému Bohu a vidím ho, jak mění váš příběh ve jménu Ježíše. Níže jsou denní modlitby za váš životní úspěch.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Ranní modlitby

1). Otče, děkuji, že jsi mě dnes ráno probudil ve jménu Ježíše


2). Otče, děkuji za andělskou ochranu po celý můj spánek ve jménu Ježíše

3). Otče, nechť jsou dnes každé ráno neustále se mnou vaše milosrdenství ve jménu Ježíše

4). Otče, odevzdávám se dnes do tvých rukou, protože dnes začínám s tebou, Pane, buď se mnou úspěšně až do konce ve jménu Ježíše.

5). Otec ve jménu Ježíše mě chrání před každým zlem, které pro mě ďábel dnes naplánoval ve jménu Ježíše.

6). Otče, prohlašuji, že můj dnes ráno ráno a můj příchod budou v bezpečí ve jménu Ježíše

7). Otče, celý den proveďte mé výroky ve jménu Ježíše.

8). Otče, protože všichni, se kterými jsem dnes ráno přijde do styku, mě upřednostňují ve jménu Ježíše

9). Otče, udělej mi dnes ráno moje přání srdce (zmínka o nich) ve jménu Ježíše.

10). Otče, děkuji vám za odpovědi na modlitby ve jménu Ježíše.

Modlitba za úspěch

1). Otče, děkuji vám, že jste Bůh, který dává moc uspět v Ježíšově jménu

2). Otče, děkuji ti za Kristovu moudrost, která ve mně pracuje ve jménu Ježíše

3). Otče, prohlašuji, že v tomto životě nezklamu v Ježíšově jménu

4). Bez ohledu na to, jak tvrdá je ekonomika národů, budu bezmocně uspět v ježíši amen

5). Prohlašuji, že žádná hora není dostatečně silná, aby mě vydržela ve jménu Ježíše

6). Prohlašuji za neplatné a neplatné všechny plány nepřítele, které mě svrhnou

7). Prohlašuji, že laskavost Boží, která přináší úspěch, vám dá velký úspěch v Ježíšově jménu

8). Odmítám chudobu ve svém životě v Ježíšově jménu

9). Odmítám selhání ve svém životě ve jménu Ježíše

10). Otče, děkuji, že se za mé modlitby zodpovídá Ježíšovo jméno

Modlitba za směr

1). Otče, objednej mé kroky ve tvém slově ve jménu Ježíše

2). Otče, dnes prohlašuji, že protože Ježíš je můj pastýř, už nikdy nebudu chybět

3). Otče, objednej mé kroky ke správné osobě a ve správný čas

4). Otec nařídil moje kroky na správné místo v Ježíšově jménu.

5). Otče, objednej mé kroky ke správným lidem v Ježíšově jménu

6). Otec nařídil mé kroky ke správnému zaměstnání, kariéře a / nebo podnikání v Ježíšově jménu

7). Otče, nevede mě k pokušení, ale vysvoboď mě ze všeho zla v Ježíšově jménu

8). Otče, nechť je tvým slovem moje kniha číslo jedna od dnešního dne ve jménu Ježíše

9). Drahý Duchu, buď můj poradce číslo jedna od dnešního dne ve jménu Ježíše

10). Děkuji, otče, že jsi odpověděl na modlitby ve jménu Ježíše.

Modlitba za připojení

1) Otče, děkuji ti, že jsi Bůh, který vychová chudé z prachu a učiní ho slavností se šlechtici v Ježíšově jménu

2). Bože, spoj mě s velkými lidmi, když jsi spojil Josepha ve jménu Ježíše

3). Bože, spoj mě s velkými lidmi, když jsi Mephibosheth spojil jménem Ježíše

4). Otče, skrze moc Ducha svatého mě spojil s mými osudovými pomocníky ve jménu Ježíše.

5). Otče, tvou mocnou rukou, přines mi ke mně skvělé muže a ženy, které mi pomohou dosáhnout mých snů v životě ve jménu Ježíše

6). Sílou ve jménu Ježíše se odděluji od osudových zabijáků ve jménu Ježíše

7). Sílou ve jménu Ježíše se odděluji od nepřátel svého pokroku v Ježíšově jménu

8). Sílou ve jménu Ježíše se odděluji od falešných přátel ve jménu Ježíše

9). Otče mocí ve jménu Ježíše, odhalte každého tajného nepřítele mého pokroku v životě ve jménu Ježíše

10). Otče, děkuji za odpověď na modlitby ve jménu Ježíše

Modlitba za ochranu

1). Otče, děkuji za to, že jsi můj štít a moje brnění ve jménu Ježíše

2). Otče, vstaňte a bráňte mě před těmi, kdo hledají můj pád

3). Nechme se stát součástí všech těch, kteří hledají moji stud

4). Můj otče, nadále mě chrání před zlými a nepřiměřenými muži

5). Otče, bojuj proti těm, kteří bojují proti mně ve jménu Ježíše

6). Otče, neustále mě ochraňuj před šípy, které létají ve dne v Ježíšově jménu

7). Otče, přijdou-li proti mně nepřátelé jedním způsobem, utečou ode mne sedmi způsoby

8). Vysvoboď mě z rukou falešných žalobců ve jménu Ježíše

9). Otče, ochraň mě a svou rodinu v Ježíšově jménu

10). Děkuji otci za odpověď na mé modlitby ve jménu Ježíše.

Modlitba za přízeň

1). Otče, děkuji za vaši laskavost, že peníze nemohou koupit v Ježíšově jménu

2). Otče, děkuji vám za bezpodmínečnou laskavost, kterou jsem si vždy užíval ve jménu Ježíše

3). Otče, nech mě nepřetržitě obklopovat tvou laskavostí ve jménu Ježíše

4). Otče, přiměj mě, abych vždy našel laskavost před velkými muži ve jménu Ježíše

5). Otče, nechť mluví tvá laskavost ve všech oblastech mého života ve jménu Ježíše

6). Otče, neustále mě dělej, co pro sebe nemohu udělat ve jménu Ježíše

7). Otče, vstávám a budu i nadále stoupat tvou laskavostí ve jménu Ježíše

8). Otče, skrze svou laskavost způsobte, aby se mé jméno také zmiňovalo navždy před velkými muži ve jménu Ježíše

9). Otče, děkuji vám za vaši nekonečnou laskavost ve jménu Ježíše

10). Děkuji Pane za odpověď na mé modlitby ve jménu Ježíše.

Modlitba za rodinu

1). Otče, svěřuji celou svou rodinu do vaší péče ve jménu Ježíše

2). Otec nechal tvou mocnou ruku nadále chránit členy mé rodiny v jménu Ježíše

3). Otče, chrání mé rodiny před šípy, které letí ve dne

4). Otče, prohlašuji, že v mé rodině nebudou letos a dále v Ježíšově jménu žádné špatné zprávy

5). Zakrývám členy své rodiny Ježíšovou krví

6) Prohlašuji, že žádná zbraň vytvořená proti členům mé rodiny nesmí prosperovat ve jménu Ježíše

7). Jako rodina je naše silná moc Ježíšovo jméno, a proto nemůže nad námi v Ježíšově jménu převládnout žádný ďábel

8). Otče, propusťte své anděly ochrany nad všemi členy mé rodiny, abyste byli neustále s nimi ve jménu Ježíše.

9). Otče, předávám všechny své rodinné příslušníky vaší péči ve jménu Ježíše

10). Otče, děkuji za odpovědi na modlitby ve jménu Ježíše.

Modlitba za moudrost

1). Otče, děkuji, že jste mi žehnal s velkou moudrostí

2). Otče, nech mě ve mně vést mou moudrost říkat činnosti ve jménu Ježíše

3). Otče, vyryj mě duchem moudrosti, když řídím rasu života ve jménu Ježíše

4). Nechť je moudrost vidět v mých každodenních činnostech ve jménu Ježíše

5). Otče, dej mi moudrost v tom, jak se denně stýkám s lidmi v Ježíši nam

6). Otče, udělej mi moudrost ve vztahu k mému manželovi jménem Ježíš

7). Otče, udělej mi moudrost ve vztahu k mým dětem ve jménu Ježíše

8). Otec mi udělal moudrost při jednání s mým šéfem v kanceláři jménem Ježíš

9). Otče, dej mi moudrost při jednání s mými podřízenými ve jménu Ježíše

10). Otče, děkuji za to, že jsi mě přiměl nadpřirozenou moudrostí ve jménu Ježíše.

Modlitba za uzdravení

1. Otče, děkuji Bohu za to, že jsem zajistil vysvobození z jakékoli formy nemoci v Ježíšově jménu.

2. Osvobozuji se od jakékoli zděděné nemoci, ve jménu Ježíše.

3. Pane, pošlete svou sekeru ohně na základ mého života a zničte všechna zlá výsadba nemocí v mém těle ve jménu Ježíše.

4. Nechť Ježíšova krev z mého systému vypláchne každé zděděné satanské ložisko nemocí ve jménu Ježíše.

5. Osvobodil jsem se ze sevření jakékoli nemoci přenesené do mého života z lůna ve jménu Ježíše.

6. Nechť Ježíšova krev a oheň Ducha svatého očistí každý orgán v mém těle, jménem Ježíš.

7. Zlomil jsem se a uvolnil jsem se z každé zděděné zlé smlouvy o nemoci ve jménu Ježíše.

8. Zlomil jsem se a ztratil jsem se z každé zděděné zlé kletby vedoucí k častým nemocem v mém těle, jménem Ježíše.

9. Odolávám každému duchu nemoci v mém životě ve jménu Ježíše.

10. Ó Pane, nechť tvá vzkříšená moc přichází na mé zdraví obecně ve jménu Ježíše.

Díkůvzdání modlitba

1. Otče, děkuji, že jsi mě uvedl do tohoto nového dne ve jménu Ježíše

2. Otče, děkuji za zachování mého života ve jménu Ježíše.

3. Otče, děkuji, že jsi mi pomohl bojovat se všemi svými bitvami dnes ve jménu Ježíše

4. Otče, děkuji vám za vaši dobrotu a milosrdenství v mém životě ve jménu Ježíše

5. Otče, děkuji, že jsi mi umožnil vidět dnes zdravé zdraví ve jménu Ježíše

6. Otče, děkuji vám za všechny zodpovězené modlitby včera ve jménu Ježíše

7. Otče, děkuji vám za božskou ochranu všech mých odchodů a přicházení ve jménu Ježíše

8. Otče, děkuji vám za nadpřirozená ustanovení v mém životě ve jménu Ježíše.

9. Otče, děkuji vám, že jste vyhrál všechny mé bitvy v životě ve jménu Ježíše

10. Otče, děkuji vám za frustrování zařízení nepřátel nad mým životem ve jménu Ježíše.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

1 COMMENT

  1. Dobrý den,
    Od té doby, co jsem začal být mimo vaši modlitbu, tj. každodenní modlitební průvodce, se můj život v oblasti mého manželství zlepšil. Pastore, potřebuji se nyní modlit za svou 11letou dceru, která bude letos (31. března 2022) psát zkoušky SEA.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.