Modlitební body za svobodu proti démonickým únoscům

0
203

Dnes se budeme zabývat modlitební body za svobodu proti démonickým únoscům. Být zapleten v satanském království může ovlivnit náš každodenní život, chceme dělat spoustu věcí, ale všimneme si, že některé věci nám brání v dosažení našich cílů. To může být pro nás nepříjemné, protože pokud si nedáme pozor, můžeme se stát neužitečnými v našich každodenních činnostech.

V těchto dnech jsou lidé fyzicky unášeni se zbraní v ruce. Únosci požadují výkupné, než jsou jejich oběti propuštěny, ale nešťastníci jsou zabiti pravděpodobně proto, že nebylo zaplaceno žádné výkupné. Totéž se děje i duchovně. Mnoho křesťanů bylo duchovně uneseno a bolestné je, že nevědí, že byli uneseni. Jazyk, kterému démoničtí únosci rozumí, je Ježíšova krev, která byla prolita. Je smutné, že mnozí nevědí, že výkupné, které je třeba vysvobodit z doupěte duchovních únosců, je jen přijmout Pána Ježíše. Modlím se za každého z nás, kdo byl unesen a svázán v duchovní říši, aby byl propuštěn mocí ve jménu Ježíše.

Efezským 6 vs. 12 KJV „Nebojujeme totiž proti tělu a krvi, ale proti knížectví, proti mocnostem, proti vládcům temnot tohoto světa, proti duchovní špatnosti na výšinách“.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Známe tuto pasáž z Bible, která nám připomíná, že naše životní bitvy nejsou jen fyzické, ale také duchovní. Proto musíme být duchovně bdělí. Jako křesťané jsme si vědomi toho, že síly temnoty vždy přijdou poté, co křesťané stejně jako ďábel navštívili Boha v Bibli a mluvili o Jobovi s Bohem, dokud v nás ďábel uvidí Ježíšovo světlo, bude za námi stále přicházet , ani Ježíš nezůstal sám

Být duchovně unesen může lidem znepříjemnit život. Například paní nevěděla, že urazila svého strýce, byla mnoho let duchovně zavřená na stromě, dokud si nešla pro vysvobození do kostela a svatý duch jí odhalil, že byla unesena do duchovní říše a jedině Bůh ji může osvobodit. Ke slávě Boží byla nyní uzdravena a osvobozena a žije zcela v pořádku.

Tyto modlitby nám pomohou a provedou nás tím, za co se budeme tento měsíc modlit, a pomohou nám osvobodit se od zajatců ďábla. Pamatujte, že Izraelité byli drženi v zajetí velmi dlouhou dobu, dokud se Mojžíš nepostavil s pomocí Boží v boji proti Egypťanům, dokonce i Bůh stále varoval faraona deseti ranami, abyste věděli, jak tvrdohlavé jsou některé ďábelské síly, bylo to až do deseti ran, kdy prvorození Egypťané zemřeli a faraon podlehl Boží moci, dokonce změnil názor poté, co Izraelité opustili Egypt. Faraón a ti, kteří se s ním spikli, byli nakonec zničeni v Rudém moři, modlím se, aby naši démoničtí únosci byli zničeni ve jménu Ježíše.

BODY MODELŮ

 • Pane Ježíši, děkuji ti za dar života. Děkuji vám za vaši nekonečnou přízeň v mém životě. Velebím tě za tvou ochranu mé rodiny. Kéž je vaše jméno vysoce vyvýšeno ve jménu Ježíše Krista.
 • Otče, děkuji ti za tvou milost od ledna do tohoto okamžiku. Písmo říká, že z milosti pána nejsme pohlceni. Děkuji vám za vaši milost vůči mé rodině a mně. Kéž je vaše jméno požehnáno ve jménu Ježíše Krista.
 • Pane, žehnám ti, že jsem začal přijímat svobodu od zajatců ďábla
 • Pane Ježíši, ruším. každý duchovní únosce z otcovy i matčiny strany zemře ve jménu Ježíše.
 • Zničím každého duchovního únosce z mého prostředí, sousedství, kde zemřou, ve jménu Ježíše.
 • Můj život, přijmi dotek ohně krví Ježíše ve jménu Ježíše.
 • Ruko Boží, povstaň z nebe a napiš nekrolog duchovních únosců ve jménu Ježíše.
 • Nebudu platit žádný dluh předků ve jménu Ježíše.
 • Každý had a štír v mém základu zemře ve jménu Ježíše.
 • Rakev ukrývající mou slávu a osud v mém základu, slyš slovo Páně, buď zničena ve jménu Ježíše.
 • Každé rozhněvané síle, která pronásledovala mé rodiče a chce nyní jít po mně, přikazuji ohni Páně, aby vás stravoval ve jménu Ježíše.
 • Každá síla loví mou hvězdu, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 • Moc zlých na můj osud, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 • Každý dluh svých rodičů, který ďábel chce, abych zaplatil, je ruším Ježíšovou krví. Každá pevnost ďábla v mém osudu zemře ve jménu Ježíše.
 • Každý šíp zpoždění v kořenu mého života zemře ve jménu Ježíše.
 • Otec, Pán Ježíš, zničí ďáblovo dílo, přicházím proti plánům ďábla, abych zabránil tomu, aby se můj osud projevil ve jménu Ježíše 
 • Každý tvrdohlavý plán, který má ďábel pro mě, když Pán zničil faraona, Pán zničí mé satanské únosce ve jménu Ježíše.
 • Pomazání, abych se stal písařem nebes a živým svitkem, padá na mě ve jménu Ježíše.
 •  Tento rok nemá právo skončit, dokud se moje návštěva neprojeví ve jménu Ježíše.
 • Ó Bože, vstaň a učiň mé únosce bezmocnými, nech je oslepnout, dokud nepřejdu do své další úrovně, ve jménu Ježíše
 • Jakákoli základní a satanská moc, která působí proti mému osudu, bude zničena ve jménu Ježíše.
 •  Přikazuji všem satanským únoscům, aby byl můj život zlomen ohněm ve jménu Ježíše.
 •  Přikazuji, aby byl ve jménu Ježíše zneuctěn každý duchovní Haman, který bojuje o můj úspěch ve všech oblastech mého života.

 

 


ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.