Modlitební body proti utrpení

1
4157

Dnes se budeme zabývat modlitebními body proti utrpení. Než se plně zabýváme tématem, je důležité dát slovu utrpení smysl, abyste věděli, jak zásadní je tento modlitební průvodce.

Trápení lze definovat jako cokoli, co způsobuje silnou bolest, agónii výčitek. Trápení mohla mít různé podoby. Může to přijít v podobě nemoci, moru, mučení ďábla atd. Nejčastěji nepřítel sám záměrně připravuje utrpení na životy lidí, zejména křesťanů. Mnoho lidí věří, že jakmile přijmou Ježíše Krista jako svého osobního Pána a spasitele, byli osvobozeni od utrpení. To však není pravda; nepřítel je tak rozhořčený, že odevzdáme svůj život Ježíši, a proto jsme my, věřící, vždy na konci přijímání utrpení od nepřítele.

Pamatujte, že život Job je praktickým příkladem. Ďábel by si nepomyslel na to, že by Jobovi způsobil utrpení, kdyby Job nebyl věrným Božím služebníkem. Nepřítel věřil, že je to proto, že Bůh Jobovi požehnal štědře, proto Job slouží Bohu. Vydávám milosrdenství těch nejvyšších; oheň Ducha Svatého ničí všechny ďáblovy plány, aby vám způsobily utrpení.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Bůh dal tomuto modlitebnímu průvodce s názvem Modlitební body proti utrpení, protože Bůh plánuje osvobodit lidi od jejich utrpení. Písmo říká v knize Žalmu 34:19 Mnoho je utrpení spravedlivých, ale Pán ho ze všech osvobozuje. Bůh chápe, že utrpení spravedlivých je hojné; proto Bůh uzavřel smlouvu, že nás osvobodí od všech utrpení. Když ty a já začneme používat tohoto modlitebního průvodce, Božská pomoc od Jehovy nás najde ve jménu Ježíše.

Modlitební body

  • Pane Bože, dnes před tebou přicházím, abych uspokojil své stížnosti. Vaše slovo mi v knize Žalm 34:19 slíbilo, že mnoho je utrpení spravedlivých, ale Pán ho osvobozuje od všech. Přišel jsem k vám na základě slibu tohoto slova. Žádám vás, abyste mě vysvobodili ve jménu Ježíše. Každé utrpení nemoci v mém životě proti němu přicházím krví beránka. Otče Pane, každé trápení nepřítele, které se odehrává v mém životě, aby mě vzdaluje od tvé přítomnosti, každé trápení, které chce nepřítel použít jako formu rozptýlení, aby mě odvrátil od tvé přítomnosti, modlím se, aby tvé slovo vysvobodil jsi mě od nich všech ve jménu Ježíše. 
  • Pane Ježíši, modlím se, abys mi poskytl milost být vytrvalý ve tvé přítomnosti. Jakékoli utrpení, které bylo uvrženo do mého života, aby mě přimělo odejít od vás, modlím se, abyste ho ohněm Ducha Svatého právě teď odstranili z mého života. Každé utrpení neplodnosti v mém životě proti němu přicházím krví beránka. Vaše slovo mi slíbilo, že v Isrealu by neměla být žádná neplodná žena, otče Pane, já jsem žena v Isreal, zakládám do této smlouvy, že nebudu neplodná ve jménu Ježíše.
  • Pane Bože, každé utrpení hrozné nemoci v mém životě. Nemoc, která odmítla opustit můj život navzdory všem snahám o jeho odstranění, modlím se, abys mě svou milostí a mocí vysvobodil ve jménu Ježíše. Písmo mi neslíbilo, že budu žít svůj život v bolesti nemoci. Písmo mi slibovalo, že Kristus uzdravil všechny mé nemoci. Kvůli své smrti na kříži na Kalvárii, protože byl zbit a ponížen, otče Pane, Kristus prošel všemi bolestmi, abych mohl žít příjemný život. Modlím se, aby mě tvá pravá ruka uzdravila ve jménu Ježíše. 
  • Pane Ježíši, každé utrpení chudoby v mém životě. Každá moc, která se rozhodla vyzkoušet mou víru s nesmírnou chudobou. Každá síla, která slíbila, že se vysmívá mému okamžiku služby s tebou Pane, že mě sužuje chudobou, přicházím proti těmto silám ohněm Ducha Svatého. Neboť bylo psáno, že můj Bůh naplní všechny mé potřeby podle svého bohatství ve slávě skrze Krista Ježíše, modlím se, aby všechny mé potřeby byly poskytovány ve jménu Ježíše. Od nynějška nařizuji, aby se mi začaly otevírat dveře laskavosti, dveře příležitosti, dveře požehnání týkající se mého života ve jménu Ježíše. Každé schéma chudoby v mém životě je vzato krví beránka. Ve jménu Ježíše ničím každé jho chudoby. 
  • Pane Bože, každé utrpení strachu v mém životě vím, že jakmile strach vstoupí do života člověka, takový člověk nebude schopen myslet na rovinu. Přicházím proti duchu strachu ve svém životě. Ničím to krví beránka ve jménu Ježíše. Pane, Písmo říká, protože nedostali jsme ducha strachu, ale ducha synovství, abychom plakali Abba Otče. Dnes k vám volám, Abbo, otče, modlím se, abys mi pomohl přemoci strach ve jménu Ježíše. Vaše slovo mi řeklo: Nebojte se, protože já jsem váš Bůh, nebojte se, protože jsem s vámi. Pane, chci tě vždy vidět ve všem, co dělám, protože vím, že když tě vidím, můj strach zmizí, pomoz mi vždy tě vidět ve jménu Ježíše. 
  • Otče, narážím na každé utrpení selhání v mém životě. Každá moc, která se rozhodla narušit můj život neúspěchem, ve mých akademických, kariérních a duchovních životech takovou moc ve jménu Ježíše ničím. Písmo říká, a přemohli ho krví beránka a slovy jejich svědectví. Ducha neúspěchu rozdrtím krví beránka. 

Amen. 

 


1 COMMENT

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.