60 modlitebních bodů za ochranu osudu před černou magií a schopnostmi čarodějnic

0
30

Dnes budeme hovořit o 60 MODLITNICTVÍCH ZA OCHRANU OSUDU PŘED ČERNOU MAGÍ A VELIKOSTMI ČARODĚJNÉHO ŘEMELA

MOJE HVĚZDA MUSÍ ZÁŘIT

Bůh nám nesčetněkrát řekl, abychom si nedělali starosti. Ve svém slovu řekl, že nás znal dříve, než jsme my poznali Jeho a vždy existoval před námi. Určitě nám dá očekávaný konec dobrý a úspěšný. Naše hvězdy budou určitě zářit. Stejně jako farizeové a saduceové nechtěli, aby Ježíš uspěl se svým posláním, i my máme kolem sebe lidi, kteří jdou po našem osudu a nechtějí, abychom byli úspěšní a zářili v naší kariéře a všech dalších aspektech našeho života. Čarodějnice, čarodějové, lidé, kteří nejsou jen z masa a kostí, lidé z vysokých míst, vysokých knížectví to přináší překážky mezi nás a našeho stvořitele, jen abychom oddálili náš úspěch a průlom.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Dnes nám říkáme, že máme Boha, který při zmínce o jménu JEŽÍŠ KRISTA říká každé koleno a každý jazyk se vyzná. Matouš 2:2. „Kde je ten narozený král Židů? neboť jsme viděli jeho hvězdu na východě a přišli jsme se mu poklonit."


Osud člověka je reprezentativním životem každého, pokud se někdo dotkne osudu někoho, dotkl se života takového člověka. Náš Bůh je milosrdný, že může zdokonalit náš osud a přidat k němu dobré věci, ale zlí lidé rádi váš osud vezmou do klece. Existuje deset věcí, které může nepřítel udělat s osudem lidí, jakmile vědí, že se v budoucnu stanete velkým;

• Osud lze změnit a oddálit
• Světlo osudu lze uhasit
• Osud lze přenést
• Osud může být proražen
• Osud lze ovládat na dálku
• Osud lze očarovat
• Osud může být pohřben
• Osud lze vyměnit
• Osud může být svržen
• Osud lze přimět k putování a člověk se stane tulákem.

Pokud se některý z výše uvedených problémů stane vaší hvězdě nebo osudu, nemůžete dělat nic, než se modlit, aby váš osud zazářil. Pokud opravdu chcete vysvobodit svůj osud před zlými lidmi, čarodějnictvím, zlými klecemi a bariérami, toto je práce, kterou musíte udělat:
• Odevzdejte svůj život Bohu a dovolte mu, aby se stal vládcem vašeho života
• Vyznej svůj hřích a požádej o odpuštění, slib, že se k tomu už nevrátíš
• Nechť je pro vás prioritou slovo Boží

BODY MODELŮ

 1. Bojuj proti mému osudu od mého založení, zemři ve jménu Ježíše.
 2. Každý zlý strom zasazený proti mému pokroku zemře ve jménu Ježíše.
 3. Každá satanská návštěva v noci k útoku na mou hvězdu bude zatčena ve jménu Ježíše.
 4. Každé domácí otroctví naprogramované proti mé hvězdě, rozptylu, ve jménu Ježíše.
 5. Nechť je agenda zlých mudrců pro můj osud prohlášena za neplatnou ve jménu Ježíše.
 6. Každý domácí antagonismus, který se dotazuje mým leskem, je rozptýlen ve jménu Ježíše.
 7. Můj Otče, vyber mě pro neobvyklé povýšení a povýšení ve jménu Ježíše.
 8. Žádám o božskou přízeň, kamkoli jdu, ve jménu Ježíše.
 9. Každý rukopis temnoty naprogramovaný tak, aby ovlivnil mou přízeň, bude setřen Ježíšovou krví.
 10. Ať jdu kamkoli, ať za mě mluví Ježíšova krev ve jménu Ježíše.
 11. Každý coven program pro mé povýšení je rozptýlen na kusy ve jménu Ježíše.
 12. Můj Otče, povstaň ve svém ohni a zuřivosti, posuňte mě vpřed, ve jménu Ježíše.
 13. Můj Otče, dovol mi být na správném místě ve správný čas, ve jménu Ježíše.
 14. Můj Otče, ať má hlava letos dostane čerstvý olej ve jménu Ježíše.
 15. Každá síla určená proti božskému oleji na mé hlavě zemře ve jménu Ježíše.
 16. Jha, zaměřená na to, aby mě degradovala, vyschla ve jménu Ježíše.
 17. Ať všechna budoucí satanská komunikace a vytváření sítí vytvořených proti mně selže, ve jménu Ježíše.
 18. Každý program temnoty zmaří mou hvězdu, vzplane ve jménu Ježíše.
 19. 1 Cokoli naprogramovaného do nebes proti mé hvězdě, bude demontováno ve jménu Ježíše.
 20. Odpojuji svůj osud od jakékoli zlé asociace ve jménu Ježíše.
 21. Uvolňuji zmatek a zaostalost do provozu všech satanských programátorů, kteří pracují proti mému životu.
 22. Získávám jakékoli informace o své minulosti a budoucnosti v rukou zlých programátorů ve jménu Ježíše.
 23. Prohlašuji, že skutky minulosti mých tvrdohlavých nepřátel nebudou moci fungovat proti mému životu.
 24. Proklínám díla rukou svých nepřátel, aby nemohli vykonávat svůj podnik ve jménu Ježíše.
 25. Každou klec vytvořenou k uvěznění mé hvězdy, rozbíjím vás na kusy, ve jménu Ježíše.
 26. Ó Bože Abrahama, Izáka a Jákoba, vstaň a navštiv všechny zlé síly, které obtěžují můj život, ve jménu Ježíše.
 27. Ať povstanou andělé Páně a zamknou pouty řetězu každou zlou moc, která sleduje mou hvězdu.
 28. Každá ruka, která provedla zlou špatnost proti mému životu, uschne ve jménu Ježíše.
 29. Uvolňuji svou hvězdu z manipulace domácího čarodějnictví ve jménu Ježíše.
 30. Uvolňuji svou hvězdu z každého satanského zařízení ve jménu Ježíše.
 31. Proklínám úspěch všech zlých manipulátorů, kteří pracují proti mému životu, ve jménu Ježíše.
 32. Každá satanská databáze sestavená proti mně, bude zničena a zničena ve jménu Ježíše.
 33. Můj Otče, povstaň ve svém milosrdenství a vymažu všechny ďábelské záznamy organizované proti mně ve jménu Ježíše.
 34. Nechte Boží moc povzbudit zlé anděly, aby pronásledovali mého Heroda ve jménu Ježíše.
 35. Nechte Boží moc povzbudit zlé anděly, aby pronásledovali mého faraona ve jménu Ježíše.
 36. Ať povstane pomsta Páně a hájí můj zájem ve jménu Ježíše.
 37. Každá kletba z domu mého otce a domu mé matky, zlomená ohněm, ve jménu Ježíše.
 38. Síla mého místa narození působící proti mé hvězdě, zemřít, ve jménu Ježíše.
 39. Vy bohové země, slyšte slovo Páně, ztratíte svou moc nad mou hvězdou ve jménu Ježíše.
 40. Má pohřbená hvězdo, slyš slovo Páně, vystup, ve jménu Ježíše.
 41. Můj Otče, ruším každou zlou smlouvu ohledně své hvězdy ve jménu Ježíše.

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.