Modlitební body za spásu

0
4101

 

Dnes se budeme zabývat modlitebními body za Spásu. Spása každého muže je důležitou věcí. Bůh si nehraje se spásou člověka, takže se člověk musí snažit, aby si ji vážil. Kristus musel přijít na Zemi v lidské podobě, podroben hladu a bolesti, milován málokdo a mnohými nenáviděn. Byl zesměšněn, vzat, zbit a zabit. Kdyby spása nebyla důležitá, Bůh by svého jednorozeného Syna tolik netrpěl. Kdyby to nebylo důležité, ani Kristus by se do té míry nenechal velmi ponížit.

Spása znamená být zachráněn před mocí hříchu a otroctví. Od člověka je zapotřebí vědomého úsilí, aby byl zachráněn před hříchem. Je to proto, že ďábel udělá vše pro to, aby zajistil, že člověk zůstane otrokem hříchu, aby mohla být ztracena duše člověka. Vzdáváme však slávu otci v nebi za to, že nám dal vzácný dar Krista, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Písmo říká v knize Jan 3: 16-17 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj svět zachránil. Spasení bylo lidstvu přineseno z nezměrné Boží lásky. Bůh nechtěl, aby ten člověk zahynul, proto poslal svého syna, aby zemřel za hřích člověka.

Abychom měli spásu, musíme vyznat Krista jako svého osobního Pána a zachránce. Musíme věřit v sílu jeho vzkříšení a musíme upustit od svého hříchu. Spása není jednorázová věc, je to něco, co musí být neustále udržováno. To, že jsi dnes zachráněn, neznamená, že jsi zachráněn navždy. Proto Písmo říká v knize o 1 Korintským 10:12 Proto ať si každý, kdo si myslí, že stojí, dává pozor, aby nespadl. Proto se musíme neustále kontrolovat, abychom se ujistili, že stále stojíme u Boha.

Tyto modlitební body nabídneme všem, kteří to zmeškali, nebo těm, kteří byli odvedeni pokušeními života. Nyní je čas se konečně vrátit k Bohu. Vyslovte následující modlitby za svou spásu.

Modlitební body:

  • Pane Ježíši, děkuji ti za milost, kterou jsi mi dal, abych viděl nový den. Děkuji vám za vaši milost a zaopatření nad mým životem, ať je vaše jméno ve jménu Ježíše velmi vznešené.
  • Pane, modlím se za odpuštění svého hříchu. Žádám, abys kvůli krvi, která byla prolita na kříži na Kalvárii, smyl mé hříchy a nepravosti ve jménu Ježíše. Neboť bylo psáno, jsou -li mé hříchy rudé jako šarlatové, budou bělejší než sníh, budou -li rudé jako karmínové, budou bělejší než vlna. Pane, žádám, abys mě svou milostí důkladně smyl z mých hříchů.
  • Pane Ježíši, dnes přiznávám, že jsi můj osobní pán a zachránce. Modlím se, abys vstoupil do mého života. Dnes ti znovu zasvětím svůj život. Vstup do mého života. Zpřístupňuji ti vstup do svého života, Pane Ježíši, žádám, abys můj život učinil svým domovem.
  • Zvu vás do svého domu, modlím se, abyste dnes přišel a převzal vedení mého domova. Žádám vás, abyste přebývali v mém domě a vyhnali jste každého negativního ducha, každého démonického ducha, který se mnou žil, aby mě dohnal do pekla, modlím se, abyste je pronásledovali ve jménu Ježíše.
  • Pane Ježíši, modlím se, abys mě dnes navštívil s mocí svatého ducha. Modlím se, aby síla Ducha Svatého ode dneška přebývala v mém srdci. Odmítám dál žít svůj život na základě svých smrtelných znalostí. Žádám, abys svým milosrdenstvím učinil můj život novým domovem svatého ducha. Ducha Pána, který mě povede a nasměruje, kudy jít, žádám, aby v mém dnešním životě přebýval ve jménu Ježíše.
  • Pane, protože bylo napsáno, stůjte pevně na svobodě, kterou nás Kristus osvobodil, a nenechte se znovu zaplést do jha otroctví. Už odmítám být otrokem hříchu. Modlím se, aby duch pána, který mě povede a bude mě živit v pravé části, ode dneška ve mně přebýval. Odmítám žít život sám. Chci být veden Božím duchem.
  • Písmo říká: Pro všechny, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou to Boží synové. Chci být tvůj syn. Modlím se, aby mě ode dneška vedl tvůj duch. Půjdu jen tam, kam mě požádáš, nechci se znovu vrátit do otroctví. Každá moc a knížectví plánující ukrást mi tento nový dar, padnout ve jménu Ježíše k smrti.
  • Pane Ježíši, narážím na každou formu pokušení, která mě možná chce vzít zpět do hříchu. Neboť je to napsáno v knize 1. Korinťanům 10:13 Žádné pokušení vás nepřekonalo, kromě toho, co je člověku běžné; ale Bůh je věrný, který vám nedovolí být pokoušen nad rámec toho, co jste schopni, ale s pokušením také vytvoří cestu úniku, abyste to mohli vydržet. Slíbil jsi, že nedovolíš žádnému pokušení, aby mě přemohlo, žádám o splnění tohoto slova milosrdenstvím Kristovým.
  • Pane, jak pokračuji v růstu v Kristu Ježíši, dovol mi začít prožívat bezvadnou úroveň vztahu s tebou. Každou oblast svého života, ve které nepřítel zničil vztah, který mezi námi existuje, opravuji tyto oblasti ve jménu Ježíše.

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.