Inspirativní modlitby v dobách zoufalství

0
4945
Inspirativní modlitby v dobách zoufalství

Dnes se budeme v zoufalství angažovat v inspirativních modlitbách. Život může být občas docela náročný. Právě když jsme naplánovali a vytvořili mentální fotografie toho, co chceme dělat, kde se chceme dostat nebo výsledků, které chceme vidět v našich životech, najednou se všechno otočí úplně jinak a my jsme ponecháni s rozbitými nadějí a nerealizované sny. Bible říká v Přísloví 13:12, že naděje odložená dělá srdce nemocným, ale když člověk dostane jeho touhu, je to strom života.

Být v zoufalství znamená být ve stavu beznaděje nebo zdánlivě „nepřekonatelných“ obtíží. Je to v časech, jako je tento, že lidé začínají říkat, že vyzkoušeli všechno, ale zdá se, že nic nefunguje, udělali všechno, co vědí, přesto se zdá, že nalévají vodu do košů. Zoufalství v životě není funkcí vaší víry, barvy, rasy nebo pohlaví, může se stát každému, ať už to plánuje nebo ne. Nejde tedy o to, zda to zažijete nebo ne, jde spíše o to, co děláte v těch časech zoufalství.

Zoufalství zbavuje důvěru člověka. Způsobuje obavy, úzkost a strach a může vést člověka k izolaci. Obvykle v tomto okamžiku většina lidí vstupuje do depresivního stavu a někteří dokonce spáchají sebevraždu jednoduše proto, že nevědí, kam jiného se obrátit. V knize 2kings kapitoly 6 je popis dvou žen, které dělaly své vlastní děti nemyslitelné, protože byly ve stavu zoufalství. V zemi byl hladomor až do bodu, kdy bylo pro lidi obtížné naplnit břicho, a proto se dohodli, že zabijí své vlastní děti, uvaří je a sníst, aby uspokojili svůj hlad, což by běžně neudělali .

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Někteří lidé, kteří se dnes zabývají kriminálními aktivitami, si ve skutečnosti neuvědomovali, že kvůli jejich životům byli do těchto věcí nuceni, protože se dostali do jistých zlomových bodů ve svém životě a nevěděli, kam přesně se obrátit. Právě v tomto okamžiku ďábel využívá lidi a láká je k činu, o kterém si nikdy nemysleli, že by se zapojili.

Jako věřící a následovníci Krista, co máme dělat v dobách zoufalství, není snažit se vymýšlet věci samy o sobě nebo začít hledat útěchu ve světě, co musíme udělat, je obrátit se k Bohu o pomoc. Kniha Žalmů 91 nám říká, že ti, kdo přebývají na tajném místě nejvyšších, zůstanou ve stínu všemohoucího. Jinými slovy, pokud se v časech zoufalství obrátíme na tajné místo, zajistí, že budeme v bezpečí, protože jeho jméno je silná věž a každý, kdo do něj vchází, bude jistě zachráněn. Museli jsme si přečíst Ježíšův popis, když byl na lodi se svými žáky, jak vznikla bouře a jak byl schopen v té době bouři uklidnit a obnovit mír. Bůh je vždy s námi v naší době zoufalství.

V Izajášovi 49:15 řekl, že i když matka zapomene na své sající dítě, že na nás nikdy nezapomene, v Žalm 23 také řekl, že i když procházíme údolím stínu smrti, neměli bychom se bát žádného zla protože je s námi. Také šel dále, aby nám řekl, že naše utrpení může být mnoho, ale je schopen nás od nich vysvobodit, řekl, že nás nikdy neopustí ani neopustí (Duet 31: 8)
Musíme také pochopit, že i když se ďábel snaží využít své doby zoufalství, ale Bůh ho vždy používá jako odrazový můstek pro naše životy. Písmo nám v knize Jeremiáša 29:11 říká, že myšlenky, které k nám Bůh myslí, jsou myšlenkami míru a nikoli zla, které nám dávají budoucnost a naději. Také v Římanům 8:28 je nám řečeno, že všechno funguje společně pro dobro těch, kteří milují Boha a jsou povoláni podle jeho účelu. Z toho tedy vyplývá, že Bůh si není vědom těžkých situací v našich životech, chce pouze, abychom mu důvěřovali, protože je odborníkem na vytváření možností z nemožnosti. Jakub 1: 2 nám říká, že bychom měli počítat veškerou radost, když upadneme do různých cest, protože věděli, že testování naší víry způsobí v našich životech určité ctnosti, které Bůh v nás chce vidět.

Pokud nám Bůh dal všechna tato zaslíbení a ještě více, znamená to, že bychom měli tyto zaslíbení vzít k Němu zpět v modlitbě. Měli byste se proto modlit za následující inspirativní modlitby pokud jste v současné době ve stavu zoufalství nebo znáte někoho, kdo je v této situaci

MODLITBY

• Pane, děkuji za to, že jsi mě miloval ještě předtím, než jsem tě poznal, děkuji ti, protože si právě teď nevíš o mé situaci. Podle tvého slova žádám, abys mě vysvobodil z této bouře a obnovil svůj pokoj do mého života ve jménu Ježíše.

• Pane, tvoje slovo říká, že bych ti měl věnovat všechny své starosti, abys mě pečoval. Proto nyní vrhám na tebe všechny své starosti, potřeby a obavy a pane, žádám, abys mě naplnil svou silou a dal mi novou naději, abych se nevzdal své víry ve tebe ve jméno Ježíše.

• Nebeský Otče, řekl jsi, že jsi věrný uprostřed každého pokušení, abys nám ukázal únikový prostředek. Pane, modlím se, abys mi otevřel oči únikovým prostředkům, které jsi mi v této situaci poskytl, a pomoz mi provádět všechny potřebné pokyny, aby mi byl obnoven pokoj v Ježíšově jménu.

• Otče, řekl jsi v Izaiášovi 41, že bych se neměl bát, že jsi se mnou, neměl bych být zděšen za to, že jsi můj Bůh, že mě posílíš, pomůžeš mi a budeš mě prosazovat svou vítěznou pravou rukou. Pane, proto žádám, aby to bylo moje svědectví uprostřed této bouře. Že dostanu tvou sílu a pomůžu jí projít a zvítězit.

• Pane, ty slovo říká, že ti, kteří se na tebe dívají, budou mít odlehčené tváře a nebudou se stydět. Ptám se Pána, že když jsem se rozhodl podívat se na tebe uprostřed této situace, abys osvětlil mé oči, abys věděl, co o tom říkáš, takže na konci toho všeho se nebudu stydět za Ježíšovo jméno.

• Otče, řekl jsi mi ve svém slově, že tvé myšlenky vůči mně jsou myšlenkami na mír a ne na zlo, abys mi dal budoucnost a naději. Proto vás žádám, abyste mi v této době pomohl vidět věci z vaší vlastní perspektivy, že vše, co se děje, je součástí vašeho plánu dát mi dobrý život, abych vás mohl uprostřed toho chválit jménem Ježíš.

• Pane, vaše slovo říká, že všechno pro mě funguje společně, protože vás miluji a já jsem povolán podle vašeho účelu. Prohlašuji proto, že i když ďábel znamenal tuto situaci pro můj pád, že Bůh ve svém milosrdenství způsobuje, že pracuje pro mé dobro ve jménu Ježíše.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.