Půlnoční modlitby za zničení zlého vzoru a řetězů předků [2022 aktualizováno]

0
26

Dnes se budeme zabývat Midnight Prayers To Destroy Evil Pattern And Ancestral Chains

Tyto modlitby se mají modlit od 12:XNUMX vašeho místního času. Po těchto modlitbách bude každý zlý řetěz, který vás drží na jednom místě, zlomen ohněm.

BIBLICKÉ VYZNĚNÍ: Žalm 107:17, Soudci 15:14, Skutky 12:6–7, 2. Korinťanům 10:4, 2. králi 23:33, Lukáš 8:29.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Existují určité faktory, které udržují v životě člověka na místě zlé řetězy. Ty jsou diskutovány níže:
1. Kletby a zaklínadla Existují Balámové, které si najímají bezbožní, aby na lidi uvalili kletby. Numeri 22:4-12. Předkládají váš případ před zlými oltáři a kněžími. Modlí se zlé modlitby proti lidem, pořádají zlé bdění a nabízejí zlé petice proti lidem, aby omezili jejich životy a zastavili jejich pokrok. Genesis 49:2-7.


2. Neporušené smlouvy To zahrnuje zlé odhodlání, podivné síly a kolektivní zajetí.

3. Kouzla, kletby, úskoky a věštění Konzultují proti lidem čaroděje, jasnovidce, falešné proroky, čarodějnice, okultní média a další satanské prostředníky. Numeri 23:17, 23.

4. Vadný základ Musíte se vypořádat s pravomocemi vaší nadace, které chtějí: a. Ujistěte se, že se vám v životě daří b. Odložte svá požehnání včetně manželství, povolání, kariéry a podnikání. C. Manipulovat s vámi, abyste dělali neomluvitelné chyby a omyly, abyste odvrátili a promarnili svůj osud. Tyto pravomoci zahrnují síly předků, známé duchy, námořní a čarodějnické síly. Používají různé zbraně včetně zlých vzorů, kolektivního zajetí, manipulace s placentou a problémů od dětství až po vykolejení osudů, zvláště těch barevných.

BODY MODELŮ.

 1. Přikrývám se Ježíšovou krví.
 2. Jesus Christ Yoke Breaker, zlom každý zlý řetěz, který mě svazuje k problémům.
 3. Každá satanská agenda určená proti mému pokroku, rozptýlená ohněm, ve jménu Ježíše.
 4. Každá zbraň utrpení určená proti mému životu se obrací ve jménu Ježíše
 5. Každé jho stagnace v mém životě se teď zlomí.
 6. Zlá síla, duch nebo osobnost, která se děje kvůli mně, jsem ti usekl nohy a ruce, ve jménu Ježíše.
 7. Každá zlá věc, která bojuje proti mému životu přes bránu úst, zemře ohněm.
 8. Každá síla, která proti mně ukrývá kouzlo, padne a zemře.
 9. Každá satanská modlitba pronesená proti mně, vraťte se k odesílateli.
 10. Každý bylinkář pracující na mém jménu bude frustrován Ježíšovou krví.
 11. Každý zlý oltář a kněz používají zlé řetězy, aby manipulovali s mým životem, zapálili se a nechali se opéct ve jménu Ježíše.
 12. Každý zlý řetěz, který mě svazuje, se zlomí a spálí na popel ve jménu Ježíše.
 13. Oheň a hrom Boží útočí na všechny čarodějnické síly, které proti mně pracují.
 14. Každá síla svazující mě a můj osud, osvoboď mě a nech mě jít.
 15. Všechno, co mě zastupuje v démonském světě, odděluji se od vás a zapaluji vás ve jménu Ježíše.
 16. Zlý řetěz mi svazuje ruce, setřásám tě. (Násilně si potřást rukama).
 17. Zlý řetěz svazující mé nohy, roztavený ohněm. (Vstaňte a setřeste ty zlé řetězy ze svých nohou násilím).
 18. Každý ďábelský řetěz uvázaný kolem mého pasu, aby mě dotáhl na špatnou autobusovou zastávku, zlomil se a zemřel.
 19. Každý zlý řetěz uvázaný na mém krku mě ztratí a nechá mě jít.
 20. Každý zlý řetěz mi stáhne mozek, vzplane a zlomí se.
 21. Každý řetězec čarování a věštění, který byl namířen proti mému životu a osudu, mě zlomí a osvobodí.
 22. Každý řetěz určený k tomu, aby mě nechal v nemocnici, zlomil a propustil mě.
 23. Každý řetěz bezbožných, který byl určen ke stagnaci mého života, mě zlomí a osvobodí.
 24. Každý řetěz známého ducha, setřásám tě, přetrhni a osvoboď mě.
 25. Námořní řetězy přidělené proti mé slávě, setřásám vás, zlomte a propusťte mě.
 26. Každou známku neúspěchu na hranici úspěchu setře Ježíšova krev. Satanské oči sledující můj úspěch a pokrok v životě, přijmi oheň Ducha Svatého a nechej se oslepit.
 27. Každá síla určená k tomu, aby obrátila můj život vzhůru nohama, osvobodila mě a zemřela.
 28. Očišťuji se od všech zlých smluv a kleteb ve jménu Ježíše.
 29. Všichni démoničtí duchové připoutaní k jakýmkoli zlým smlouvám a kletbám působícím proti mně
  život, opékej se ohněm ve jménu Ježíše.
 30. JMÉNO Ježíš, vyděs každou zlou společnost proti mně, ve jménu Ježíše
 31. Drahocenná krev Ježíše, očistěte mé tělo, duši a ducha od zlých známek ve jménu Ježíše
 32. Vyznávám Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele ve jménu Ježíše
 33. Ó Pane, děkuji ti za vítězství, které jsi pro mě dnes získal, ve jménu Ježíše
 34. Děkuji Bohu za vyslyšení vašich modliteb
 35. Ó, Pane, dej mi moc pronásledovat a předhánět nepřítele a také získat zpět můj ukradený majetek ve jménu Ježíše
 36. Ó Bože, nechť tvůj oheň zničí každý základní problém v mém životě, ve jménu Ježíše.
 37. Každý zlý odkaz, nálepka a utlačovatelé v mém životě budou zničeni Ježíšovou krví.
 38. Každé zlé těhotenství v mém životě je přerušeno ve jménu Ježíše.
 39. Všechny špinavé ruce jsou odstraněny ze záležitostí mého života ve jménu Ježíše.
 40. Každý účinek zlého přístupu k mé krvi je nyní obrácen, ve jménu Ježíše.
 41. Všechno, co se proti mně děje pod ďáblovým pomazáním, buďte nyní neutralizováno, ve jménu Ježíše.
 42. Všechny zlé nádoby odeslané, aby mi ublížily, havarovaly ve jménu Ježíše.
 43. Satanské banky, uvolněte můj majetek ve vašem vlastnictví, ve jménu Ježíše.
 44. Odstraňuji své jméno z registru předčasné smrti ve jménu Ježíše.
 45. Odstraňuji své jméno z knihy tragédie ve jménu Ježíše.
 46. Všechny zlé deštníky, které zabraňují tomu, aby na mě dopadly nebeské sprchy, se opékají ve jménu Ježíše.
 47. Všechny zlé asociace svolané pro mě, jsou rozptýleny ve jménu Ježíše.
 48. Každý problém spojený s polygamií v mém životě musí být zrušen ve jménu Ježíše.
 49. Každá satanská posila proti mně, rozptyl, ve jménu Ježíše.
 50. Všechny zlé sliby, které mě negativně ovlivňují, budou zrušeny ve jménu Ježíše.
 51. Všechny hodiny a časový rozvrh nepřátel pro můj život budou zničeny ve jménu Ježíše.
 52. Pane, přelož mé nepřátele na zbytečné a neškodné úkoly ve jménu Ježíše
 53. Každé zlé zařízení proti mně bude zklamané ve jménu Ježíše.
 54. Léčivá síla Ducha svatého, zastíni mě nyní ve jménu Ježíše
 55. Každý duch, který pracuje proti odpovědím na mé modlitby, zemře ve jménu Ježíše.
 56. Každá síla, která o mně uzavřela smlouvu se zemí, vodou a větrem, je splatná ve jménu Ježíše.
 57. Ó Pane, učiň můj život neviditelným pro démonické pozorovatele ve jménu Ježíše
 58. Všichni zlí duchové na dálkové ovládání, kteří pracují proti mému životu, se rozptýlili ve jménu Ježíše.
 59. Ve jménu Ježíše stahuji všechny kulky a střelivo dostupné nepříteli.
 60. Odvolávám jakoukoli vědomou nebo nevědomou smlouvu s duchem smrti ve jménu Ježíše.
 61. Vyzývám nebeského chirurga, aby provedl chirurgické operace tam, kde je to v mém životě nutné, ve jménu Ježíše
 62. Odmítám být duchovně amputován ve jménu Ježíše.
 63. Odmítám vést válku proti sobě ve jménu Ježíše.
 64. Pane, probuď mě z jakékoli formy duchovního spánku, ve jménu Ježíše
 65. Všechna zlá semena zasazená strachem do mého života budou vykořeněna ve jménu Ježíše.
 66. Otec našeho Pána Ježíše Krista; nechť je tvé království založeno v každé oblasti mého života, ve jménu Ježíše
 67. Ruším všechna dřívější jednání s ďáblem ve jménu Ježíše.
 68. Moje pohřbená dobrota a prosperita, přijměte božské vzkříšení ve jménu Ježíše.
 69. Odmítám se vrátit na hraně vítězství ve jménu Ježíše.
 70. Otče, vylej hanbu na všechny síly, které se mě snaží zahanbit, ve jménu Ježíše.
 71. Požírači masa a pijáci krve, nejsem váš kandidát, zemři ve jménu Ježíše
 72. Duchovní problémy spojené s měsíci: leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec, budou ve jménu Ježíše zrušeny.
 73. Ó Pane, vysvoboď mě ze všeho chladného srdce a slabosti vůle ve jménu Ježíše
 74. Ó Pane, ať můj život září světlem dobra a lásky ve jménu Ježíše
 75. Ó Pane, nechť se má vůle ztratí ve vaší vůli, ve jménu Ježíše
 76. Děkuji Bohu za tvé vítězství, děkuji ti, že jsi mi dal vítězství a požehnal mi svou holí útěchy
 77. Ó Pane, dej mi utěšující autoritu k dosažení mého cíle ve jménu Ježíše
 78. Ó Pane, opevni mě svou mocí ve jménu Ježíše
 79. (Při modlitbě tohoto modlitebního bodu si položte pravou ruku na hlavu.) Každé prokletí marné tvrdé práce na mém životě se zlomí ve jménu Ježíše.
 80. (Při modlitbě tohoto modlitebního bodu si položte pravou ruku na hlavu.) Každé prokletí nedosažení mého života se zlomí ve jménu Ježíše.
 81. Polož svou pravou ruku na hlavu a modli se takto) Každé prokletí zaostalosti na mém životě, zlom, ve jménu Ježíše.
 82. Ve jménu Ježíše paralyzuji každého ducha neposlušnosti ve svém životě.
 83. Odmítám neposlouchat Boží hlas ve jménu Ježíše.
 84. Každý kořen vzpoury v mém životě je vykořeněn, ve jménu Ježíše.
 85. Fontána vzpoury v mém životě, vyschne, ve jménu Ježíše.
 86. Protikladné síly podněcující vzpouru v mém životě zemřou ve jménu Ježíše.
 87. Každá inspirace čarodějnictvím v mé rodině bude zničena ve jménu Ježíše.
 88. Krev Ježíše, vymažte všechny zlé známky čarodějnictví v mém životě ve jménu Ježíše.
 89. Každý oděv, který na mě navlékne čarodějnictví, se roztrhá na kusy ve jménu Ježíše.
 90. Boží andělé, začněte pronásledovat mé domácí nepřátele, ať jsou jejich cesty temné a kluzké, ve jménu Ježíše.
 91. Ó Pane, zmást mé domácí nepřátele a otoč je proti sobě ve jménu Ježíše
 92. Porušuji každou zlou nevědomou dohodu s domácími nepřáteli ohledně mých zázraků ve jménu Ježíše.
 93. Domácí čarodějnictví, padni a zemři, ve jménu Ježíše.
 94. Ó Pane, odtáhni všechnu mou domácí špatnost do Mrtvého moře a pohřbi je tam ve jménu Ježíše

 

https://youtube.com/c/EveryDayPrayerGuideTV

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.