10 mocných biblických veršů pro sílu a modlitby

1
2656

 

Dnes se budeme zabývat mocnými biblickými verši, které vám pomohou zůstat silní. Svět je plný problémů. Je plná trápení a utrpení. Ale v písmu bereme útěchu, že tyto věci jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení; ale buďte dobré nálady; Přemohl jsem svět. Bůh přemohl svět. Očekává se, že se budeme podílet na vítězství našeho tvůrce.

Přesto, zatímco čekáme na Pána, aby splnil příslib Jeho Slova, potřebujeme sílu udržet oči přilepené na kříži a zůstat soustředěni při čekání na Pána. Čekání na pána se snadněji řekne, než udělá. Tolik věřících bylo odvedeno ďáblem, zatímco čekali na pána. Je to proto, že jim chybí síla zůstat soustředění a důvěřovat Bohu bez ohledu na aktuální situaci. Boží cesta je odlišná od lidské. Písmo nám umožňuje pochopit, že stejně jako nebe je daleko od Země, tak jsou Jeho myšlenky daleko od našich.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Když jsme dali soužení, očekávalo se, že se budeme modlit za řešení. Ne vždy se však modlíme za řešení, abychom je dostali. Někdy se Bůh snaží odpovědět na naše modlitby, aby nás naučil trpělivosti a dal nám schopnost být v Něm asertivnější. Čím více věříme, tím více věříme v Boha. Ne všechny zavřené dveře znamenají Ne od Boha a ne všechny otevřené dveře znamenají Ano od Něho. K rozpoznání je potřeba Boží duch.

Když bouře života zuří na nás zuřivě, potřebujeme sílu, abychom zůstali stát. Když procházíme ohněm života, potřebujeme sílu, abychom si udrželi víru. Když jsme nemocní, potřebujeme sílu, abychom nebyli unavení. Jako věřící je nejlepší způsob, jak se modlit a získat rychlou odpověď, pomocí Božího slova. Bible nás přiměla pochopit, že Bůh ctí své slovo daleko za Jeho jméno. Cokoli Bůh slíbil ve svém slově, on je splní. Proto budeme potřebovat nějaké biblické verše, které nám pomohou zůstat silnými v těžkých chvílích.

Pokud potřebujete sílu, proč se za ni nemodlit pomocí biblického textu zvýrazněného v tomto blogu. Modlím se, aby vám stejně jako vy dal Bůh sílu ve jménu Ježíše.

Bible verše

 • Exodus 15: 2 Hospodin je má síla a má píseň; dal mi vítězství. Toto je můj Bůh a budu ho chválit - Boha mého otce a budu ho vyvyšovat!
 • Izajáš 26: 3–4 Ty, kteří mají pevnou mysl, uchováváš v pokoji-protože ti důvěřují. Důvěřuj Pánu navždy, protože v Pánu Bohu máš věčnou skálu.
 • Deuteronomium 31: 8 Je to Pán, kdo jde před tebou. Bude s vámi; nezklame vás ani vás neopustí. Nebojte se a nebuďte zděšeni.
 • Žalm 34:17 Když spravedliví volají o pomoc, Pán je vyslyší a vysvobodí je ze všech jejich potíží.
 • Filipským 4: 6 O nic se nestarejte, ale ve všem modlitbou a prosbou s díkůvzdáním nechte své žádosti oznámit Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje veškeré chápání, bude chránit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši.
 • Jan 14:27 Pokoj zanechávám s vámi; dávám ti svůj mír. Nedám ti, jak dává svět. Nenechte svá srdce rozrušit a nebojte se.
 • Žalm 27: 1-3 Hospodin je mé světlo a moje spása, koho se mám bát? Hospodin je pevností mého života - koho se budu bát? Když proti mně zlí postupují, aby mě pohltili, klopýtnou a padnou moji nepřátelé a moji nepřátelé. Ačkoli mě armáda obléhá, ​​mé srdce se nebude bát; přestože proti mně vypukne válka, i tak si budu jistý.
 • Žalm 145: 18-19 Pán je blízko všem, kdo ho vzývají, všem, kteří ho vzývají v pravdě. Plní touhy těch, kdo se ho bojí; slyší jejich křik a zachrání je.
 • Žalm 62: 1-2 Moje duše nachází odpočinek pouze v Bohu; moje spása pochází od něj. On jediný je moje skála a moje spása; on je moje pevnost, nikdy nebudu otřesen
 • Žalm 112: 1, 7-8 Chvalte Pána! Šťastní jsou ti, kdo se bojí Pána. Nebojí se zlé zprávy; jejich srdce jsou pevná, jistá v Pánu. Jejich srdce jsou pevná; nebudou se bát.

Modlitební body

 • Modlím se, aby vám Pánův duch pomohl v každé oblasti života, kde vaše síla selhává. Modlím se, aby milost Krista Ježíše zahrnovala váš život a poskytla vám sílu překonat každou výzvu, která proti vám může ve jménu Ježíše vyvstat.
 • Modlím se, aby andělé Páně sloužili vašemu slabému duchu. Nabijí vás silou pravé ruky. Unesou vás na ramenou, abyste si neudělali nohu o skálu, a vysvobodí vás ze všech potíží, s nimiž se potýkáte.
 • Dnes se za vás modlím; když zavoláte jméno pána, dostanete odpovědi. Tam, kde potřebujete pomoc, vám mocný z Isrealu pošle jednu, když budete potřebovat sílu, přijde na vás síla svatého ducha a když budete potřebovat uzdravení, pravice Boží, která hněv divy, vás uzdraví ve jménu Ježíše.
 • Prohlašuji za věštbu Boží, že problém, kterému čelíte, vás nepřemůže. Nebudete ztraceni v bouři života. Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba vás provede bouří a vy zvítězíte ve jménu Ježíše Krista.
 • Neboť bylo napsáno, že Egypťany, které dnes uvidíte, už je neuvidíte. Prorokuji to nad tvým životem; potíže, bolesti a strasti, které dnes vidíte, se ve jménu Ježíše stanou dějinami. Amen.

 


1 COMMENT

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.