Modlitby za sexuální čistotu

0
7643
Modlitby za sexuální čistotu

Žijeme dnes ve svobodném světě, ve světě, kde je téměř obtížné nebo nemožné rozlišit mezi dobrým a špatným, dobrým nebo špatným. V těchto posledních dnech se sexuální svoboda a svoboda staly řádem dne. Lidé už nevidí nic špatného v tom, jak se vyjadřovat sexuálně, teenageři mají pocit, že jediný způsob, jak být v komunitě přijati, je vzdát se své sexuální důstojnosti. cudnost se dnes v naší generaci stala starou školou.

Dnes se podíváme na modlitby za sexuální čistotu, sex byl stvořen Bohem, aby byl naplněn pod deštníkem manželství.  Manželství je svaté spojení mezi mužem a ženou. Pokud jen svět mohl fungovat podle Božího slova, v dnešním světě bude méně emoční krize. V tomto článku se podíváme na to, o čem sexuální čistota je a jak si udržet sexuální čistotu, také se podíváme na modlitby, které vám umožní udržovat, pokud váš sexuální život. moje modlitba za vás buď do konce tohoto článku milost žít sexuálně čistý život spočívá na vás ve jménu Ježíše Krista.

Co je to sexuální čistota?

Sexuální čistota je stav, kdy člověk žije sexuálně svobodným životem nebo sexuálně věrným životem. Pokud jste svobodný, Bůh očekává, že opustíte sexuálně svobodný život, to znamená, že Bůh od vás očekává, že se zdržíte všech sexuálních praktik, dokud nebudete slavně ženatí. Pokud jste ženatý / vdaná, Bůh od vás očekává, že budete ve svém manželství věrní svému partnerovi. Sexuální čistota je dokonalá Boží vůle pro naše manželství a život jako jeho dětí. Protože sexuální čistota teenagerů a mladých dospělých pomůže zachovat vaši budoucnost, zvýší vaši produktivitu a umožní vám uspět v životě.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Mnoho lidí má bohužel pocit, že biblické normy nelze dodržet, dokonce mají pocit, že je trestem nevyjádřit sexuální touhu, a tak pokračují ve znesvěcování a páchání všech druhů sexuální nemorálnosti a zvrácení. Není divu, že náš dnešní svět je plný rozbitých domovů, rozbitých manželství, poškozených teenagerů a poškozených mladých dospělých. Svět, ve kterém dnes žijeme, je plný depresivních svobodných matek a uprchlých otců. Celý tento chaos v dnešním světě je spojen se sexuální nečistotou. Otázkou, kterou si nyní můžeme položit, je tato, trestá nás Bůh tím, že nás žádá, abychom se zdrželi sexuální nečistoty?

Proč nemůžu mít sex?

1 Korintským 6:18: Utíkejte před smilstvem. Každý hřích, který člověk dělá, je bez těla; ale ten, kdo páchá smilství, proti svému vlastnímu tělu.

Někdo se možná zeptá ne, proč nemohu prostě mít sex? Proč nemohu vyjádřit své sexuální pocity tak, jak se mi líbí? Pravda je, že každý produkt musí dodržovat návod k použití jiného, ​​aby byl produkt úspěšný. Bůh je náš výrobce, my jsme jeho produkty, bible je náš návod k obsluze. Bible nám říká, abychom uprchli před smilstvem, protože když se dopustíme smilstva nebo cizoložství, zhřešíme proti svému vlastnímu tělu. Vysvětlím, co to ve skutečnosti znamená, co ve skutečnosti znamená hřešit proti vlastnímu tělu. sex je duchovní dobrodružství, ale většina lidí neví, že si myslí, že je to jen emocionální a smyslné. Chci s vámi sdílet písmo krátce předtím, než vám vysvětlím, co to znamená hřešit proti vlastnímu tělu.

1 Corinthians 6:16: Nebo nevíte, že ten, kdo je spojen s nevěstkou, je s ní jedno tělo? Pro „ty dva,“ říká, „se stane jedním tělem.“

Výše uvedené písmo nám umožňuje pochopit, že sexuální styk vás spojí se svým partnerem způsobem, který si nedokážete představit. Budu vám zdůrazňovat některé věci, které se vám stanou, když jste sexuálně aktivní.

Co se stane, když s někým budu mít pohlavní styk?

Kdykoli s někým budete mít pohlavní styk, stanete se s ním osobou. Oba jste se stali jedním masem. Jeho život se stane vaším životem, jeho výzvy se stanou vašimi výzvami, jeho nemoci se stanou vašimi nemocemi a co je nejdůležitější, oba nyní sdílíte stejné duchovní spojení.

Vzhledem k tomu, že vás sex spojuje s osobou, se kterou to děláte, bude moudré vybrat si moudře, s kým se chcete spojit. Proto je třeba sex dělat správným způsobem. Kterýkoli muž nebo žena, u kterého vidíte sex s více partnery, nikdy nemůže skončit dobře v životě, je to proto, že životy byly zamořeny více duchy, duchy, kteří pracují v životech tam sexuálních partnerů. Například pokud se dopustíte smilstva s prostitutkou, vždy se ocitnete v touze spát s jakoukoli prostitutkou po celou dobu. Také pokud spíte s vdanými ženami, zjistíte, že budete vždy hledat, zda u někoho, kdo by se mohl vydat, spát, totéž platí pro dospívající a vdovy. Slyšeli jste někdy zprávu o podvádění manželky, která pomocí svého partnera při trestné činnosti zavraždila svého manžela? Je to proto, že žena spala s vraždou a psychopatem.

Musíte pochopit, že se stanete tím, s kým spíte, duch, který v nich pracuje, vás má v den, kdy s nimi sdílíte intimitu. Nezáleží na tom, zda používáte kondom nebo ne. Solomon začal uctívat modly, protože začal spát s modlami uctívajícími ženy. V knize Numeri, děti Isrealu, nebylo možné proklít, protože uctívali Boha, ale když král Balak nyní poslal své nevěstky, aby svést Izraelity, a začali s nimi mít sex, odvrátili se od Boha a začali uctívat idoly. Viz 31. Mojžíšova 16:XNUMX.

Takže vidíte, proč Bůh chce, abychom se zdrželi sexu a udržovali si svou sexuální čistotu, je to proto, že nechce, abychom znečisťovali našeho ducha a naše tělo předmanželským sexem. Chce, abychom byli čistí až do dne našeho manželství, avšak v případě, že jste nedosáhli sexuální čistoty, a věřte mi, že většina z nás má pro vás stále naději, náš Bůh je bezpodmínečně milující Bůh, který vás očistí před veškerou nespravedlností. Níže je uvedeno několik kroků.

Jak činit pokání ze sexuální nečistoty?

 1. Spása: Začíná to tím, že uznáte své chyby a vrátíte se zpět k Bohu. Ve chvíli, kdy přijmete Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele, jste spaseni od hříchu a očištěni od všech nečistot, které přicházejí s smilstvem a cizoložstvím.  Spása vás činí novým stvořením, stáváte se novým a čistým před Bohem. Nezáleží na tom, jak hrozný byl váš sexuální život v minulosti, Boží milost to všechno smyje a znovu vás očistí.

2. Slovo: Společnost Boží slovo je Boží vůle, Boží slovo má moc nám pomoci žít sexuálně čistý život. Nyní, když se znovu narodíte, seznamte se s Božím slovem. Podle Skutků 20:32 nás Boží slovo dokáže vybudovat a dát nám našeho nařízeného dědictví našeho Boha, a také nás napomenul Petr, abychom toužili po upřímném mléku Božího slova, které můžeme vyrůst v naší spáse. : 1. Pokud chcete růst v Kristu a žít sexuálně čistý život? Poté se seznamte s Božím slovem. Buďte studentem Božího slova.

3. Modlitby: V Matoušovi 26:41 nám Ježíš Kristus řekl, abychom se modlili, abychom neupadli do pokušení. Modlitby jsou hlavním nástrojem, který nám může zabránit upadnout do pokušení, zejména do sexuálního pokušení. Musíme se modlit, musíme se modlit, aby duchovní síla a milost utekly před sexuální nečistotou. Musíme se modlit o duchovní citlivost, abychom věděli, kdy nám ďábel přináší pokušení. Mnoho lidí upadlo do sexuálního vidění, protože tam, kde nejsou duchovně citliví, je ďábel mazaný a vyžaduje duchovně citlivého věřícího, aby odhalil triky ďáblů. Ježíš řekl: „Bděte a modlete se“, aby chránění byla duchovně ostražitá, citlivá a modlila se. Shromáždil jsem několik silných modliteb za sexuální čistotu, tyto modlitby nám pomohou, když s pomocí Boha budeme řídit naši křesťanskou rasu.

4. Uprchnout: Běh, běh, běh ze sexuálního hříchu, běh ze smilstva, běh z cizoložství, běh z každého zdání sexuálního hříchu. Když si všimnete sexuálního napětí v jakémkoli vztahu, utíkáte před ním. Nemůžete se modlit za sexuální hříchy, nemůžete vyhnat ďábla smilstva a cizoložství, můžete před nimi jen utéct. Můžete se jen modlit, aby milost utekla před sexuálními hříchy. Vidím, jak ti Bůh uděluje milost ve jménu Ježíše Krista.

Modlitby za sexuální čistotu

 1. Otče, děkuji ti za milost žít svatým životem ve jménu Ježíše Krista
 2. Otče, dej mi slitování a očisti mě od veškeré mé nepravosti ve jménu Ježíše Krista
 3. Přijímám Grace, abych žil sexuálně čistý život ve jménu Ježíše Krista
 4. Dostal jsem milost odpojit se od každého bezbožného Sdružení ve jménu Ježíše Krista
 5. Přikazuji Duchu chtíče, aby byl odstraněn z mého života a nahrazen Duchem lásky v Ježíši Kristu
 6. Dej mi všem Pánu útěk před každým zjevením zla ve jménu Ježíše Krista
 7. Odpojuji se od všech bezbožných vztahů ve jménu Ježíše Krista
 8. Odpojuji se od každého bezbožného přítele Ježíše Krista
 9. Odpojuji se od každého bezbožného sdružení ve jménu Ježíše Krista
 10.  Pane, pomozte mi obnovit své srdce ve jménu Ježíše Krista
 11. Otec mě očistí od všech forem sexuálních nečistot v Ježíšově jménu Krista
 12. Otče, vysvoboď mě z pornografie a pornografických materiálů ve jménu Ježíše Krista.
 13. Otče, vysvoboď mě z masturbace ve jménu Ježíše Krista.
 14. Otče, mě zaměstnávám relevantními povinnostmi, abych byl rozptýlen od sexuálních hříchů ve jménu Ježíše Krista.
 15.  Přerušuji všechna zlá spojení a omývám je krví Pána Ježíše.
 16.  Odstraňuji se z jakékoli podivné autority vykonávané nad mnou, ve jménu Ježíše.
 17.  Odstraňuji veškeré manipulace ovládající mysl mezi mnou a kterýmkoli přítelem nebo členem rodiny jménem Ježíše.
 18.  Prohlašuji osvobození od jakékoli negativní náklonnosti vůči komukoli ve jménu Ježíše.
 19.  Nechť jsou zlé démony vůči mně setřeny z mysli démonických svůdců ve jménu Ježíše.
 20.  Pane Ježíši, odevzdávám své city, emoce a touhy a žádám, aby byly podřízeny Duchu svatému.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.