Modlitební body za manifestaci duchovních darů

1
43

Dnes se budeme zabývat MODLITEBNÍMI BODY PRO PROJEVOVÁNÍ DUCHOVNÍCH DARŮ

Duchovní dar je zvláštní božský dar od Boha a také zmocnění udělené každému věřícímu poté, co přijal Ježíše jako svého Pána a Spasitele Duchem svatým, aby vykonal danou službu způsobem Božím podle Jeho milosti a rozlišování, které má být použito v kontextu Tělo Kristovo. Poté, co je věřící pokřtěn vodou a pokřtěn svatým duchem, dar svatého ducha se začne projevovat v životě člověka.

Projekt dar svatého ducha je důležitým aspektem života každého věřícího, pomáhá při zrání a růstu křesťana. Některé z darů svatého ducha jsou zmíněny níže: Sedm darů Ducha svatého je moudrost, porozumění, rada, síla, poznání, zbožnost a bázeň před Pánem. Sedm darů Ducha svatého je zvýrazněno v Izajášovi 11:2-3. Jsou přítomni ve své plnosti v Ježíši Kristu, ale nacházejí se ve všech křesťanech, kteří jsou ve stavu milosti a vykoupení. Přijímáme je, když jsme pokřtěni a v souladu s posvěcující milostí, životem Boha v nás, například když důstojně přijímáme svátost, když jsme v jednotě s Bohem, když své srdce zcela odevzdáváme Ježíši Kristu a choďte podle Jeho záměru a vůle, stejně jako Kristovi učedníci trpělivě čekali s jednou vírou a myslí.

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

Jako křesťané svět čeká na zjevení Božích synů, které lze uskutečnit pouze účinným využíváním daru, který nám Bůh dal prostřednictvím svatého ducha. Pro ty, kteří touží po projevení duchovních darů ve svém životě, mohou být tyto modlitební body níže.


Mocné modlitební knihy 
by Farář Ikechukwu. 
Nyní je k dispozici Amazonka 


Výhody daru svatého ducha jsou;

 • Díky tomu pochopíme každé naše snažení
 • Vyčleňuje nás to stranou pro velikost a větší účel
 • Dává nám schopnost rozlišovat ducha Božího od ducha satanského
 • Efezským 4:11 A dal několik apoštolů; a někteří proroci; a někteří, evangelisté; a někteří, pastoři a učitelé; 4:12 K dokonalosti svatých, k dílu služby, k budování těla Kristova.

BODY MODELŮ

 1. Děkuji ti Ježíši za milost být v tuto chvíli ve tvé přítomnosti
 2. Děkuji ti, Ježíši, že jsi za mě zemřel a poslal mi svatého ducha jako utěšitele a učitele
 3. Děkuji vám za projevení daru ducha svatého v mém životě
 4. Pane, žádám o milost projevit dary ducha, které mi byly dány ve jménu Ježíše.
 5. Ó Pane, vstaň a udělej v mém životě novou věc, přines každou nečistotu do svého podrobení ve jménu Ježíše.
 6. Pane, naplň mě svým duchem moudrosti a nech mě předvést své znalosti všude, kam jdu ve jménu Ježíše.
 7. Ó Pane, udělej ze mě větev, která od tebe vždy projevuje a čerpá každý dobrý dar Ducha svatého ve jménu Ježíše.
 8. Duchu živého Boha, spočiň na mně ve své mocné moci ve jménu Ježíše.
 9. Pane, vše ve mně nebo kolem mě, co není zasazeno tebou, buď vykořeněno v mocném jménu Ježíše.
 10. Ó, Pane, otevři mé oči, abych viděl dary, které jsi mi dal v mocném jménu Ježíše.
 11. Duchu svatý, zušlechť, očisti a očisti můj život svým ohněm v mocném jménu Ježíše.
 12. Duchu svatý, vdechni do mé duše svůj životodárný dech a připrav mě jít kamkoli mě pošleš ve jménu Ježíše.
 13. Duchu svatý, kráčej volně ve mně a skrze mě, abys dosáhl svého záměru ve jménu Ježíše.
 14. Pane, nechť plamen Ducha svatého plápolá na oltáři mého srdce v mocném jménu Ježíše.
 15. Otče, nařiď mé kroky a nechť je můj účel v souladu s plány Ducha svatého ve jménu Ježíše.
 16. Pane, probuď v mém životě každý duchovní dar, ctnost a potenciál, který dřímal v mocném jménu Ježíše.
 17. Pane, dovol, aby mě Duch svatý použil jako nádobu k předání tvé vůle Zemi v mocném jménu Ježíše.
 18. Otče, dej mi milost a odvahu používat duchovní dary, které mi dal Duch svatý ve jménu Ježíše
 19. Duch svatý se ujme mého života
 20. Zmocni mě, Pane Ježíši, a naplň můj život svým svatým
 21. Přitáhněte si mě blíž k sobě a držte mě dál od všech rozptýlení, které by mě od vás mohly odtáhnout
 22. Pane, zasvěcuji Ti duchovní dary a milosti, které jsi považoval za vhodné mi dát. Žádám, abys mě naplnil tebou a tebou sám, dej mi dar rozlišování, abych mohl vědět, kdy se mnou mluvíš, stejně jako když jsi zavolal Samuela, dokázal identifikovat tvůj hlas pomocí pomoci. Éliho, ať mě vede svatý duch, stejně jako byl Élí Samuelův strážce, vedl mě cestou spravedlnosti a pohltil mě ohněm svatého ducha
 23. I zasvěťte to, čím jsem, a modlete se, abyste mě mohl použít ve službě těla jiným svatým Božím, abych mohl sloužit svým bratrům a sestrám jakýmkoli způsobem, který se rozhodnete použít mě.
 24. Mé tělo je chrám Boží, Pane Ježíši, dávám ti plné svolení převzít mé tělo s duchem svatým
 25. Kéž se všichni vzájemně vzděláváme a povzbuzujeme a přinášíme slávu Tvému jménu.

Děkuji Ježíši za vyslyšené modlitby

 

KINDYY WATCH EVERYDAYPRAYERGUIDE TV NA YOUTUBE
PŘIHLÁŠENÍ ON-LINE NYNÍ

1 COMMENT

ZANECHTE ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zadejte své jméno zde

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše údaje komentářů zpracovávány.