Modlitby proti duchu hněvu a odporu

9
36194
vysvobození z hněvu a zlosti

James 1: 19: Proto, moji milovaní bratři, nechť každý uslyší, slyší, pomalu mluví, hněv pomalu.

Hněv a odpor jsou jednou z největších překážek modlitby. Mnoho lidí neví, že hněv a hněv jsou hříchem a jsou způsobeny duchem ďábla. Jednou z věcí, které ďábel používá proti věřícím, je hněv. Kdyby jen Mojžíš věděl, že hněv je to, co mu brání v tom, aby se dostal do zaslíbené Země (Kanaánská země), udělal by víc než dost, aby ji zrušil.

Ať žádný člověk netvrdí, že je osvobozen od tohoto ducha, protože zuřící hněv může být vyvolán pouze frustrací, když byl Mojžíš frustrován Izraelity, jeho hněv se stal nevyhasitelným, což způsobuje, že hřích proti Bohu Bohužel, jeho neschopnost zrušit ducha hněvu nakonec ho zničil a přiměl ho, aby nevstoupil do zaslíbené Země.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Nelítost je dítě bratr k hněvu, zlost vás bude jako jednotlivec vybudovat úroveň nenávisti vůči jiné osobě. Mezitím Bible potvrdila, že láska je největší přikázání: Milujte svého Boha, svého Pána a milujte svého souseda jako sebe. Jak tedy můžeme tvrdit, že milujeme Boha, když máme v srdci zlost vůči našim sousedům.


Vzhledem k tomu, že nám Písmo rozumělo, že Pánovy ruce nejsou příliš krátké na to, aby zachránily ani jeho uši k těžkým, aby slyšeli náš křik, je to náš hřích, který vytvořil rozdíl mezi námi a Bohem. Pokud bude hřích odstraněn, budou modlitby zodpovězeny rychleji a svědectví budou rychlejší.

Dnes je tolik křesťanů, jejichž obyčejný oděv spravedlnosti byl vymalován hněvem a rozhořčením, mnozí z nás jsou velmi dobří, dokud nás někdo neurazí, je pro nás těžké odpouštět a zapomenout a kdykoli takovou osobu uvidíme, je to nezničitelné hněv, který se hromadí v našem srdci. Snažili jsme se tak těžce dobýt tento pocit, ale z našeho pokusu nevyšlo nic pozitivního, udělali jsme vše, co je v lidském možné, abychom uklidnili náš vztek, ale nefungují.

Osvobození od hněvu a rozhořčení

Tady je kousek dobré zprávy pro nás všechny, Bůh je ochotný nám pomoci, pouze pokud mu to dovolíme. Sestavili jsme seznam modliteb za muže a ženy, kteří se chtějí osvobodit od ducha hněvu a nenávisti. Tyto modlitby vás vysvobodí z ducha hněvu a zlosti. Pokud máte problémy s hněvem, modlete se s nimi s vášní z celého srdce. Když se zapojíte do těchto modliteb, Boží ruka na vás spočine a vy budete osvobozeni od ducha hněvu mocí ve jménu Ježíše Krista.

Modlitba je klíčem ke každé formě vysvobození, bez ohledu na problémy hněvu, které trápí váš život, když se dnes účastníte těchto modliteb, vaše vysvobození je jisté ve jménu Ježíše Krista. Vidím, že tě Bůh dnes vysílá ve jménu Ježíše Krista.

MODLITBY

 • Pane Bože, modlím se, abys mi pomohl překonat ducha hněvu ve mně. Žádám vás, aby váš duch přebýval ve mně a vyhnal všechny ruce hněvu uvnitř mě ve jménu Ježíše.
 • Otče Pane, odmítám být v rukou hněvu neustále nástrojem, odmítám být otrokem. Osvobodil jsem se od svého snare mocí ve jménu Ježíšova.
 • Otče, Pane, žádám, aby tvé slovo naplnilo mé srdce a uklidnilo mé nervy, kdykoli ve mně Ježíš znovu vzroste napětí hněvu.
 • Pane Bože, žádám, abys mi dal milost, abych odrážel Ježíšovo chování, uděl mi tu čest být klidný a snadný ve všech mých skutcích ve jménu Ježíše.
 • Otče, Pane, modlím se, že způsobíš, aby na mě zazářila tvá tvář, a odstraníš mou slabost v mocném jménu Ježíše. Modlím se, aby na mě přišla duchovní síla ve jménu Ježíše
 • Nebeský král slávy, Písmo mi pomohlo pochopit, že jsi můj pastýř, Pane, pomoz mi ukázat tvou postavu ve jménu Ježíše.
 • Otče Pane, kdykoli cítím ve svém srdci nenávist vůči svému sousedovi, nechť vaše hojná láska cítí mé srdce ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, modlím se, abys mě osvobodil od otroctví otroctví, abych ve jménu Ježíše nesnášel.
 • Otče Pane, odmítám být frustrovaný, odmítám skrývat pocit podřadnosti mezi svými vrstevníky, ničím každý zármutek v mém srdci svou drahocennou Ježíšovou krví.
 • Otče, Pane, žádám, abys ve mně vytvořil nové srdce, srdce, které bude poslouchat vše, co jsi přikázal, Pane, stvořit takové srdce ve mně ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, Bible říká, že bychom si neměli být vědomi ďáblových zařízení. Žádám vás, aby mě váš duch vždy přivedl k vědomí tohoto slova, kdykoli duch hněvu přijde znovu navštívit ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, když v mém srdci je mír, nebudu mít vůči svému sousedovi žádné zlosti, Pane, žádám, abys nechal svůj pokoj přebývat v mém srdci ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, namísto hněvu a rozhořčení, když se mi zdá, že věci pro mě nefungují, dej mi milost, abych držel tvých slov ve jménu Ježíše.
 • Otče Pane, žádám o tvého ducha, který pomáhá tělu smrtelníka, žádám, abys mě nalil ve jménu Ježíše.
 • Nebeský králi, modlím se za čerstvé pomazání, které zničí existujícího ducha hněvu a rozhořčení v mém srdci ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, žádám, abys mě potěšil v každé situaci, která se mi zdá, že může vyvolat vztek, žádám, abys mě vždy utěšoval a dal mi vědomí, že jsi se mnou ve jménu Ježíše.
 • Pane Ježíši, modlím se, abys se cítil klidný, až budu naštvaný, žádám ducha klidu, který jsi projevil, když jsi byl na zemi, Pán mi pomohl zůstat klidný vždy ve jménu Ježíše.
 • Otče Pane, modlím se, abys mě zvedl nad pokušení hněvu a rozhořčení, ať už nad mnou už nemá moc ve jménu Ježíše.
 • Pane Bože, modlím se, že když znovu vyvstanou pokušení, dáš mu sílu překonat to ve jménu Ježíše.
 • Otče, Pane, modlím se za každého muže a ženu, kteří trpí stejným démonem, vyhlasuji jejich svobodu ve jménu Ježíše.

Amen.

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

9 KOMENTÁŘE

 1. Děkuji vám za to, bojuji s duchem hněvu a nechtěl jsem jít do postele zranitelný vůči nepříteli, musím odpustit a dělám to těžce ... Moje žena Tammy a já jsme byli hodně „Nebyla věrná a když vidím určité lidi, o kterých přemýšlím, nebo o nich přemýšlím, začnu pociťovat vztek. Je to pro mě velmi skutečný boj a opravdu to chci napravit. Cítím se utlačovaný a v dnešní době se za to hodně modlím. Když se aféra stala před 14 lety, ano 14 let jsem se obrátil k drogám, abych se otupěl, oba jsme na chvíli (1 rok) užívali tvrdé drogy a myslím, že bych mohl být posedlý démonem, protože jsem byl v té době ve zranitelném stavu. Vím, že je načase mít tyto špatné pocity a v tomto okamžiku se cítím vyčerpaný ... .. jakoukoli radu nebo modlitbu za Tammy a já bych byl oceněn ... .. bratr v Kristu děkuji Pán mě k tobě vedl. očištěn od všech nečistot, jako jsou drogy, alkohol, cokoli takového po dobu 13 let je to nyní hněv a zášť, které mi brání ve zdánlivě každé radosti ze života. Miluji Ježíše a cítím, že čas jeho příchodu je blízko a nechci zůstat pozadu, až ten čas přijde.

  • Připomíná mi, že můžeme dělat všechny věci prostřednictvím Krista, který nás posiluje. Modlitba je v takových případech především potřebou hodiny. Podívejte se, když to někdo podvádí, vytváří velmi škodlivé emoce hněvu, nenávisti a zklamání. To je jako ta nejhorší kombinace duchů tam venku. Proto je potřeba síla modlitby tyto řetězy přerušit. Nepodceňujte sílu modlitby. Pokud se vy a vaše žena, i když jste těžcí, opravdu dokážete sejít a modlit se nad těmi duchy společně, uvidíte vítězství nad touto situací velmi efektivně. Skutečný důvod, proč to řekl Bůh. A ano, i když vás vaše žena podvedla, je to vaše žena a měli byste jí být schopni odpustit. Ano, je to těžké, ale Kristus řekl, že bychom měli milovat vaši manželku, jako Kristus miluje církev. Jsme nevěsta Kristova (církev) a Ježíš nám odpouští všechny hříchy. Očekává se, že to samé uděláme navzájem. Odpouštějte a milujte nebo milujte a odpouštějte. Pokud je vaše žena ochotná se s vámi modlit a omezovat vaši žádost, vyhledejte radu ... už vám ukazuje, že má správné srdce. Lidé dělají chyby. Ani někdy neplánujeme, jakých chyb se dopustit. Ale milovat a odpouštět si navzájem je především znakem skutečně oddaného křesťana. I když na přestupek nemusíme nutně zapomenout. Musíme požádat Boha, aby nám pomohl zbavit se bolesti a zranění

 2. Prosím, modlete se za mě a moji manželku.

  Aktuálně jsme odděleni.
  Vím, že se musí zbavit zášti z předchozího vztahu, který nyní ovlivňuje náš.

  Nejsem dokonalý, ale zoufale vidím, jak nás Pán obnovuje!
  Bože, děkujeme za vítězství v této situaci, PÁNE.

  Mike.

 3. Kolegové Christianovi za poslední měsíc se moje děti na mě všechny rozzlobily a proklínaly. Jsou neúctivé sobecké a nedocenitelné. Přicházejí v kteroukoli hodinu nebo se objevují mimo. modrá po týdnech. Snažil jsem se jim pomoci s drogovými závislostmi, ale problém je tak hrozný, že jsem v situaci, kdy mě kvůli jejich chování mohou vystěhovat. PROSÍM, ORAJI, ŽE TATO ZLÁ PŘÍTOMNOST NECHÁ MŮJ DOMOV A RODINU.

 4. Jésus, Toi et seulement Toi peut me délivrer de ma colère envers les bruits de mon voisin. Je déteste être dans cet état car de mauvais esprits entrent en moi. Je ne veux pas céder à ma tentation colérique. Tu sais à quel point ces bruits mi détruisent. Je te prie de mettre un terme au agissements bruyants de mon voisin avec ses travaux incessants, ses longues et régulières utilization de son aspirateur. Même ses chiens réveillent une fureur incontrôlable. Je te prie d'expulser cette colère Seigneur car elle m'empêche d'être comme Toi.

 5. Jmenuji se Evelin asenime, jsem mladá a krásná dáma, mám vážné problémy se vztekem, když to přijde, opravdu nevím, jak to ovládat, prosím, potřebuji vaši pomoc a nějaké modlitby

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.