Modlitební body za každodenní požehnání

3
5147

Dnes se budeme zabývat modlitebními body za každodenní požehnání. Každý nový den je naplněn požehnáním a Bůh je natolik milostivý, že tato požehnání rozdává svému lidu. Koho Bůh určil požehnat; na zemi ani pod ní není člověk, který by takového člověka mohl proklít. Příběh o Josephovi tuto skutečnost dále dokazuje. V knize Genesis 50:20: „Pokud jde o tebe, měl jsi na mysli zlo proti mně, ale Bůh to myslel pro dobro, aby to vedlo k tomu, že mnoho lidí by mělo zůstat naživu, jako jsou dnes.“ Lidé možná plánují ubližovat pod záminkou, že vám chtějí pomoci, ale Bůh je schopen změnit jejich zlé plány na projev požehnání pro vás.

Modlitba pro každý den požehnání pomůže odemknout požehnání pro každý nový den. Stejně jako jsme časem vysvětlili, že každý den je naplněn zlem, také každý den je plný různých požehnání. Máme stát ve správné poloze, abychom odemkli tato požehnání pro naše použití. Vyhlašuji, že každé požehnání, které vám Bůh v tento den určil, vám ve jménu Ježíše neuteče. Když mluvíme o denním požehnání, aby se projevilo, musíte být ve správný čas na správném místě. Joseph byl ve správný čas na správném místě; proto se stal předsedou vlády v cizí zemi.

David se za den oznámil celému Isrealskému lidu a oni na něj nemohli zapomenout. Stalo se to proto, že byl ve správný čas na správném místě. Problém, kterému většina z nás čelí, není být ve správný čas na správném místě. Z milosti Páně nařizuji, ať už potřebujete přístup k dnešnímu požehnání kdekoli, ať vás tam Pánův duch ve jménu Ježíše právě teď dovede. Vyhlašuji, že ode dneška budete vždy přítomni tam, kde vás ve jménu Ježíše budou potřebovat.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Budeme nabízet modlitební body k odemčení požehnání každého nového dne.

Modlitební body:

 • Milostivý otče, zvelebuji tě pro dar života, který jsi mi dal, abych viděl nový den. Já než ty za milost, která mě považuje za hodnou být mezi živými, kteří budou svědky tohoto krásného dne, který jsi učinil, ať je tvé jméno ve jménu Ježíše velmi vznešené. 
 • Pane, protože Písmo říká, že každý, kdo se zamyslí nad tímto slovem, objeví dobro a požehnaný je ten, kdo věří v Pána. Věřím ti, věřím tvému ​​slovu. Žádám tě, abys mi ve jménu Ježíše uvolnil požehnání tohoto dne. 
 • Pane, modlím se, abys vedl moji cestu. Milostivě nechte paprsek vašeho světla směrovat cestu mého dnešního života. Dej mi milost být ve správný čas na správném místě. Spojuji se s muži a ženami podstaty, které jste mi určili, modlím se, abyste nás dnes spojili ve jménu Ježíše. 
 • Pane Ježíši, požehnání, které jsi mi v tomto novém dni navrhl, mi ve jménu Ježíše neunikne. Budu přítomen a žádám o požehnání, které mi dnes uložíte ve jménu Ježíše. 
 • Písmo říká v knize Deuteronomium 28: 3-6 Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod tvého lůna a plod tvé země a plod tvého dobytka, rozmnožování tvých stád a mláďat tvého stáda. Požehnaný bude tvůj koš a tvoje hnětací mísa. Požehnaný budeš, když vejdeš, a požehnaný budeš, když odejdeš. Pane, aktivuji požehnání v této knize pána nad mým dnešním životem. Vyhlašuji, že moje cesta je požehnaná, moje pole je požehnáno ve jménu Ježíše.
 • Bylo napsáno, že Pán vám přikáže požehnání ve vašich stodolách a ve všem, co podniknete. A požehná vám v zemi, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. Vyhřívám se při projevu tohoto slova nad svým životem ve jménu Ježíše. Budu požehnán v zemi, jak dnes vykročím, lidé mi budou dávat přednost ve jménu Ježíše. 
 • Neboť bylo psáno: Hospodin tě ustanoví za lid svatý sobě, jak ti přísahal, budeš -li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a budeš -li kráčet po jeho cestách. A všechny národy země uvidí, že vás nazývají Pánovým jménem, ​​a budou se vás bát. A Pán tě rozhojní blahobytem, ​​plodem tvého lůna a plodem tvého dobytka i plodem tvé země v zemi, kterou přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Pán vám otevře svou dobrou pokladnici, nebesa, aby v daném období dala vaší zemi déšť a požehnala veškeré práci vašich rukou. A půjčíte mnoha národům, ale nebudete si půjčovat. Nařizuji nebeskou autoritu, mé ruce budou vyzdviženy vysoko nad nebe. Budu zdrojem požehnání národům ve jménu Ježíše. 
 • Otče, Pane, jak dnes vystoupím, modlím se, abys nasměroval moji cestu a spojil se s pomocníky osudu. Muž nebo žena, které jste mi připravili, modlím se, abyste ve jménu Ježíše nasměrovali jejich cestu ke mně. 
 • Modlím se za milost, která ze mě udělá měsíc mezi hvězdami, milost, která bude přitahovat požehnání a přízeň z různých koutů světa, modlím se, abys mi ji dnes ve jménu Ježíše uvolnil. 
 • Písmo říká, že každý dobrý dar a každý dokonalý dar je seshora, sestupující od Otce světel, u kterého nedochází ke změnám ani ke stínu. Pane, modlím se, abys mi dnes svým milosrdenstvím uvolnil vhodný dárek. Ve jménu Ježíše. Amen.
 •   

 


3 KOMENTÁŘE

 1. Ahoj pastore, jak se máš? S mojí dcerou je problém, měla ducha krádeže a nemohla přestat. V 6 letech kradla. Řekla, že potřebuje pomoc

  Potřebuje vysvobození. Je jí téměř 18 let. Pomozte mi s tímto problémem. Děkuji

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.