Denní modlitba za početí a těhotenství

4
30161

1 Jan 5: 14-15:
14 A toto je důvěra, kterou v něj máme, že když se zeptáme na něco podle jeho vůle, uslyší nás: 15 A pokud víme, že nás uslyší, cokoli žádáme, víme, že máme petice, které chtěli jsme ho.

Děti jsou dědictvím Pána a Panny Marie plody lůna je odměna bohů manželství, Žalm 127: 3. Když Bůh stvořil člověka, prvním požehnáním, které na člověka vyslovil, bylo, aby byl plodný, Genesis 1:28. To znamená, že jako Boží dítě vám není dovoleno být neplodným. Bůh tě stvořil a prohlásil za plodného, ​​žádný ďábel to nemůže změnit. Dnes se podíváme na každodenní modlitbu za početí a těhotenství, tyto modlitby vám umožní vést dobrou válku ohledně vaší plodnosti. Neplodnost není od Boha, je to anomálie, kterou do vašeho těla vložil ďábel. Nezáleží na lékařských termínech, které lékař nazývá vaší situací, jen vězte, že to není od Boha, a proto musí být vymazáno z vašeho těla ve jménu Ježíše.

Plodnost je právo na narození každého Božího dítěte. Je to Boží přání, aby vaše manželství bylo požehnáno dětem. Ďábel však vždy existuje, aby narušil Boží požehnání. Mnoho křesťanů se dnes kvůli démonickým manipulacím snaží mít své vlastní děti. Tyto démonické manipulace jsou činnosti čarodějnic a čarodějů, satanských sil, které stojí za to, aby zabránily Božím dětem v otěhotnění. Mnoho věřících bylo uvězněno v kruhu nekonečných potraty protože jejich lůno bylo spjato duchovně, někteří věřící nemohou otěhotnět, protože v říši ducha uvěznili všechny své děti, a také někteří věřící nemohou mít děti, protože jsou oběťmi duchovní manželky a duchovní manželé, mají v mořském království hodně dětí, ale nemají ve fyzické říši. Někteří křesťané jsou také bezdětní kvůli hříchům minulosti, jako jsou hříchy potraty a prostituce v důsledku toho byli buď prokletí, nebo při tom přišli o lůno.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Všechny tyto potíže budou dnes vymazány, když se zapojujeme do každodenních modliteb. Tato každodenní modlitba za početí a těhotenství svrhne Boží ruku na váš život, bez ohledu na důvod vaší neúspěšnosti, Bůh vás vysvobodí a letos budete nosit své vlastní děti v Ježíšově jménu. Než se však pustíme do této modlitby za početí a těhotenství, musíme podniknout určité kroky víry, abyste viděli svou plodnost zaručenou. Budeme procházet těmito kroky jeden po druhém.


Kroky víry pro vaše početí.

1). Věř v Boha početí: Anděl Gabriel řekl Elizabeth v Lukášovi 1:45, řekl „Požehnaná je věřící, protože bude vykonáno to, co jí bylo řečeno o Pánu“. Náš Bůh je víra Bůh, čemu nemůžete uvěřit, Bůh nemůže vykonat ve vašem životě. Musíte tyto modlitby zapojit s vírou v Boha početí. Díky Bohu za lékařskou vědu, ale pokud je kořen vaší neplodnosti duchovní, žádný lékař na této planetě vám nemůže pomoci. Chcete-li vidět, jak Bůh ve vašem životě vykonává zázraky zázračného početí, musíte v něj věřit. Když věříte v Boha početí, počnete ve jménu Ježíše.

2). Mluvit početí: Marek 11: 23–24 nám říká, že pokud budeme mluvit s našimi horami ve víře, budeme mít to, co řekneme. Nepoužívejte ústa, abyste zničili svůj zázrak. Musíte se naučit chodit vírou a chodit vírou znamená mluvit vírou. Pokaždé, když se ráno probudíte, děkujte Bohu za své děti, když se vás někdo zeptá, jak jim vaše děti řeknou: „mé děti jsou v pořádku“, oslovte sebe jako matku dětí. Neříkej slova jako, jsem neplodná, nemůžu mít děti, mé lůno je poškozené, jsem neplodná, Bože chraň, vyhýbej se a odmítni taková slova, místo toho řekni: jsem plodná, jsem matka dětí, moje reprodukční orgány fungují perfektně, mé děti obklopují můj stůl. To, co říkáte, je to, co vidíte, proto neříkejte, co vidíte, spíše říkejte, co chcete vidět. Pamatujte, že život a smrt jsou v moci jazyka.

3) Začněte nakupovat dětské utěrky: Ano, čtete to správně. Začněte kupovat dětské oděvy. Pokud věříte Bohu v dvojčata, začněte tam kupovat látky a připravovat se na své děti. Toto je akt víry. Očekávání je matkou projevu, to, co neočekáváte, nemůžete projevit. Dejte tedy svou víru v práci a začněte se připravovat na své děti dříve, než dorazí, a určitě dorazí ve jménu Ježíše.

4). Pokračujte v modlitbě: Stále se modlete za početí, nepřestávejte se modlit, modlete se bez přestání, nevzdávejte se Boha, protože Bůh se vás nikdy nevzdá. Pokaždé, když vstanete a modlíte se, jsou vaše zázraky mnohem blíž, než si myslíte. Modlitba vám dává k dispozici obrovské nebeské síly. Když se také modlíte, ničíte všechna ďáblova díla, která bojují proti vašemu početí silný muž v domě vašich otců nebo matek bude zničena síla modliteb. Když se modlíme, vezmeme bitvu do tábora nepřítele a zničíme jejich plány a vezmeme zpět všechno, co nám ukradli.

5) Díky Bohu: Ve všem děkujte Bohu, 1 Tesalonickým 5:18. Musíme být vděční Bohu vždy, když víme, že On je činitelem všech věcí.Díkůvzdání je Boží vůle pro nás, a když děkujeme Bohu za to, že již odpověděl na naše modlitby, zavazujeme ho, aby udělal to, co jsme od něho žádali. Díkůvzdání je akt víry a mělo by se to dělat ze srdce, když dáte svou víru do práce, děkujte Bohu, i když ještě musíte vidět své zázraky, jen mu děkujte a uvidíte jeho dobrotu ve svém životě v Ježíš jméno.

Když jdeme do této modlitby za početí a těhotenství, chci, abyste věděli, že Bůh vás bezpodmínečně miluje a on vám rychle odpoví. Modlete se těmito modlitbami celým svým srdcem a já vás vidím, jak přenášíte zázračné děti podle svých srdečních přání ve jménu Ježíše.

MODLITBA

1. Vyznávám a činím pokání z hříchu krveprolití spáchaného v mých dnech nevědomosti ve jménu Ježíše.

2. Pane Ježíši, odplavte, moje hříchy minulosti a jejich důsledky.

3. Otče, děkuji ti, že jsi mi tyto děti svěřil.

4. Ó Bože, zdokonal si tyto dary ve mně ve jménu Ježíše.

5. Moje děti a já jsme strašně a úžasně stvořeni ve jménu Ježíše.

6. Ó Bože, povstaň a veď mě touto dětskou rodinou s lehkostí, milostí a milostivostí ve jménu Ježíše.

7. Když prožívám biologické a emoční změny, nechť je tvoje radost moje síla ve jménu Ježíše.

8. Otče, buď v mém životě oslaven ve jménu Ježíše.

9. Bože, vstaň podle Jeremjáše 29:11 a dej mi očekávaný konec bezpečí a radosti, ve jménu Ježíše.

10. Štíním se obálkou božského ohně, pryč od zlých pozorovatelů a zlých pozorovatelů, ve jménu Ježíše.

11. Ó Bože, dej mi nebeskou péči a řádný vývoj pro své dítě ve jménu Ježíše.

12. Ó Bože, vždy mě nasměruj celým procesem těhotenství, ve jménu Ježíše.

13. Svým milosrdenstvím, Bože, vysvoboď mě a moje děti z každé sklizně semen neprávosti zasetých v minulosti ve jménu Ježíše.

14. Ó Bože, nech mě můj případ vyniknout hloupým úspěchem ve jménu Ježíše.

15. Ty, kdo mě přiměl k otěhotnění, způsobil jsem, abych vyvedl jméno Ježíšovo

16. Prorokuji, že všechny věci musí spolupracovat pro mé dobro, ve jménu Ježíše.

17. Svázám každého ducha omylu, ve jménu „Ježíše.

18. Jako duchovní dítě Abrahama jsem plodný a rozmnožím se ve jménu Ježíše.

19. Moje ovoce (miminka / těhotenství) musí být pevně stanoveno a nesmí se potratit před obvyklou dodací lhůtou jménem Ježíše.

20. Tyto děti budou sloužit Božímu záměru, aby se ve jménu Ježíše rozmnožil a podmanil si Zemi.

21. Ó Bože, vysvoboď mě z ranní nevolnosti a všech komplikací ve jménu Ježíše.

22. Stojím proti jakékoli vrozené vadě u svých dětí a požaduji pro ně dokonalost ve jménu Ježíše.

23. Bože, zmařte jakoukoli akci, kterou nechcete, abych ve jménu Ježíše podnikl.

24. Ó Bože, přines dobrou práci, kterou jsi ve mně začal, ke slavnému závěru ve jménu Ježíše.

25. Požaduji správný růst a vývoj kojenců v děloze a bezpečnost pro dítě a já během porodu ve jménu Ježíše.

26. Moje očekávání se nezmění ve jménu Ježíše.

27. Prohlašuji dnes, že v příštích devíti měsících budu nosit své děti ve jménu Ježíše.

28. Dostal jsem božský mandát, abych prosadil své právo početí ve jménu Ježíše.

29. Jakákoli abnormalita v mých orgánech početí a těhotenství, přijmi božskou nápravu, ve jménu Ježíše.

30. Každá negativní lékařská zpráva, převedená na pozitivní výsledky, jménem Ježíše.

31. Ježíšova krev, vypláchněte satanské usazeniny v mém lůně jménem Ježíš.

32. Pokrývám každý lék nebo injekci, která mi byla podána, Ježíšovou krví.

33. Můj lůno, staň se ve jménu Ježíše dálnicí k početí.

34. Nabíjím každou ruku, každé lůžko a každou zkoušku Ježíšovou krví a ohněm Ducha svatého ve jménu Ježíše.

35. Každý satanský silniční blok, upevněný proti vývoji těhotenství, byl rozebrán ohněm ve jménu Ježíše.

36: Cokoli na mé cestě k zázraku nadpřirozeného početí a zrození, očištěno Ježíšovou krví.

37. Můj lůno a prsa, začínají ve jménu Ježíše fungovat tak, jak je nařízeno Bohem.

38. Tvou tvůrčí sílu Boží, pohybuj se v mém lůně Tvým ohněm ve jménu Ježíše.

39. Stahuji své lůno z každého zlého oltáře ve jménu Ježíše.

40. Každé semeno neúspěchu těhotenství v mém založení, zemři, ve jménu Ježíše.

41. Každý satanský převod nebo výměna mého lůna, zemři, ve jménu Ježíše.

42. Svým duchem selhání svážím a vyhnávám všechny postupy, jménem Ježíše.

43. Každé slovo, které nepřítel vyslovil proti mému pojetí, selhání, ve jménu Ježíše.

44. Každý zlý strom, který roste v naší rodině a pracuje proti mému pojetí, zemře ve jménu Ježíše.

45. Jakákoli kletba, která posiluje nepřítele mého těhotenství, zemře Ježíšovou krví.

46. ​​Každý silný muž, který dohlíží na moje lůno, aby věznil děti, zemře ve jménu Ježíše.

47. Sílou rozdělující Rudé moře získávám své děti ohněm ve jménu Ježíše.

48. Svatý Duchu, udělej můj lůno supervodivým pro těhotenství ve jménu Ježíše.

49. Vazím a zatknu každou infekci jménem Ježíše.

50. Ježíšova krev, anulovat následky jakéhokoli léku, který mi byl podán, jménem Ježíše.

51. Pane, udělej mi cesty, kde není cesty, ve jménu Ježíše.

52. Přerušuji jakoukoli smlouvu mezi mnou a každým zlým manželem nebo manželkou jménem Ježíše.

53. Jakékoli z mých šatů, které si nepřítel odložil, aby postihly mé pojetí, pečte ve jménu Ježíše.

54. Každý luk mocných, bojující se svou plodností, zlom, zlom, zlom ve jménu Ježíše.

55. Jakákoli ozdoba v mém bytě, která je okouzlena, Pane, mi to prozradí.

56. Zničím každý zlý kámen nebo kozu a ničím své děti v těhotenství ve jménu Ježíše.

57. Jakýkoli oděv, který nepřítel používá ke zničení mého těhotenství, pečený v Ježíši.

58. Ó Pane, nechť nyní tvůj silný východní vítr fouká proti Rudému moři v mém lůně, jménem Ježíše.

59. Každý démonický nástroj operace, vyhrazený pro zrušení mého těhotenství, se zlomil na kusy, jménem Ježíše.

60. Ó Pane, bojuj proti ničiteli, pracuj proti mému vzestupu a plodnosti ve jménu Ježíše.

61. Každý démonický lékař / zdravotní sestra pověřená satanem, aby zničila mé těhotenství, se vstříkne do smrti, ve jménu Ježíše.

62. Ježíšova krev, umyj mě a ukaž mi slitování ve jménu Ježíše.

63. Každý zlý ovladač na dálkové ovládání používaný k manipulaci s mým těhotenstvím, praženým ohněm, ve jménu Ježíše.

64. Ty válečný člověče, zachraň mě z rukou zlých porodních asistentek, jménem Ježíše.

65. Každou zbraň vytvořenou proti mému těhotnému impotentu, jménem Ježíše.

66. Ó Pane, svrhl jsem každého Egypťana, který proti mně působil uprostřed moře, ve jménu Ježíše.

67. Zavírám každou satanskou rozhlasovou stanici, vytvořenou proti mému těhotenství, jménem Ježíše.

68. Prorokuji, že uvidím velké dílo Páně, když bezpečně vydávám své děti ve jménu Ježíše.

69. Odmítám ukrývat těhotné zabijáky na kterémkoli oddělení mého života jménem Ježíše.

70. Každý kůň a jeho jezdec v mém lůně, rodině nebo kanceláři musí být hoden do moře zapomnění ve jménu Ježíše.

71. Zavazuji každého ducha omylů přiřazených mému těhotenství jménem Ježíš.

72. Ó Pane, pošli mi své světlo přede mnou, abys odvedl potraty od mého lůna a života ve jménu Ježíše.

73. Vazím ducha téměř tam; Nebudeš působit v mém životě ve jménu Ježíše.

74. Vyhodil jsem každou moc vyhánět své děti jménem Ježíše.

75. Přestávám každé sevření a držení čarodějnictví nad mým těhotenstvím ve jménu Ježíše.

76. Od dnešního dne nebudu vyhazovat své mladé ve jménu Ježíše.

77. Prorokuji, že paralyzuji každou opozici vůči mému těhotenství, jménem Ježíše.

78. Ve jménu Ježíše naplním počet dní tohoto těhotenství.

79. Kterýkoli člen mé rodiny, který ohlásí mé těhotenství těm zlým, dostane facku Božích andělů ve jménu Ježíše.

80. Nevyhodím své těhotenství před porodem, ve jménu Ježíše.

81. Každý teritorský démon, který pracuje proti mému manželství, dostává Boží oheň ve jménu Ježíše.

82. Každý duch mrtvě narozeného a hrozící potraty, požívaný ohněm, ve jménu Ježíše.

83. Zruším každou satanskou hrozbu proti mému těhotenství jménem Ježíše.

84. Nevydám vrahy jménem Ježíše.

85. Každá moc / duch, který mě navštěvuje v noci nebo ve snu, abych ukončil své těhotenství, padl a zemřel ve jménu Ježíše.

86. Každá síla vrahů, rozbíjející se ve jménu Ježíše.

87. Zruším každý zlý vliv satanské návštěvy na mé těhotenství, jménem Ježíše.

88. Ó Pane, vysvoboď mě z lůna, které potratí, jménem Ježíše.

89. Ty, zástrčku mého lůna, přijímáš sílu Ducha Svatého, abys přenesl své těhotenství do místa porodu, jménem Ježíše.

90. Každé násilí z potratu se zastavte natrvalo ve jménu Ježíše.

91. Odmítám všechny projevy horečky během mého těhotenství, jménem Ježíše.

92. Každá zlá síla, která se objeví skrze psa, muže nebo ženu, bude zničena ohněm, ve jménu Ježíše.

93. Odmítám každý satanský stres během mého těhotenství, jménem Ježíše.

94. Zlí děti, způsobující potraty, zemřete ve jménu Ježíše. Jsem osvobozen od vašeho útlaku ve jménu Ježíše.

95. Vyhlašuji smrt každého duchovního manžela nebo duchovní manželky, zabíjením svých dětí, jménem Ježíše.

96. Ó zemi, pomoz mi podmanit si moc potratů ve jménu Ježíše.

97. Ó Pane, dej mi křídla velkého orla k útěku z potratu, jménem Ježíše.

98. Ó Pane, dej mi muž-dítě ve jménu Ježíše.

99. Prohlašuji, že jsem plodný a že budu vychovávat v míru ve jménu Ježíše.

100. Překonal jsem potrat mocí Páně, ve jménu Ježíše

Děkuji Ježíši za mé zázračné pojetí ve jménu Ježíše.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

4 KOMENTÁŘE

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.