Mocné modlitební body pro dobrý noční spánek

1
5538

Dnes se budeme zabývat mocnými modlitebními body za dobrý noční spánek. Pro mnoho lidí je dobrý noční spánek speciálním dárkem od tvůrce k ukončení stresujícího dne. Pokud však váš noční spánek někdy trápily děsivé sny, vždy se za tmy vyděsíte. Bůh se dnes chystá tento příběh změnit.

Bez ohledu na stres, kterým jste během dne prošli, je dobrý noční spánek schopen doplnit ztracenou energii a udržet si motivaci do dalšího dne. Pro všechny, kteří se bojí v noci kvůli neustálému zavírání očí hrozné sny„Vyhlašuji nebeskou autoritu, že tyto síly ničící váš spánek jsou dnes zničeny ve jménu Ježíše.

Modlitební body:

 • Nebeský otče, děkuji ti za tvou milost a ochranu nad mým dnešním životem. Děkuji vám, protože oči jsem měl na sobě, když jsem dnes cestoval po celém světě a vaše milosrdenství mi přineslo mír, a ne na kusy, ať je vaše jméno velmi vznešené. 
 • Pane Bože, hledám odpuštění hříchu, kterého jsem se dnes dopustil, když jsem byl venku. Písmo říká, že nemůžeme dál žít v hříchu a prosit o milost, aby se rozhojnila. Pane, modlím se, abys mi dnes odpustil všechny mé hříchy ve jménu Ježíše. Žádám, abys drahocennou Kristovou krví, která byla prolita na kříži na Kalvárii, zcela smyl mé hříchy ve jménu Ježíše. 
 • Pane Ježíši, když jdu dnes večer spát, modlím se, abys mi dopřál dobrý odpočinek. Modlím se, abys mi poskytl dobrý noční spánek. Díky tvému ​​slovu jsem pochopil, že jsem jako ovce a hlídáš mě jako pastýře. Dnes večer dnes položím hlavu do tvého šéfa, ať tvoji andělé dnes večer slouží mému duchu. Stavím se proti každé moci, která kazí spánek se zlými sny, ať jsou dnes přede mnou zničeni ve jménu Ježíše. 
 • Pane, modlím se, abys mi poskytl nádherný noční spánek, abys omladil moji energii pro podnikání zítřka. Kárám každého démona, který trápí můj spánek maškarádou. Pane, až se zítra probudím ze spánku, naplň mé srdce radostí a radostí ze setkání s novým dnem, který jsi si udělal. Pomozte mi mít naději a pomozte mi budovat víru, že zítra bude lépe než dnes. Neboť Písmo říká, že sláva těch druhých překoná ty první, modlím se, aby zítřek byl ve jménu Ježíše lepší a větší než dnes. 
 • Pane, modlím se, aby tvůj mír, který převyšuje chápání lidí, byl na mě, když dnes v noci spím. Stavím se proti každému duchu strachu. Neboť bylo napsáno, Bůh nám nedal ducha strachu, ale adopce k pláči otce Ahba. Prorokuji, že se nebudu bát ve jménu Ježíše. 
 • Bylo napsáno: Nebudeš se v noci bát hrůzy, ani šípu, který letí ve dne, ani moru, který kráčí ve tmě, ani ničení, které v poledne ničí. Pane, tvoji andělé mě utěší, když dnes v noci spím. Nenechám se rušit nočním děsem, ani morem, který kráčí ve tmě. Modlím se, aby byly čtyři rohy mého domu chráněny ve jménu Ježíše. 
 • Otče, kárám každou formu zlého snu, která může zničit noc. Každou démonickou sílu, která se ve snu objeví, aby ji rozbila, pohltím tě ohněm svatého ducha. Modlím se, aby pán namontoval ohnivý sloup kolem mého domova a znepříjemnil mi prostředí pro jakoukoli zlou moc ve jménu Ježíše. 
 • Stojím proti každému zlému atentátu, který je v noci spáchán. Odmítám každý pokus o svůj život ze strany království temnoty. Modlím se, aby ochrana Pána byla na mě. Písmo říká: Abych nesl Kristovo znamení, ať mě nikdo neobtěžuje. Vyhlašuji, že se nebudu trápit ve jménu Ježíše. 
 • Pane, modlím se, abys obklopil můj život mírem a láskou. Nenech se trápit mou duší, nenech mě trápit se. Nech mě dnes večer odpočívat s nadějí v tebe. Bez ohledu na potíže nebo problémy, se kterými se potýkám, pevně věřím, že jsi Bůh a jsi mocný, abys je mohl odstranit. Takže tuto noc budu spát jako šampion, jako muž bez problémů. A zítra, když se probudím, se modlím za schopnost přijmout nový den s obrovskými možnostmi ve jménu Ježíše. 
 • Otče, Pane, místo strašlivých snů se modlím za setkání, na které ve spěchu nikdy nezapomenu. Modlím se, abys to dnes večer uskutečnil ve jménu Ježíše. Modlím se, abych, když dnes v noci spím, nechal mě vidět anděly pána, aby mi sloužili. 
 • Otče, Pane, vrhám na tebe všechny starosti a starosti. Dnes v noci budu spát bez problémů. Vaše slova říkají: Pojďte ke mně všichni, kdo pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe své jho a učte se ode mě, protože jsem v srdci mírný a pokorný a najdete odpočinek pro své duše. Ano, moje jho je snadné a moje břemeno lehké. ' Pane, položil jsem své problémy až na kříž. Každý problém, který by mě mohl dnes večer rušit, jsem dnes večer položil na kříž ve jménu Ježíše.
 • Pane, přesně jak žalmista říká Pane, věřím, že moje bezpečnost s tebou není ohrožena. Z tohoto důvodu si lehnu a usnu v tom, že jsem tvoje dítě a ty se o mě budeš starat, utěšíš mě a uděláš milost. 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

 


1 COMMENT

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.