Velikonoční modlitby velící moc vzkříšení

1
6559

Římani 8: 11:
11 Ale jestliže Duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, ve vás přebývá, ten, kdo vzkřísil Krista z mrtvých, také zrychlí vaše smrtelná těla skrze Ducha, který ve vás přebývá.

Velikonoční oslava je obdobím roku, kdy se všichni křesťané po celém světě scházejí, aby oslavili smrt, pohřeb a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Tato událost se obvykle koná jednou za rok. Mnoho křesťanů však nerozumí skutečnému důvodu Velikonoc, nevědí, proč musíme oslavovat pohřeb a vzkříšení Krista Ježíše. Dnes se budeme zabývat velikonočními modlitbami a přikazujeme sílu vzkříšení.

Důvod, proč křesťanství dnes stojí za cokoli, je kvůli síle zmrtvýchvstání. Pavel mluví v 1. Korintským 15: 16-21 a shrnul nám, že naše naděje jako křesťana je ve vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Ježíš zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění a naše oslavování. Křesťanství je dnes více než náboženství, protože Ježíš Kristus žije navždy. Než se dnes vydáme na velikonoční modlitby, podívejme se na význam velikonoc.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Význam Velikonoc: Vzkříšená síla.

Význam velikonoc nám říká o důležitosti velikonoční oslavy, proč se v této sezóně radujeme. To vám také pomůže pochopit, čeho se můžete znovu narodit věřícím v důsledku vzkříšení Krista.

1. Muž byl navždy osvobozen od hříchu:

Ježíš přišel na tento svět za hříšníky, dal svůj život za naše hříchy a vstal z mrtvých, aby nesl věčné svědectví pro naše ospravedlnění. Vzkříšení Krista zaručilo, že člověk byl zcela bez hříchu. Hřích již nemá nad člověkem nadvládu. Každý hřích, kterého jste se dopustili a kdy budete spáchat, byl v Kristu Ježíši odpuštěn.2 Korintským 5: 17-21 nám říká, že Bůh nyní smíří svět se sebou skrze Krista a už proti nim již nepočítá své hříchy. Když však přijdete ke Kristu, Duch Svatý vám pomůže žít spravedlivý život.

2. Člověk byl bez chorob a nemocí:

Ježíšovými pruhy jste byli celí. Ježíš také skrze Jeho vzkříšení vzal všechny naše nemoci. Nemoc už nemá moc nad vaším tělem. Boží život je nyní ve vás jako věřící. Nemůžete již být obětí nemocí a nemocí. Pokud si tedy ve svém těle všimnete nějaké nemoci, začněte ji odmítat ve jménu Ježíše Krista.

3. Spasení bylo k dispozici pro všechny muže:

Vzkříšení Krista umožnilo všem lidem spasení. Kristus zemřel, aby zachránil všechny lidi, to znamená, že pro každého člověka na Zemi, spása je k dispozici pro všechny zdarma. Z tohoto bezplatného spasení mohou těžit pouze ti, kdo věří. Kristus nám dal největší dar života, Spasení. Ježíš zaplatil konečnou cenu za naši spásu, kterou je smrt. Nyní budou všichni věřící v Ježíše Krista spaseni navždy. John 3:16.

4. Člověk byl spravedlivý skrze Krista:

Kristus se stal naším spravedlnost, 2. Korintským 5:21. Co člověk nemohl dosáhnout svou silou a odhodláním, čeho nemohl dosáhnout podle Zákona, Kristus to udělal pro člověka. Dnes, pokud jste se znovu narodili, jste Boží spravedlnost v Kristu Ježíši. Ne vaše vlastní spravedlnost, ale Kristova ve vás. Bůh skrze Krista tě navždy zdokonalil.

5. Člověk byl vyhlášen Božími syny:

Stali se z nás Boží Synové skrze Krista, Jeho vzkříšení nás přivedlo zpět k Bohu a Jeho krev nás věčně očistila od všech hříchů a byla čistá před Bohem. Proto jsme nyní Božími syny skrze Krista Ježíše, našeho Pána. Jan v 1. Jana 3: 1 říká: „Podívejte se, jakou lásku nám Otec dal, abychom se mohli nazývat Jeho syny“ Kristus to uskutečnil, proto pokud jste dnes znovuzrozeným věřícím, jste Synem Boží. Aleluja.

Jak mohu přikázat sílu vzkříšení

Odpověď je jednoduchá, skrze modlitby. Zkompiloval jsem 20 velikonočních modliteb, které vám mohou pomoci ovládnout sílu vzkříšení ve vašem životě. Kristova smrt, pohřeb a vzkříšení nám daly vítězství nad nepřítelem ve všech oblastech našeho života. Proto je musíme prosadit v modlitbách a prohlásit, jak chceme, aby byl náš život. Kristus už za vás zemřel, nemůžete nadále žít pod jakýmkoli útlakem. Využijte dnes tyto velikonoční modlitby a ovládněte síly temnoty nad vaším dnešním životem.

Modlitby

1. Otče, děkuji ti, že jsi vychoval Ježíše z mrtvých, abys žil navždy

2. Otče, děkuji za vykoupení mého v Kristu skrze moc vzkříšení

3. Otče, prohlašuji, že mocí vzkříšení jsem osvobozen od hříchu ve jménu Ježíše

4. Prohlašuji, že mocí vzkříšení jsem osvobozen od nemocí a nemocí v Ježíšově jménu.

5. Prohlašuji, že mocí vzkříšení žádná zbraň vytvořená proti mně nikdy nebude prosperovat ve jménu Ježíše.

6. Prohlašuji, že mocí vzkříšení jsem osvobozen od všech forem démonických útlaků ve jménu Ježíše.

7. Síla vzkříšení nemá smrt nad mým životem ve jménu Ježíše žádnou moc

8. Kristus vstal z mrtvých, a proto vše, co je v mém životě mrtvé, přikazuji ti, aby ses trhl zpět k životu ve jménu Ježíše

9. Sílou vzkříšení je moje spasení ustanoveno v Kristu ve jménu Ježíše.

10. Prohlašuji, že chodím ve prospěch Boha ve jménu Ježíše.

11. Prohlašuji, že chodím v božském zdraví ve jménu Ježíše

12. Prohlašuji, že chodím v božské prosperitě ve jménu Ježíše

13. Prohlašuji, že chodím v Kristově moudrosti ve jménu Ježíše

14. Prohlašuji, že ve mně funguje Boží druh života „zoe“ ve jménu Ježíše

15. Prohlašuji, že všude, kam jdu ve jménu Ježíše, přikazuji Boží přítomnost

16. Kristova milost pracuje v mém životě ve jménu Ježíše

17. Moc Boží ve mně pracuje ve jménu Ježíše.

18. Prohlašuji, že můj život je živým zázrakem mezi lidmi ve jménu Ježíše.

19. Prohlašuji, že mám pravomoc nad všemi silami temnoty ve jménu Ježíše

20. Otče, děkuji vám za moc Vzkříšení Krista ve jménu Ježíše.

 

 


1 COMMENT

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.