60 modliteb za osvobození s použitím Ježíšovy krve [2022 Aktualizováno]

0
30

60 VYSVOBOCÍ MODLITBY POMOCÍ KRVE JEŽÍŠE

Dnes se budeme zabývat 60 modlitbami za osvobození s použitím Ježíšovy krve.

V Ježíšově krvi je síla. Byli jsme vykoupeni a vysvobozeni od těch zlých, kteří jdou po našich životech a chtějí nám věci ztížit, aniž by je uráželi. Byli jsme v otroctví hříchů a drženi v zajetí po velmi dlouhou dobu. Děti Isrealitů byly drženy v zajetí Egypťanů a faraon (tehdejší egyptský král) jim dokonce odmítl dát svobodu poté, co mu Mojžíš, mluvčí Boží řekl, co Bůh chce pro své děti, což je přimělo unést hněv Bůh.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Bůh nařídil Mojžíšovi, aby řekl faraonovi, aby osvobodil své děti, ale on to očividně odmítl, což přimělo Boha zabít všechny prvorození synové Egypťanů. Aby Isrealité unikli trestu Božího hněvu, vidíme, že Mojžíš dostal pokyn posvětit každý prah Isrealitů krví zabitého beránka. Kdyby Bůh mohl přehlížet a chránit Isreality kvůli krvi zvířete, oč více by chránil své děti krví svého milovaného syna, který byl bezúhonný a bez poskvrny a byl zabit kvůli lidskému sváru a závisti.


Ježíšova krev je tak mocná, že dokáže vyléčit každého z nás bez pochybností a nad rámec toho, co si vůbec dokážeme představit. Ježíšova krev může zachránit.

Výhody modlitby s Ježíšovou krví

Níže jsou uvedeny některé výhody modlitby s krví Ježíše;

 • dává otrokům ducha adopce, aby mohli nazývat ABBA otcem
 • je to drahocenná krev milovaného syna Ježíše, který byl ukřižován na kříži Golgoty, aby nás osvobodil od vrčení ďábla,
 • je dost mocný, aby nás osvobodil od hříchů a viny smrti
 • může nás zachránit před generačními kletbami, chudobou, zpožděním, abychom zmínili některé

Zde jsou některé modlitební body k modlitbě s drahocennou krví Ježíše;

BODY MODLITBY:

 1. Otče, děkuji ti za to, že vím, že jsi Bůh, který odpovídá na modlitby, ve jménu Ježíše
 2. Děkuji ti, Ježíši, že jsi za mě zemřel a prolil svou krev na kříži Golgoty
 3. Děkuji ti, Ježíši, že jsi mě osvobodil z moci a klece kleteb mého otce a matky
 4. Děkuji ti Ježíši za vzácnou Ježíšovu krev, která byla prolita kvůli mně a mé domácnosti
 5. Pane, odpusť mi mé hříchy a vyslyš mé modlitby
 6. Smažte mé provinění a odhlédněte od mých nepravostí
 7. Smiluj se nade mnou, Bože, a umyj a očisti mě svou krví
 8. Otče, dnes směle přicházím na tvůj trůn milosti a přijímám milosrdenství a nacházím milost v čase jména, ať tvá krev smyje mé hříchy ve jménu Ježíše
 9. Otče, vstaň a braň mě před všemi mými nepřáteli drahocennou krví Ježíše ve jménu Ježíše.
 10. Otče, ukaž se mocný před každým zlým člověkem v mém životě, ve jménu Ježíše
 11. Přikazuji, aby každá zlá skrytá věc v mém životě nyní vyšla na povrch a byla zničena drahocennou krví Ježíše ve jménu Ježíše
 12. Bezbožnost bezbožných v mém životě, váš čas vypršel, vypršíte nyní a nechejte se smyt Ježíšovou krví.
 13. Hůl bezbožných na mou hůl chleba, rozbitá na kusy, krví Ježíše.
 14. Každý plán bezbožných proti mně, rozptýlený ohněm, krví Ježíšovou
 15. Krev Ježíše (zmiň 7x) a požádej o cokoli chceš (peníze, finanční průlom, uzdravení, pomoc, vysvobození atd.)
 16. Každé zlé shromáždění ničemných lidí proti mému pokroku, rozptýlení ohněm a smytí drahocennou krví Ježíše
 17. Všechna zařízení nepřítele proti mému pokroku jsou frustrovaná ve jménu Ježíše
 18. Ó Pane, nechť jsou na mě studny požehnání, ve jménu Ježíše
 19. Každá touha bezbožných pro můj život, vraťte se zpět do tamních hlav, ve jménu Ježíše
 20. Každý zlý plán proti mně selhal ve jménu Ježíše
 21. Nyní přijímám svou božskou návštěvu ve jménu Ježíše Krista
 22. Uvolňuji válčící anděly, aby odolali všem, kteří se brání mému pokroku, ve jménu Ježíše
 23. Pokárám všechny síly za stagnací v mém životě ve jménu Ježíše
 24. Veškerou moc zaostalosti ve svém životě činím zbytečnou a utopím se v Ježíšově krvi
 25. Krev Ježíše smýt všechna prokletí a zlo na mé cestě ve jménu Ježíše
 26. Krev Ježíše mě vysvoboď z generačních prokletí a chudoby v domácnosti ve jménu Ježíše
 27. Nařizuji úplné zrušení každého ďáblova rozsudku v mém životě Ježíšovou krví
 28. Každý zlý agent, který pracuje proti mému pokroku, zemře Ježíšovou krví
 29. Proklínám všechny kletby seslané proti mně a vracím je zpět jejich odesílatelům drahocennou krví Ježíše
 30. Každý zlý oltář, který pracuje proti mně, se zapálí ve jménu Ježíše.
 31. Přikazuji, aby mé požehnání zabavené duchy předků bylo nyní propuštěno ve jménu Ježíše.
 32. Přikazuji, aby mé požehnání zabavené závistivými nepřáteli bylo nyní propuštěno ve jménu Ježíše.
 33. Přikazuji, aby moje požehnání zabavená satanskými agenty byla nyní propuštěna ve jménu Ježíše
 34. Krev Ježíšova ochraňuj mou domácnost a vysvoboď nás z dohledu zlých
 35. Stejně jako jste chránili Isreality před smrtí, chraňte mě a mou domácnost také ve jménu Ježíše
 36. Každé negativní úsilí zastavit můj pokrok, rozptýlit se ve jménu Ježíše a být smyto Ježíšovou krví
 37. Každé negativní úsilí zablokovat mé průlomy se rozptýlí ve jménu Ježíše
 38. Přikazuji, aby mé požehnání zabavené knížectvím bylo nyní propuštěno ve jménu Ježíše.
 39. Přikazuji, aby mé požehnání zabavené vládci temnoty bylo nyní propuštěno ve jménu Ježíše.
 40. Přikazuji, aby mé požehnání zabavené zlými mocnostmi bylo nyní propuštěno ve jménu Ježíše.
 41. Přikazuji, aby všechna svá požehnání zabavená duchovní špatností na nebeských místech byla nyní uvolněna ve jménu Ježíše.
 42. Přikazuji, aby všechna démonická semena zasadila, aby bránila mému pokroku, aby byla upražena ve jménu Ježíše.
 43. Jakýkoli zlý spánek, který mi ublíží, se ve jménu Ježíše změní na mrtvý spánek.
 44. Ať všechny zbraně a zařízení mých utlačovatelů působí proti nim ve jménu Ježíše.
 45. Zlé skutky nepřátel v mých financích zemřou ve jménu Ježíše
 46. Zlé skutky nepřátel v mém podnikání / kariéře zemřou drahocennou krví Ježíše
 47. Každé zlé dílo nepřátel v mém manželství zemře ve jménu Ježíše
 48. Každé zlé dílo nepřátel v mé domácnosti zemře ve jménu Ježíše
 49. Děkuji Bohu za vyslyšení vašich modliteb
 50. Všechny problémy, které vstoupily do mého života a rodiny prostřednictvím snů, nyní vyprší, ve jménu Ježíše
 51. Každý sen o zaostalosti bude zrušen Ježíšovou krví ve jménu Ježíše
 52. Můj Josefův sen, projevte se nyní ve jménu Ježíše
 53. Děkuji Bohu za vyslyšení modliteb
 54. Děkuji ti Ježíši, že jsi za mě prolil svou krev
 55. Děkuji za vysvobození

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.