5 způsobů, jak se stát mocnou modlící se manželkou a matkou

0
146

Dnes se budeme zabývat 5 způsoby, jak se stát mocným modlí manželku a matku. Budeme diskutovat o způsobech, jak se jako žena můžeme stát mocnou modlící se manželkou a matkou. Jak víme, za každým úspěšným domovem stojí modlící se manželka a modlící se matka. Pamatujte, že bible říká: „Kdo najde dobrou ženu, najde dobrou věc a je požehnán“. Domov s modlící se mumií bude každý den klidný a požehnaný.

Uveďme příklady, manžel má problémy v práci a přemýšlejte o tom, co dělat, pak si vzpomene, kdykoli se vyskytne problém, jeho žena za něj vyřeší věci v duchovní říši bojem jeho bitev a rozhovorem s Bohem, který manžela napadne. zavolej první?, manželka, že?

Ačkoli si všimneme, že naše současné generace ztratily své postavení v Bohu, mnozí z nich dokonce vtipkovali o tom, že se znovu nezajímají o nebeskou rasu, je to špatné, protože to může později v budoucnu ovlivnit mnohé.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Být modlící se manželkou přináší mnoho výhod.

Výhody být modlitební manželkou a matkou

  • Písmo říká, ukaž mi muže, že když bude pilný ve své práci, bude večeřet, víno a chodit s princi a králi.
  • Ďábel nebude mluvit ani o její rodině.
  • Spiknutí ničemných bude zahanbeno.
  • Jejich cesty budou zřejmě prosperující a budou jako strom zasazený na březích řeky. 
  • Děti určitě půjdou ve stopách matky a budou vždy hrdě mluvit o tom, jak jejich máma rozmlouvá s Bohem.

Doporučuji všem budoucím manželkám a matkám, aby se šly podívat na film „Válečný pokoj“

Naučí nás to hodně, není divu, že bible říká bděte a modlete se, aby ďábel nedostal prostor ve vašem domě

Modlím se, aby nás svatý duch provázel a učil nás, jak se stát mocnou modlící se manželkou, když budete číst se mnou;

5 způsobů, jak se stát mocnou modlící se manželkou a matkou

Poznej Boha

Než se budeme moci naučit, jak se stát modlícími ženami, musíme nejprve věnovat čas tomu, abychom se dozvěděli více o Bohu, ke kterému se budeme modlit. Jedna z hlavních věcí, kterou potřebujeme vědět, než se staneme modlící se ženou, je poznat Boha, potřebujeme znát sílu, kterou přikazujeme, že Bůh nás miluje a chce s námi trávit čas. Když si pamatujeme, že jsme vždy vítáni v Boží přítomnosti, budeme ho vyhledávat a trávit čas rozhovorem s ním prostřednictvím modlitby. Jakmile budeme vědět, že Bůh připravil své uši, aby nám naslouchal, budeme vědět, že se můžeme za svou rodinu modlit. Mohou spolu chodit dva nevidomí, rozhodně NE. TAK, abyste pomohli své rodině růst, musíte vědět, od koho žádáte, proto vám nařizuji, abyste přijali Ježíše jako svého osobního Pána a Spasitele, pokud ještě nevíte, ale pokud již znáte Boha, musíte růst hlouběji a mít s ním větší vztah, abyste věděli, co dělat a co ne. Musíte vědět, že Bůh vás miluje a chce vás ve své přítomnosti, modlitba se stane vaší další odpovědí v každé situaci místo posledního řešení v dobách potíží.

Neprovozujte svůj dům podle pozemského standardu

Srovnávání bylo vždy zlodějem radosti, kopírování standardů jiné rodiny vás mohlo ve skutečnosti dostat do problémů. Takže protože pan A koupil své ženě Range Rover, začnete svého manžela zdůrazňovat, aby udělal totéž, a pak komolainit Boha, že vás váš manžel neposlouchá. Běhání závodu někoho jiného může ovlivnit váš duchovní růst. Když máte znát Boží vůli, která má být vykonána a naplněna ve vašem životě, vaše modlitba za to, co nepotřebujete, by vás jako křesťana mohlo dostat dolů. Musíme pochopit, že se nemáme řídit pozemskými zásadami, ale zásadami Božími. Bible říká, a já shrnuji, že kniha Páně nám byla dána, aby nás poučila, potrestala, nařídila našim šlépějím a znala nauky, které máme následovat. Abyste se stali mocnou modlící se manželkou, musíte pochopit, že Bůh má záměr s vaší lží a manželem, kterého jste si vzali, a vašimi dětmi. Potřebuješ si běžet svůj rave svým vlastním tempem a uvidíš, že se ti věci s Boží pomocí budou dít přirozeně i bez stresu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost k pomoci v pravý čas (Židům 4:16).

Staňte se přímluvcem

Jakmile se manželé spojí, stanou se jedním. Přimlouvat se za svou rodinu je dobrý způsob, jak se stát modlitební. Abyste si to ještě usnadnili, napište jména svých dětí a manžela. Můžete dokonce najít tajnou místnost, kde se budete modlit a přimlouvat za svou domácnost.

Co tím myslím?, Přímluvci podávají žádosti, naléhají, prosí, prosí, radí, diskutují, obhajují a modlí se za záležitosti týkající se slabších. Abyste byli účinným prorockým přímluvcem, musíte se naučit zvát svatého ducha a poslouchat slova Páně

Toto bylo řečeno, když se přimlouváte za svou rodinu, sami se stáváte duchovně silným. Stát se a přimlouvat není snadné, ale jakmile začnete, bude to pro vás snazší a můžete zajít tak daleko, že požádáte svou rodinu, aby napsala svou modlitební žádost, že budete mluvit s Bohem v jejich zastoupení. za co vás žádají, abyste se za ně modlili. Když se za svou rodinu přimluvíte, opravdu jim pomůžete a přimějete je, aby vám důvěřovali, to vám rozhodně pomůže vybudovat ve vašem domě Boží základ.

Nabádám proto především, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy a díkůvzdání za všechny lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, abychom vedli tichý a pokojný život ve vší zbožnosti a úctě“ (1 Timoteovi 2:1-2).

Dokonce i Písmo nás žádá, abychom se přimlouvali za lidi, které neznáme, aby více hovořili o naší vlastní rodině.

Důvěřuj a poslouchej Boha

Za to nejlepší k Bohu stojí za to se modlit! Modlitba je síla, která přináší nebeskou moc na zem. Zatímco se modlíme za naši rodinu, měli bychom věřit, že udělá víc, než o co jsme ho požádali, chci každou ženu, která toto čte, povzbudit, aby se modlila směle. Pokud máte touhu nebo vizi, modlete se, aby existovala s vírou, pokud máte touhu, vezměte ji ke Králi králů. Věřím, že spolupracujeme s Bohem prostřednictvím našich modliteb, abychom v našich životech uskutečnili Boží vůli. To nejlepší od Boha stojí za to se modlit. Když něco chceme pro sebe nebo pro svůj domov, modlíme se s plnou autoritou, bible nám dala pravomoc rozhodovat a prohlašovat. Pamatujeme si někde v žalmech, kde Bůh řekl, že jsem ti dal prázdný papír, použij svou ruku k psaní, co chceš, dále řekl, že jsem ti dal svůj jazyk, abys mě požádal o to, co chceš, stejně jako používáš své pero k psaní v papíře používejte svůj jazyk, abyste se mě zeptali na to, co chcete.

Čtěte Písmo s rodinou

Slovo Boží říká, že já a můj dům budeme uctívat Hospodina. Měli bychom napodobovat tuto pasáž z Bible a mluvit s Bohem, vytvářet čas se svou rodinou a mít klidný čas s Bohem se svými manžely a dětmi.

Modlím se, když projdeme těmito kroky, Bůh dá každé manželce nahlédnout do jeho slov ve jménu Ježíše. AMEN

 

 

 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.