Modlitební body za duchovní útok [2022 aktualizováno]

0
27

Dnes se budeme zabývat MODLITBAMI ZA DUCHOVNÍ ÚTOK

Ať už v Něho věříte a následujete ho nebo ne, Bůh vás stvořil z nějakého důvodu. Stvořil vás, abyste Ho poznali a zažili Jeho lásku. Stvořil tě, abys miloval ostatní, jako miluješ sám sebe, a abys používal své dovednosti a talent pro dobro světa, abys lidi na Něj nasměroval.

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého Jednorozeného syna, aby byl ukřižován, bit a stíhán slovem a aby prolil svou krev na posvěcení našich hříchů tomu, kdo v Něho věří. Nezahyne, ale bude mít věčný život. Bůh je láska a rozhodně chce, aby jeho děti také prožívaly lásku, takže nechce, abychom trpěli nebo byli duchovně napadáni těmi zlými.


Bůh má však nepřítele, který je známý jako Satan nebo ďábel. Protože je nepřítelem Boha a Božího lidu, je někdy označován jednoduše jako „nepřítel“. Ďábel připoutal děti Boží mnohokrát, ale my jsme děti světla tma nemůže zastínit náš život. Pokud tedy zažíváte duchovní útok, modlete se tyto modlitby agresivně as vírou.

Ó BOŽE MŮJ OTECKO, NECHŤ JE NA MNĚ DOBRO VAŠE MOCNÁ RUKA!!!

1 Kings 18: 44. A stalo se po sedmé, že řekl: Aj, obláček vystupuje z moře jako ruka muže. I řekl: Jdi, řekni Achabovi: Připrav svůj vůz a slez, ať tě nezastaví déšť. 45. A stalo se mezitím, že nebe bylo černé mraky a vítr a nastal velký déšť. Achab jel a jel do Jezreel. 46. ​​A ruka Hospodinova byla na Eliášovi; I přepásal bedra svá a běžel před Achabem ke vchodu do Jizreelu.

CHVÁLA A UCTÍVÁNÍ

BODY MODELŮ

 1. Ó Bože, vstaň, vytáhni mě z každé místnosti pohany ve jménu Ježíše.
 2. Odpadci určení proti mně, budou promarněni, ve jménu Ježíše.
 3. Kdekoli mě nepřítel zastavil, nyní vystupuji ve jménu Ježíše.
 4. Síly, které mě konfrontují dnem i nocí, na co čekáš? Zemři ve jménu Ježíše.
 5. Síly určené k tomu, aby mě proměnily v posměch, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 6. Šípy, které vstoupily do mého života o půlnoci, selhaly ve jménu Ježíše.
 7. Kde jest Pán Bůh Eliášův, povstaň; dej mi zázrak, který mě posune vpřed, ve jménu Ježíše.
 8. Jakýkoli coven ukrývající můj certifikát, uvolněte jej nyní ve jménu Ježíše.
 9. Síla hrobu určená k tomu, aby mě potrestala, rozptýlila, ve jménu Ježíše.
 10. Mocnosti bojující s mou hlavou, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 11. Bože Pavla a Silase, vysvoboď mě z vězení domu mého otce ve jménu Ježíše.
 12. Satanské zaklínadlo a proroctví přidělené proti mně, selže, ve jménu Ježíše.
 13. Prach mého základu pokrývající mou slávu, odkliďte, ve jménu Ježíše.
 14. Zlé hlasy mluvící v mých snech, drž hubu, ve jménu Ježíše.
 15. Síly určené k tomu, aby se mi moji nepřátelé smáli, zemřeli ve jménu Ježíše.
 16. Nepřátelé mé další úrovně, na co čekáte? Zemři ve jménu Ježíše.
 17. Kopí Páně, najděte a zničte každého nepřítele mého osudu ve jménu Ježíše
 18. Ó nebesa bombardujte každé zlé shromáždění, které bylo proti mně přiděleno, kopím Páně, ve jménu Ježíše
 19. Můj OTEC, najdi svým kopím každého skrytého nepřítele mé duše a znič je ve jménu Ježíše
 20. Kde je kopí Pána Eliáše? Pronásledujte mé pronásledovatele ve jménu Ježíše.
 21. Každá síla, která na mě střílí ze tmy, přijměte oštěp Páně ve jménu Ježíše.
 22. Pijáci krve a pojídači masa, slyšte slovo Páně; přijměte nebeské kopí ve jménu Ježíše.
 23. Ó kopí Páně, povstaň a pošli zmatek do táborů mých nepřátel ve jménu Ježíše
 24. Síly přidělené k otočení mého úsilí na nulu, tvůj čas vypršel, zemři, ve jménu Ježíše.
 25. Síly naprogramované k převedení mé oslavy na nemocniční postel, na co čekáš, zemři ve jménu Ježíše.
 26. Každý cizinec, který mě poskvrňuje ve snu, zemře ve jménu Ježíše.
 27. Mocnosti bojující za zavření mých dobrých dveří, zabijte se ve jménu Ježíše.
 28. Moji posměvači, pozor, před 30 dny mi musíte poblahopřát ve jménu Ježíše.
 29. Oběti nabídly, že zabijí má svědectví, selžou ve jménu Ježíše.
 30. Síly přidělené k tomu, abych bojoval za to, co mi patří, zemřel ve jménu Ježíše.
 31. Sláva Bohu, jsem k dispozici, zastíním můj život ve jménu Ježíše.
 32. Bydlení v nemoci v mém těle, zemři ve jménu Ježíše.
 33. Ježíši (3ce), vážu a vyháním každou nemoc ve svém těle ve jménu Ježíše.
 34. Alter of God, spolkněte každou nemoc, která bojuje s mým životem, ve jménu Ježíše.
 35. Satanský nekrolog vypálený proti mému životu, selhal, ve jménu Ježíše.
 36. Jakákoli síla, která kdy odřízla mou látku, aby na mě zaútočila, zbláznila se a zemřela, ve jménu Ježíše.
 37. Síly určené ke zkrácení mého života, jsi lhář, zemři, ve jménu Ježíše.
 38. Environmentální Goliáš, ekologický faraon pracující proti mému životu, zemři svými kouzly, ve jménu Ježíše.
 39. Cizinci v mé krvi zemřou ve jménu Ježíše.
 40. Satanské kulky usazené v mém těle, na co čekáš, selžou ve jménu Ježíše.
 41. Kamkoli půjdu, temnota se rozptýlí ve jménu Ježíše.
 42. Jakákoli síla, která chce, abych zemřel, než se projeví mé svědectví, jste lhář, zemřete ve jménu Ježíše
 43. Ó Bože nebes, projev svou moc v mých situacích ve jménu Ježíše
 44. Děkuji Bohu za vyslyšení vašich modliteb
 45. Děkuji Ježíši za můj průlom

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.