41 modlitebních bodů k modlitbě za vítězství

1
93

Dnes se budeme zabývat 41 modlitebními body k modlitbě za vítězství

Pocit vítězství je ten nejlepší pocit, jaký může křesťan mít. Chuť úspěchu je příjemná. Každý člověk chce uspět, ať už na svém pracovišti, akademici, podnikání, každodenních činnostech, abychom zmínili alespoň některé. Bůh slíbil každému z nás, kdo v Něho věří, nečekaný konec, vše, co musíme udělat, je pevně se držet své víry a nikdy nezapomenout na místo modlitby.

Možná si také rádi přečtete: 20 biblických veršů o restaurování 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Neboť Bůh řekl ve 2. Královské 3:17. Neboť takto praví Hospodin: Neuvidíte větru a neuvidíte déšť; ale to údolí bude naplněno vodou, abyste mohli pít i vy i váš dobytek i vaše zvířata. 18. A to je v Hospodinových očích lehká věc: vydá i Moábce do vaší ruky. 19. A zbijete každé ohrazené město a každé vybrané město, pokácíte každý dobrý strom a zarazíte všechny studny vod a zničíte každý dobrý kus země kamením. 20. A stalo se ráno, když byla obětována suchá oběť, že aj, přišla voda cestou Edomskou, a země byla naplněna vodou. Vítězství je naše a ve jménu Ježíše Krista jsme více než vítězi skrze Ježíše Krista, který nás miluje a také nám dal ducha adopce nazývat ABBA otcem.


BODY MODELŮ

 1. Ó Bože, vstaň a udělej mi cestu ve jménu Ježíše
 2. Všechny satanské síly, které blokují mou cestu k úspěchu, padnou a zemřou ve jménu Ježíše
 3. Každý zlý silák určený proti mému pokroku zemře ve jménu Ježíše
 4. Každá kletba tvrdého života na mě byla umístěna, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše
 5. Silák používá zemi, aby mě proklel. Ó země, otevři se a spolkni je ve jménu Ježíše.
 6. Zlé síly domu mých otců, které používají zemi, aby mě proklely, ó země, otevři se a spolkni je ve jménu Ježíše.
 7. Každá dokončená práce na zemi a v nebesích proti mé hvězdě, ó nebesa, povstává a ukončuje je ve jménu Ježíše.
 8. Mocnosti, které určily, že moje hvězda nebude zářit, ó Bože, povstanou ve svém hněvu a ukončete je ve jménu Ježíše.
 9. Každé očarování vytvořené proti mně pomocí země, nyní skončete, ve jménu Ježíše.
 10. Ó Země, povstaň, spolkni jakoukoli sílu, která tě žádá, abys mě spolkla, ve jménu Ježíše.
 11. Jakákoli bitva, která v mém životě zestárla, oheň Boží, pronásledujte je z mého života ve jménu Ježíše.
 12. Moji nepřátelé uvnitř i venku umírají v hanbě ve jménu Ježíše.
 13. Jakákoli moc, která chce, abych zemřel smrtí svých nepřátel, zemře ve jménu Ježíše.
 14. Síly, které blokují můj déšť milosrdenství a požehnání, budou zničeny ve jménu Ježíše.
 15. Kdekoli mě nepřítel stáhl dolů, milosrdenství Boží, vytáhněte mě nahoru, ve jménu Ježíše.
 16. Vyhlašuji, že ruce nepřítele nezvítězí nad mým životem ve jménu Ježíše.
 17. Ó Bože, vstaň a dej mi prorocké sny ve jménu Ježíše.
 18. Každé zlé oko, které trápí můj život, přijměte slepotu ve jménu Ježíše.
 19. Mocí Boží strhávám každou pevnost postavenou proti mému pokroku ve jménu Ježíše.
 20. Pokaždé, když mám problémy v mém životě, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 21. Každá kletba neštěstí vydaná proti mně, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše.
 22. Ó Bože, vstaň a dej mi hlasité svědectví, které oslaví Tvé jméno v mém životě, ve jménu Ježíše.
 23. Krev Ježíše, vymažte všechna data o mně a mé rodině z databáze nepřítele ve jménu Ježíše.
 24. Ó Bože, vstaň a ukaž mi tajemství mého života ve jménu Ježíše.
 25. Temné obřady krátkého života proti mně jsou odvaleny ohněm ve jménu Ježíše.
 26. Každá vaše kletba nebude vynikat v mém životě, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše.
 27. Každá kletba neužitečné tvrdé práce působící v mém životě, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše.
 28. Každá vaše kletba nebude svědkem dobroty vašich dětí na můj život, zlom, ve jménu Ježíše.
 29. Každá vaše kletba nebude mít prospěch z vašich dětí vydaných proti mně, zlom, ve jménu Ježíše.
 30. Jakákoli síla, která chce, aby jídlo mých dětí bylo hořké v mých ústech, spadlo a zemřelo ve jménu Ježíše.
 31. Otroctví utrpení, běda vám. Nyní tě pohřbívám ve jménu Ježíše.
 32. Každého nekajícího nepřítele mé další úrovně, teď tě pohřbívám ve jménu Ježíše.
 33. Jakýkoli problém spojený s mým stářím zemře ve jménu Ježíše.
 34. Antislavná moc domu mého otce a matek, zemře ohněm ve jménu Ježíše.
 35. Jakákoli moc nabízející oběť smrti proti mně, zemře místo mě, ve jménu Ježíše.
 36. Bože, vstaň a udělej mi cestu ohněm ve jménu Ježíše.
 37. Jakákoli temná síla pověřená sledováním mého života bude zneuctěna ve jménu Ježíše.
 38. Nepřátelé mé další slávy, přikazuji vám, abyste vypršeli, ve jménu Ježíše.
 39. Každé zlé království, které proti mně vydává zákony, vás trhám ve jménu Ježíše.
 40. Jakákoli oběť nabídnutá k uvěznění mého pokroku, ztratit svou sílu, ve jménu Ježíše.
 41. Děkuji Bohu za vyslyšení vašich modliteb

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

1 COMMENT

 1. Grazie per le preghiere le sorelle Lara Sataniche fanno messe nere …fanno la birra Lara famosissime ..hanno offerto il mondo a Satana siamo in pericolo…da quando ho scoperto le vostre sante preghiere mi sono alzata dal letto dici atro 32 ogni malattia invalidante per me e famiglia. Grazie Dio onori la vita vita…aiutatemi che siano distrutte diavoli incarnati viventi .ha non fatto patti per i soldi successo e potere , visibilità su facebook , sono disposti a tutto massoni illuministi. Siamo tutti v perikolu.

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.