Modlitební body k hledání Boha

0
88

Dnes se budeme zabývat modlitebními body za hledání Boha

„Abych ho poznal a moc jeho vzkříšení, Filipským 3:10. Mnoho lidí je hrdých na věci, které znají. Ve skutečnosti je jejich status odvozen od toho, co znají. V některých kruzích se o nich mluví jako o expertech, ať už jde o mikrofinance, medicínu, vesmírnou vědu nebo jakýkoli jiný obor. Ale existuje jedno poznání, které je všechny převyšuje – poznání Pána Ježíše Krista. To největší, co po spasení mít, je poznání Boha. Vyniká ve všem ostatním. Podle Jeremjáše 9:23,24 Hospodin prohlašuje: „Ať se moudří nechlubí svou moudrostí nebo silní svou silou nebo bohatí svým bohatstvím, ale ten, kdo se chlubí, ať se chlubí tím, že... znát mě.

Možná si také rádi přečtete: 20 biblických veršů k modlitbě za Boží vůli a záměr 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Pro věřícího je poznání Boha to pravé. Mělo by to být jeho nejhlubší touha. Podmiňuje naše myšlení a pomáhá nám vidět věci z jejich správných perspektiv a činit zdravé úsudky. Vlévá do nás sílu, víru a odvahu žít zbožně i dělat mimořádné věci. Ale bohužel _Dům Boží je plný lidí, kteří se starají jen o to, co jim Bůh může dát, a nemají zájem Ho znát. To je důvod, proč jsou církve plné slabých křesťanů. Milovaní, především bychom měli usilovat o poznání Boha.


Mocné modlitební knihy 
by Farář Ikechukwu. 
Nyní je k dispozici Amazonka 


BODY MODELŮ

 1. Otče Bože, pomoz mi pěstovat touhu tě poznat, abych mohl růst ve svém poznání tebe a tvého slova, ve jménu Ježíš.
 2. Otče, mé srdce touží přejít od hříšnosti ke spravedlnosti. Vím, že mě Ježíš učinil spravedlivým, ale také vím, že v ekonomice Tvého království sklidím to, co zaseju – emocionálně i duchovně. Prosím, pomozte mi velkoryse rozsévat dobré věci. Použijte mě k rozsévání toho, co se líbí Duchu svatému, a ne mně.
 3. Kéž je moje církev v komunitě známá jako štědrý sbor věřících, kteří se vášnivě starají o druhé a kteří svými slovy a činy demonstrují Kristův život.
 4. Ó Pane, přikazuji, aby každé zlé sídlo neviditelného nepřítele útočícího na můj život, osud, rodinu, kariéru, akademiky, obchod, manželství a službu bylo pohlceno ohněm ve jménu Ježíše.
 5. Můj Otče, přikazuji každé partě každého neviditelného nepřítele proti mému duchovnímu bohatství, aby byl rozptýlen ohněm ve jménu Ježíše.
 6. Ó Pane, každá neviditelná síla a nepřítel pracující proti mému duchovnímu bohatství, nyní zemřou ohněm ve jménu Ježíše.
 7. Můj Otče, dnes tvou mocí přikazuji, aby každý sledovací šíp neviditelného nepřítele používaný při sledování mého duchovního bohatství vzplál a byl rozbit na kusy ve jménu Ježíše.
 8. Ó Pane, učiň mě neviditelným a nedotknutelným pro každého neviditelného nepřítele a šíp ve jménu Ježíše.
 9. Ó Pane, dnes zapálím všechny zlé šípy neviditelného nepřítele a spálím je na popel ve jménu Ježíše.
 10. Můj Otče, tvým ohněm a silou udeř a znič každou neviditelnou šipku vyslanou ke zničení mého duchovního života se smůlou ve jménu Ježíše.
 11. Můj Otče, umlč každý zlý a neviditelný jazyk, který vyslovuje negativní věci do mého života ve jménu Ježíše.
 12. Ó Pane, dnes přikazuji, aby každý tvrdohlavý a nekajícný nepřítel mého života, osudu, kariéry, akademiků, obchodu, rodiny, manželství a služby byl pohlcen vaším stravujícím ohněm ve jménu Ježíše.
 13. Odhal můj skrytý hřích, Pane, ve své přítomnosti
 14. Činím pokání ze všech svých nepravostí. Umyj mě, odpusť mi a očisť mě ve své přítomnosti, můj Bože.
 15. Dovolte mi najít ve vaší přítomnosti radost, milovat mír, odpočinek, směr, přízeň a sílu.
 16. Ukaž mi cestu života, Pane, ve jménu Ježíše
 17. Zůstávám na tajném místě tvé přítomnosti a budu chráněn před úklady svých nepřátel.
 18. Skryj mě tajně v pavilonu před lidskými jazyky
 19. Neodmítej mě ze své přítomnosti, ó Pane, prosím tě; a neodnímej mi svého Ducha
 20. Přijdu před tvou přítomností ve zpěvu. Ztichnu před tebou můj Bože
 21. Ať se každá hora v mém životě, rodina, kostel, pracoviště atd. ve vaší přítomnosti rozpadne na kusy.
 22. Ať bezbožní, kteří mě pronásledují, obklopují, stojí proti mně nebo dokonce proti mně povstanou, klopýtnou a padnou ve vaší přítomnosti ve jménu Ježíše
 23. Kéž mě tvá přítomnost uzdraví, Hospodine, můj Bože. Kéž mě váš Duch promění z jedné slávy do druhé ve jménu Ježíše. Kéž mohu žít, přinášet ovoce a sloužit ti vždy ve tvé přítomnosti.
 24. Nakreslete a proměňte své služebníky ve své přítomnosti ve jménu Ježíše
 25. Otče, modlím se, abys nás navštívil a dal najevo svou přítomnost v mém životě a v mém městě.
 26. Dej mi víru, abych uvěřil, že můžeš změnit mé město modlitbou a skutky lásky a soucitu.
 27. Ať tvé království přijde na zemi jako v nebi.
 28. Pomoz mi kultivovat Tvou přítomnost v mém životě.
 29. Rozhodl jsem se s vámi spolupracovat na transformaci v mém městě.
 30. Pomozte mi bojovat za své město v modlitbě s ostatními.
 31. Odstraň rušivé vlivy v mém životě, které mi brání v Tvé přítomnosti [Čiňte pokání ze všech rušivých vlivů ve svém životě].
 32. Lituji jakékoli pýchy nebo osobních idolů, které mi vzaly tě na prvním místě a být zcela Tvůj (vyjmenuj je jeden po druhém – např. televizní hmotné statky, jídlo, sport, práce atd.).
 33. Odejmi veškerou vlažnost v mém srdci a zapal mě pro tebe.
 34. Chci tě více poznat a vést svůj život podle tvé vůle
 35. Umožněte mi vybudovat a osídlit vaše království generály království, kteří vám budou prospěšní
 36. Dej mi ovoce a dar ducha, který mi pomůže šířit a učit tvé slovo
 37. Smiluj se nade mnou, Bože, podle své milující laskavosti a podle svých něžných slitování. Zahlaď můj přestupek a drž ode mne hřích, abych ti byl užitečný, Pane Ježíši.
 38. Děkuji Ježíši za vyslyšené modlitby

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.