60 denních modliteb za božské vedení

0
19376

Žalm 5: 8:
8 Vezmi mě, Pane, ve své spravedlnosti kvůli nepřátelům mým; udělej svou cestu přímo před můj obličej.

Pán je můj pastýř, nechci, ty, kde milostivá slova žalmistů v knize Žalm 23: 1. Náš Pán Ježíš Kristus je dobrý pastýř, nikdy nás nevede do chaosu života, ale povede nás vedle klidných vod života. Dnes zapojíme 60 denních modliteb za Boží vedení. Božský vedení je skutečný a Bůh stále vede své děti. Žádný produkt nemůže být maximalizován bez manuálu výrobce. Příručka výrobce je tím, co nás vede k maximalizaci účelu každého produktu, který kupujeme. Stejně tak Bůh je náš výrobce a Jeho slovo je náš manuál, a my jsme Jeho produkt, nebo jak to bible říká jeho dílo, Efezským 2:10. Proto se musíme vždy obrátit na našeho výrobce a informovat nás o našem účelu v životě. Nejlepší způsob, jak získat Boží vedení a božský směr, je projít denní modlitby a Boží slovo.

Dnešní každodenní modlitby za božské vedení jsou pro ty, kteří hledají Boží směr ohledně otázek tamních životů. Problémy jako: manželství, obchod, kariéra, povolání, děti, rodina atd. Bůh nás nikdy nenechá ve tmě ohledně našeho života, ale musíme se naučit ho vzývat v modlitbách. Pouze ti, kdo žádají o směr, se jim budou líbit, Matouš 7: 7-8. Musíme Boha prosit v modlitbách, nepodnikat důležité kroky ani vést důležité diskuse o problémech vašeho života, aniž bychom Boha žádali o pokyny. Když se dnes účastníte těchto každodenních modliteb za božské vedení, vidím, že Bůh končí každý zmatek a nejistotu ve vašem životě ve jménu Ježíše.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Sloužíme Bohu, který zná všechna tajemství, Deuteronomium: 29: 29, nic před Ním není skryto, není nic o vašem životě, který by kdy mohl brát Boha překvapením, zná všechny možné výsledky svého života, bez ohledu na to, jak náhodné. Pokud potřebuješ směr ve vašem životě je Bůh jediným zdrojem. Je to váš tvůrce, a stejně jako řekl prorokovi Jeremiášovi, v Jeremiášovi 1: 5 řekl, že ještě předtím, než jste se narodili, už znám svůj účel a osud v životě (parafrázovaný). To nám má říci, že pouze Bůh nám může říci, kam jít v životě, ne náš učitel, ani naši rodiče a rozhodně ne naši přátelé, ale Bůh a jen Bůh. Musíme se naučit angažovat se v každodenních modlitbách za Jeho směr, musíme se naučit neustále s ním konzultovat ve všech našich diskusích, musíme odmítnout život zkoušek a omylů. Vidím, jak Bůh otevírá vaše oči, aby viděl správnou cestu týkající se vašeho života ve jménu Ježíše. Modlete tuto víru s vírou a přijímejte směr ve jménu Ježíše.


MODLITBA

1. Chvalte Pána v písních po dobu asi 10 minut nebo více.

2. Děkuji Bohu za zjevnou sílu Ducha svatého.

3. Děkujeme Bohu za očistnou sílu ohně Ducha svatého.

4. Zakrývám se krví Pána Ježíše.

5. Otče, nechte na mě, ve jménu Ježíše, padnout na vás váš oheň, který spálí každé ložisko nepřítele.

6. Oheň Ducha svatého, inkubujte mě ve jménu Pána Ježíše Krista.

7. Odmítám jakoukoli zlou známku nebo pečeť, kterou na mě položili duchové předků, ve jménu Ježíše.

8. Osvobozuji se od všech negativních pomazání, ve jménu Ježíše.

9. Všechny dveře duchovního úniku, zavřené, ve jménu Ježíše.

10. Vyzývám každý orgán svého těla ohněm Ducha svatého. (Položte pravou ruku na různé části těla, počínaje od hlavy) ve jménu Ježíše.

11. Každý lidský duch, který útočí na mého ducha, mě osvobodí ve jménu Ježíše.

12. Odmítám každého ducha ocasu ve jménu Ježíše.

13. Zpívej píseň: „Oheň Duchu Svatý, oheň padá na mě.“

14. Všechny zlé stopy na mém těle, spálené ohněm Ducha svatého, ve jménu Ježíše.

15. Pomazání Ducha Svatého, padni na mě a zlomi každé negativní jho, ve jménu Ježíše.

16. Každý oděv překážky a nečistoty, rozpuštěný ohněm Ducha svatého, ve jménu Ježíše.

17. Všechna svá požehnaná požehnání, nezasvěcená, ve jménu Ježíše.

18. Všechny duchovní klece, brzdící můj pokrok, pečené ohněm Ducha svatého, ve jménu Ježíše.

19. Ó Pane, dej mi ducha zjevení a moudrosti ve svém poznání.

20. Ó Pane, udělej svou cestu před mým obličejem v této záležitosti.

21. Ó Pane, odeberte z mých očí duchovní kataraktu.

22. Ó Pane, odpusť mi každý falešný motiv nebo myšlenku, která se kdy v mém srdci utvořila ode dne, kdy jsem se narodil.

23. Pane, odpusť mi jakoukoli lež, kterou jsem kdy řekl proti jakékoli osobě, systému nebo organizaci.

24. Ó Pane, vysvoboď mě z otroctví a hříchu duchovní lenosti.

25. Ó Pane, otevři oči, abych viděl vše, co bych měl v této záležitosti vidět.

26. Ó Pane, otevři oči, abych viděl vše, co bych měl v této záležitosti vidět.

27. Ó Pane, nauč mě hluboké a tajné věci.

28. Ó Pane, vyjdi na světlo všechno, co proti mně bylo naplánováno, ve tmě.

29. Ó Pane, zapal a oživ mi můj blahodárný potenciál.

30. Ó Pane, dej mi božskou moudrost, abych ovládal můj život.

31. Ó Pane, nech mě být odstraněn každý závoj, který mi brání mít čisté duchovní vidění.

32. Ó Pane, dej mi ducha zjevení a moudrosti ve svém poznání.

33. Ó Pane, otevři mé duchovní porozumění.

34. Pane, dejte mi vědět vše, co bych měl o této záležitosti vědět.

35. Ó Pane, odhal mi každé tajemství tohoto konkrétního problému, ať už prospěšné nebo ne.

36. Ó Pane, ode mě ode mě odstraňte veškerý přetrvávající pohřbený zášť, nepřátelství vůči komukoli a všem ostatním, které mohou blokovat mé duchovní vidění.

37. Ó Pane, nauč mě, abych věděl, co stojí za to vědět, a milovat, co stojí za to milovat a nelíbí se tobě.

38. Pane, udělej mi plavidlo schopné znát tvé tajné věci.

39. Otče, jménem Ježíše, žádám o poznání tvé mysli, o situaci (v příslušné situaci).

40. Jste duchem proroctví a zjevení, padejte na úplnost mého bytí ve jménu Ježíše.

41. Svatý Duchu, odhal mi hluboké a tajné věci (zmíň problém) ve jménu Ježíše.

42. Zavazuji každého démona znečišťujícího mé duchovní vidění a sny ve jménu Ježíše.

43. Každá nečistota, blokující moji komunikační trubku s živým Bohem, je očištěna čistou Ježíšovou krví ve jménu Ježíše.

44. Dostávám moc jednat s ostrými duchovními očima, které nelze podvádět, jménem Ježíše.

45. Ty sláva a moc Všemohoucího Boha, pádem na můj život mocným způsobem ve jménu Ježíše.

46. ​​Odstraňuji své jméno z knihy těch, kteří tápou a potkávají se ve tmě, ve jménu Ježíše.

47. Božská zjevení, duchovní vize, sny a informace se v mém životě ve jménu Ježíše nestanou vzácnou komoditou.

48. Piju naplno ze studny spásy a pomazání ve jménu Ježíše.

49. Ó Bože, kterému není ukryté tajemství, dejte mi vědět, zda je (nebo ne (uveďte název věci)) vaše volba pro mě ve jménu Ježíše.

50. Každý idol, přítomný v mém srdci vědomě nebo nevědomě, týkající se tohoto problému, roztavený ohněm Ducha svatého ve jménu Ježíše.

51. Odmítám se ovládat zmatky duchů zmatku ve jménu Ježíše.

52. Odmítám se ve svém rozhodování, ve jménu Ježíše, dopustit základních chyb.

53. Otče, Pane, naváděj a nasměruj mě, abych věděl Tvoji mysl v této konkrétní záležitosti, jménem Ježíše.

54. Jsem proti všem satanským připoutanostem, která by mohla chtít zaměnit mé rozhodnutí ve jménu Ježíše.

55. Pokud . . (uveďte jméno věci) není pro mě, ó Pane, přesměrovává mé kroky.

56. Svým životem svolávám činnosti démonické manipulace ve snech a vizích ve jménu Ježíše.

57. Ó Bože, ty, kdo odhaluješ tajné věci, oznám mi, že jsi pro mě v této věci zvolil, jménem Ježíše.

58. Svatý Duchu, otevři oči a pomoz mi učinit správné rozhodnutí ve jménu Ježíše.

59. Děkuji Ježíši za vaši přítomnost a dobrá svědectví, která budou následovat.

60. Modlete se v duchu nejméně 15 minut před spaním.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.