10 biblických veršů, na které nesmíte zapomenout, když se modlíte o odpuštění

2
1656

Dnes se budeme zabývat 10 biblickými verši, na které nesmíte zapomenout při modlitbě za odpuštění. Odpuštění je záměrné rozhodnutí pustit zášť popř hněv proti jiné osobě. Je tolik křesťanů, kterým je těžké odpustit druhým lidem, zatímco chtějí, aby jim Bůh odpustil jejich nedostatky. Pánova modlitba prohlásila, že nám dnes odpusťte, jako my odpouštíme těm, kdo se proti nám provinili.

Bůh je milosrdný a jeho pravda se šíří z generace na generaci. Slíbil odpuštění našeho hříchu, protože Kristus za ně zaplatil na kříži Kalvárie. Když se však modlíme nebo hledáme odpuštění, musíme pamatovat na některé biblické verše v Bibli. Některé z nich zahrnují:

Mark 11: 25

A kdykoli se modlíte, pokud máte něco proti komukoli, odpusťte mu, aby vám váš nebeský Otec také odpustil vaše provinění..

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Musíte si vždy pamatovat, že Bůh se k nám bude nejraději chovat stejně jako my k ostatním lidem. Když jdeš na kolena a modlíš se za odpuštění, hluboko v srdci prozkoumej, jestli existují lidé, kterým jsi ještě neodpustil. Pokuste se odpustit každému, kdo vás tak či onak překročil. Písmo nabádá, že když se modlíme o odpuštění, musíme se snažit odpustit lidem, kteří nás urazili, aby i náš otec v nebi mohl odpustit nám.

Mathew 6: 15

Ale pokud neodpustíte lidem jejich provinění, ani váš Otec neodpustí vaše provinění.

To má ještě více zdůraznit předchozí verš z Písma. Neodpustíte -li lidem jejich provinění, neodpustí vám ani váš otec. Pánova modlitba říká, že nám dnes odpouští, stejně jako my odpouštíme těm, kdo se proti nám provinili. Když jsme tak laskaví, že odpustíme těm, kdo se proti nám provinili, náš nebeský otec je tak laskavý, že nám odpustí naše hříchy.

1 1 John: 9

Vyznáváme-li své hříchy, je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil naše hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.

Při modlitbě za odpuštění je důležité vyznat svůj hřích. Písmo nám dává pochopit, že Boží oběti jsou zlomený duch, zlomené a zkroušené srdce, kterým Bůh nepohrdne. Ten, kdo skrývá svůj hřích, nebude prospívat, ale ten, kdo je vyzná a opustí, najde milosrdenství.

Když vyznáme své hříchy a nepravosti, Bůh nám naše hříchy odpustí.

Židům 8: 12

Neboť budu milosrdný k jejich nespravedlnosti a na jejich hříchy a jejich nezákonné činy si již nevzpomenu. “

Toto je slib od Boha. Slíbil, že bude milosrdný k naší nespravedlnosti. Boží láska k lidskosti není pro ty, kteří byli zachráněni, ale pro ty, kteří ještě nedostanou dar spásy. Bůh slíbil, že bude k nám milosrdný a nebude nás soudit podle našich hříchů a nezákonných činů.

Ef 1: 7

"V něm máme vykoupení jeho krví, odpuštění hříchů, v souladu s bohatstvím Boží milosti."

Ježíšova krev už byla pro nás prolita. Krev hovoří o spravedlnosti než krev Ábelova. Krev mluví za nás v našem okamžiku potřeby. Krev mluví o spravedlnosti. A v krvi máme vykoupení. Kristova krev se za nás přimlouvá, když voláme k Bohu o milost.

Krev Kristova stále proudí na Kalvárii a dodnes funguje úžasně. Vše, co musíme udělat, je klíč do smlouvy krve.

Daniel 9: 9

"Pán, náš Bůh, je milosrdný a odpouštějící, i když jsme se proti němu vzbouřili."

Přestože jsme se Bohu několikrát bouřili, Bůh je k nám milosrdný a stále projevuje soucit. Chvála budiž pánem, který se k nám v důsledku našich nedostatků nechová. Boží láska je pro nás bohatá. Už nejsme pod zákonem, milost nás zachránila.

Písmo říká, že nemáme velekněze, kterého by se nemohl dotknout pocit naší slabosti. Odvážně tedy přicházíme na trůn milosrdenství, abychom získali milost od Boha otce.

Izajáš 1: 18

"Pojď, vyřešíme záležitost," říká Pán. „Ačkoli jsou tvé hříchy jako šarlat, budou bílé jako sníh; i když jsou rudí jako karmínově, budou jako vlna. “

Jak velký je tvůj hřích, který nelze odpustit? Bez ohledu na to, jak velké jsou naše hříchy, je Bůh dost velký na to, aby nám naše hříchy a nepravosti odpustil. Písmo říká, že i když náš hřích červený jako šarlatový bude bělejší než sníh, i když bude rudý jako karmínový, bude bělejší než vlna.

Jeremiáš 31:34

"Neboť jim odpustím jejich ničemnost a už si nebudu pamatovat na jejich hříchy."

Bůh slíbil, že nám odpustí naši ničemnost. Slyšeli jste, že Bůh nechce smrt hříšníka, ale pokání skrze Krista Ježíše. Nechce, abychom zemřeli, chce naše pokání a my můžeme dosáhnout svého pokání prostřednictvím Krista Ježíše.

Matthew 6: 14-15

"Jestliže totiž odpouštíte druhým lidem, když proti vám hřeší, odpustí vám to i váš nebeský Otec. Ale pokud druhým neodpustíš jejich hříchy, tvůj Otec ti hříchy neodpustí. “

Odpuštění je něco dát a vzít. Když hromadíš laskavost, možná také nezískáš milosrdenství. Když ale druhým lidem odpustíte jejich nedostatky, pán je milosrdný vám odpustit. Když nezapomenete na jiné lidi jejich hříchy, Bůh v nebi vám hříchy neodpustí.

Efezským 4: 31-32

"Zbavte se veškeré hořkosti, vzteku a vzteku, rvaček a pomluv spolu s každou formou zloby." Buďte k sobě navzájem laskaví a soucitní, navzájem si odpouštějte, stejně jako vám v Kristu Bůh odpustil. “

Pokud chcete od Boha milosrdenství a odpuštění, musíte zajistit, abyste nebyli zahořklí, plní vzteku nebo hněvu vůči jiné osobě. Buďte laskaví k ostatním lidem, projevujte milosrdenství ostatním a odpouštějte těm, kteří se proti vám provinili. Pak ti tvůj otec v nebi odpustí.

 

 

 


2 KOMENTÁŘE

  1. Doy gracias a Dios siempre en my corazon por encontrar tan grande vendicion en las redes como lo es esta pagina. Oro al senor para que la fe de este ciervo de Dios no le falle.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.