Modlitba, aby skrze mne promluvil Bůh

0
3741

Dnes se budeme zabývat modlitbou, aby skrze mne promluvil Bůh. Bůh je všemohoucí a dělá věci způsobem a způsobem, které se mu líbí. Když uslyšíte zjevení od pomazaného Božího muže a zjevení se stalo, můžete jen závidět dar. Mezitím, na rozdíl od víry, že Bůh mluví pouze skrze svého pomazaného, ​​může Bůh mluvit skrze kohokoli a cokoli, pamatujte na velblouda Baláma.

Tento modlitební průvodce nazvaný modlitba za Boha, aby promluvil skrze mne, zvýší vaši prorockou službu, lidé budou skrze vás slyšet Boha. Písmo říká, že ten, kdo mluví jazykem, se vzdělává, ale ten, kdo prorokuje, vzdělává církev. Víte, co to znamená říci, toto praví Pán zástupů, tentokrát zítra se to stane. Bůh stále dělá takové zázraky prostřednictvím svého lidu. Vzpomeňte si na příběh Saula, když se ocitl uprostřed Proroků, přišel na něj duch proroctví a on prorokoval, nařizuji nebeskou autoritou, že duch proroctví na vás přijde právě teď ve jménu Ježíš.

Bůh mluví skrze člověka vyžaduje, aby bylo člověku zjeveno zjevení a muž mluvící o tom, co mu bylo zjeveno. Matthew 16: 16-17 Odpověděl Simon Peter a řekl: Ty jsi Kristus, Syn živého Boha. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Požehnaný jsi ty, Šimone Petere; nebo tělo a krev tobě to zjeveno nebylo, ale Otec můj, kterýž jest v nebi. Bůh promluvil skrze Šimona Petra v Matoušově knize, když se Kristus zeptal svých učedníků, o kterých si myslí, že je, každý říkal něco jiného, ​​dokud apoštol Petr neřekl Ježíši, že jsi Kristus, Syn živého Boha.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Než Bůh může skrze člověka promluvit, musí existovat zjevení, ten, kdo prorokuje, mluví o tom, co mu bylo zjeveno. Na základě moci všemohoucího Boha nařizuji, aby se vám portál zjevení otevřel právě teď ve jménu Ježíše. Je to něco velmi hanebného, ​​aby člověk nebyl v situaci, kdy by Bůh mohl skrze něho mluvit, že k tomu, aby Bůh promluvil skrze zvíře, bylo zapotřebí. Pokud Bůh promluví skrze vás, samotná modlitba to nedokáže. Musíte se ujistit, že stojíte v souladu s Boží vůlí a stojíte přímo s Bohem. Tímto způsobem vás Bůh uvidí jako nádobu, kterou lze použít k šíření jeho děl v zemi živých. Modlím se, aby vás Bůh neustále používal ve jménu Ježíše, abyste nebyli v Boží přítomnosti pustí.

Modlitební body:

Otče Pane, předkládám se ti dnes tvá vůle a moc. Chci, abys převzal kontrolu nad mým životem a použil mě pro svou vůli. Nařizuji, abys svou mocí pokořil mé tvrdé srdce a do mé bytosti pronikl svou mocnou mocí a začal jsi mě používat pro svou slávu ve jménu Ježíše.

Pane Ježíši, modlím se, abys na mě mocně sestoupil svým duchem, protože chci být nádobou ke slávě. Chci, abys mě použil pro svou práci. Otče Pane, modlím se, abys skrze mne promluvil ve jménu Ježíše.

Pane Bože, tvé slovo říká na konci, že na nás vyleješ svého ducha, naši synové a dcery budou prorokovat, naši staří muži budou snít sny a naši mladíci uvidí vidění. Pane Ježíši, nařizuji, aby na tebe přišel tvůj duch. Tvůj duch zjevení, tvůj duch proroctví, nařizuji, abys to na mě nalil ve jménu Ježíše.

Od dnešního dne, Pane Ježíši, se plně podřizuji vaší moci, chci více z vás a méně ze mě ve jménu Ježíše. Chci, abys převzal můj život, chci převzít celou mou bytost ve jménu Ježíše.

Pane Ježíši, nechci skončit jako král Saul, který začal u tebe a skončil u ďábla. Nechci být mužem, který od tebe dříve slyšel, ale najednou začal slyšet od ďábla. Otče, pomoz mi být ve tvé přítomnosti pilně důsledný. Nechci se nechat strhnout vzrušujícím pohledem na svět. Přicházím proti každé formě rozptýlení v cestě, ničím je ohněm Ducha Svatého.

Otče Pane, nechci, aby mé místo ve tvé přítomnosti zaujalo zvíře nebo jiná bytost, která je menší. Nechci trpět typ hanby a výčitek, které Ballam trpěl ve vaší přítomnosti, když jste ho opustili a promluvili skrz velblouda. Chci vždy zůstat vaší nádobou, nařizuji, abyste skrze mne neustále mluvili ve jménu Ježíše.

Otče Pane, prolomil jsem každou formu bariéry mezi tebou a mnou, narazil jsem na všechny formy překážek, které by mi mohly zabránit slyšet od tebe, modlím se, abys je zničil ve jménu Ježíše. Od této chvíle aktivuji svůj duchovní smyslový orgán, mé oči a uši dostávají duchovní bdělost ve jménu Ježíše. Když otevřu ústa, abych promluvil, dovolte mi promluvit svou mysl ve jménu Ježíše.

Pane Ježíši, chci, abys mi vždy zjevoval věci, protože Písmo říká, že tajemství Páně je v těch, kdo se ho bojí. Otče, protože se tě bojím, modlím se, aby přede mnou nebylo ve jménu Ježíše nic skryto. Rozhoduji, že mi otevřeš portál zjevení, odhalíš mi věci, které ve jménu Ježíše ještě přijdou.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.