Válečné Modlitby K Modlitbě O Půlnoci

0
76

Dnes se budeme zabývat Warfare Prayers To Pray In The Midnight

Žalm 23; NEBUDU SE BÁT, BŮH BUDE ZA MĚ BOJOVAT

Exodus 14:13 Mojžíš řekl lidu: "Nebojte se, zůstaňte stát a viz spasení Hospodinovo, které vám dnes ukáže, protože Egypťany, které jste dnes viděli, uvidíte. opět už navždycky. 14. Hospodin bude bojovat za vás, a vy budete mlčet. 15. I řekl Hospodin Mojžíšovi: Proč ke mně voláš? mluv k synům Izraele, aby šli vpřed: 16. Ty však zvedni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozděl je, a synové Izraele půjdou po suchu středem moře. . 17. A já, hle, zatvrdím srdce Egypťanů, a budou je následovat, a dostanu čest na faraonovi a na celém jeho vojsku, na jeho vozech a na jeho jezdcích. 18. A poznají Egypťané, že já jsem Hospodin, až budu mít čest na faraonovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Můžete také rádi číst: Duchovní boj biblické verše 


Válečné modlitby se modlí za řešení duchovních problémů. Je to způsob boje proti všemožným duchovním bitvám, zlým šípům. Půlnoční modlitby jsou mocné a plné Boží moc a přítomnost. Válečné modlitby se zaměřují na používání modlitby jako techniky pro boj se zlými modlitbami a silami. Modlitba je příležitostí trávit čas s Bohem. Abyste skutečně změnili svou úroveň, musíte se modlit. Pokud však opravdu chcete překonat své nepřátele, potřebujete válečné modlitby. Modlitba je zbraní každého křesťana. Válečné modlitby zvou Boží přítomnost a síly do vašich situací. Přináší vysvobození, proměny, průlom, vítězství a svědectví.

BODY MODELŮ

 1. Krev Ježíše mě osvoboď od všech následků hříchu a nepravosti, ve jménu Ježíše
 2. Cokoli mě nutí páchat hřích a nepravost, zemři nyní mocí v krvi Ježíše, ve jménu Ježíše
 3. Krev Ježíše mě osvoboďte od každého satanského útlaku a manipulace ve jménu Ježíše
 4. Ó Bože, vstaň a bojuj za mě a moji rodinu ohněm ve jménu Ježíše
 5. Ó Bože, vstaň a bojuj za mě ohledně mého manželství ve jménu Ježíše
 6. Ó Bože, povstaň a bojuj za mě ohledně mého podnikání / kariéry ve jménu Ježíše
 7. Ó Bože, povstaň a bojuj za mě ohledně mých financí, ve jménu Ježíše
 8. Bože, vstaň a bojuj za mě ohledně mé plodnosti ve jménu Ježíše
 9. Ó Bože, vstaň a bojuj za mě ohledně mého rodinného stavu ve jménu Ježíše
 10. Ó Bože, vstaň a bojuj za mě ohledně mé nezaměstnanosti ve jménu Ježíše
 11. Ó Bože, vstaň a bojuj za mě ohledně mého zdraví, ve jménu Ježíše
 12. Krev Ježíše uzdravuje mé rány a osvobozuje mě a mou rodinu ohněm ve jménu Ježíše
 13. Jakákoli síla, která se mnou bojuje v duchovní sféře s duchovní silou, Povstaň stravující oheň a všechny je stravuj ve jménu Ježíše
 14. Všichni dlouhotrvající tvrdohlaví nepřátelé a bitvy v mém životě a rodině zemřou ve jménu Ježíše
 15. Jakákoli bitva, která mě chce zmařit a zostudit v životě, zemře ve jménu Ježíše
 16. Jakýkoli muž nebo žena ukazující zlou ruku na mě a mou rodinu, zemře nyní ve jménu Ježíše
 17. Jakékoli zlé ruce v mém životě a rodině nyní uschnou ohněm, ve jménu Ježíše
 18. Jakákoli oběť působící proti mně a mé rodině bude pohlcena ohněm ve jménu Ježíše
 19. Jakýkoli zlý šíp vystřelený do mého života a rodiny, vraťte se nyní ohněm ke svému odesílateli, ve jménu Ježíše
 20. Moje svědectví, projevená nyní ohněm, ve jménu Ježíše
 21. Mé dlouho očekávané zázraky se nyní objevují ve jménu Ježíše
 22. Moje hvězda, povstaň a začni zářit, ve jménu Ježíše
 23. Mé překonané průlomy, najděte mě nyní ohněm, ve jménu Ježíše
 24. Moje opožděná požehnání, najděte mě nyní, ve jménu Ježíše
 25. Moje sláva vyskočí z každé satanské klece a začne zářit ve jménu Ježíše
 26. Neukončím svou cestu neúspěchem ve jménu Ježíše
 27. Neukončím svou cestu v hanbě ve jménu Ježíše
 28. Můj žebřík úspěchu se nyní objeví ohněm ve jménu Ježíše
 29. Můj žebřík velikosti se nyní objeví ohněm ve jménu Ježíše
 30. Moje velikost, která byla uvězněna, bude propuštěna ohněm ve jménu Ježíše
 31. Můj duchovní muž v zajetí, buď propuštěn ohněm, ve jménu Ježíše
 32. Můj potenciál pohřben pod vodou, vyskoč a vrať se ke mně ve jménu Ježíše
 33. Cokoli, co mě má učinit velkým, co je v současnosti s nepřáteli, mi bude propuštěno ohněm ve jménu Ježíše
 34. Odmítám platit za hříchy svých předků ve jménu Ježíše
 35. Odmítám platit za nepravosti svých předků ve jménu Ježíše
 36. Odmítám platit za hříchy svých rodičů ve jménu Ježíše
 37. Díky Bohu za tvé vítězství

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.